Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kontrola-i-audyt-projektow-finansowanych-z-funduszy-unijnych-46445-id8286

Informacje o szkoleniu

 • KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH


  ID szkolenia: 46445
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  APEXnet Centrum Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-15.30
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty.
Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

Zasady systemu kontroli projektów dofinansowanych z funduszy unijnych

Nadużycia finansowe przeciw interesom finansowym WE a nieprawidłowości
Instytucje uprawnione do kontroli
Rodzaje kontroli (kontrola systemowa a weryfikacja wydatków i kontrola projektów)
Obowiązek Projektodawcy poddania się kontroli
Uprawnienia kontrolujących i beneficjentów

Rodzaje przeprowadzanych kontroli

Kontrola doraźna
Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu
Wizyta monitoringowa
Kontrola na zakończenie realizacji projektu
Kontrole krzyżowe

Zalecenia pokontrolne i weryfikacja ich wdrożenia
Audyt projektów - czym różni się od kontroli
Najważniejsze elementy związane z kontrolą i audytem projektów wraz z przykładami nieprawidłowości

Procedury projektowe
Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu
Zgodność z prawem (PZP, zasada konkurencyjności, prawo pracy)

Prawidłowość pod względem księgowym (ścieżka audytu/ślad rewizyjny)
Zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym
Zgodność z decyzją o dofinansowaniu oraz wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów
Realizacja celów, produktów i rezultatów (sankcje związane z brakiem pełnej realizacji założonych produktów i rezultatów)
Postęp finansowy i faktyczność poniesienia wydatków (weryfikacja przepływów finansowych)
Kwalifikowalność uczestników form wsparcia
Kwalifikowalność wydatków (zarządzanie projektem, personel, VAT, środki trwałe, zakup towarów i usług)
Promocja i informacja
Polityki wspólnotowe
Trwałość - projekty „twarde” a „miękkie”

Nieprawidłowości w realizacji projektów i ich konsekwencje

Konsekwencje wykrycia nieprawidłowości w projekcie przez audyt i kontrolę
Usuwanie nieprawidłowości w projekcie

Jak przygotować się do kontroli - wskazówki dla kontrolujących i beneficjentów

Informacje o prelegentach:

Ingrid Szrajer
Ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, ekspert z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Wydarzenia towarzyszące:

Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi. Omówienie planowanych zmian w ustawie PZP
Intensywny kurs rachunkowości projektowej dla audytorów oraz kontrolerów i nie tylko
Ewidencja księgowa w projektach unijnych od rozpoczęcia do zakończenia projektu
Zamówienia publiczne: Stosowanie Prawa zamówień publicznych przy realizacji projektów unijnych. Wskazanie na najczęściej popełnianie błędy

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena zawiera:

Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

.

Wydarzenie: KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH