KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH

O szkoleniu

Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty.
Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Zasady systemu kontroli projektów dofinansowanych z funduszy unijnych

Nadużycia finansowe przeciw interesom finansowym WE a nieprawidłowości
Instytucje uprawnione do kontroli
Rodzaje kontroli (kontrola systemowa a weryfikacja wydatków i kontrola projektów)
Obowiązek Projektodawcy poddania się kontroli
Uprawnienia kontrolujących i beneficjentów

Rodzaje przeprowadzanych kontroli

Kontrola doraźna
Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu
Wizyta monitoringowa
Kontrola na zakończenie realizacji projektu
Kontrole krzyżowe

Zalecenia pokontrolne i weryfikacja ich wdrożenia
Audyt projektów - czym różni się od kontroli
Najważniejsze elementy związane z kontrolą i audytem projektów wraz z przykładami nieprawidłowości

Procedury projektowe
Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu
Zgodność z prawem (PZP, zasada konkurencyjności, prawo pracy)

Prawidłowość pod względem księgowym (ścieżka audytu/ślad rewizyjny)
Zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym
Zgodność z decyzją o dofinansowaniu oraz wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów
Realizacja celów, produktów i rezultatów (sankcje związane z brakiem pełnej realizacji założonych produktów i rezultatów)
Postęp finansowy i faktyczność poniesienia wydatków (weryfikacja przepływów finansowych)
Kwalifikowalność uczestników form wsparcia
Kwalifikowalność wydatków (zarządzanie projektem, personel, VAT, środki trwałe, zakup towarów i usług)
Promocja i informacja
Polityki wspólnotowe
Trwałość - projekty „twarde” a „miękkie”

Nieprawidłowości w realizacji projektów i ich konsekwencje

Konsekwencje wykrycia nieprawidłowości w projekcie przez audyt i kontrolę
Usuwanie nieprawidłowości w projekcie

Jak przygotować się do kontroli - wskazówki dla kontrolujących i beneficjentów

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Ingrid Szrajer
Ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, ekspert z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Gdzie i kiedy

Warszawa 5-6 maj 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

02-222 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
990
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!