Szkolenie

Negocjacje międzynarodowe.Rozmowy handlowe i negocjacje w różnych obszarach kulturowych - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

O szkoleniu

CELE SZKOLENIA:

Nabycie kompetencji do skutecznego prowadzenia negocjacji na międzynarodowych rynkach.
Rozwijanie umiejętności przez Uczestników radzenia sobie w rokowaniach z partnerami o różnych kulturach, wartościach i sposobach komunikowania się.
Kształtowanie postaw budowania relacji w oparciu o strategie, style i metody prowadzenia negocjacji międzynarodowych.
Wzmocnienie negocjatorów w radzeniu sobie w negocjacjach na zróżnicowanych, odmiennych i trudnych rynkach krajów i kontynentów.
Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.


DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU ORGANIZOWANYM PRZEZ IIST?

kompetentny wykładowca – praktyk;
ciekawa forma prowadzenia zajęć;
możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu;
udział w szkoleniach otwartych to dużo więcej niż poddanie się procesowi szkoleniowemu – to niepowtarzalna możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi, nierzadko inspirującymi ludźmi a także asumpt do nawiązania nowych, owocnych kontaktów zawodowych.
Kto powinien wziąć udział?
Szefowie firm i menedżerowie negocjujący kontrakty handlowe w krajach o różnych kulturach.
Negocjatorzy międzynarodowi.
Specjaliści ds. Sprzedaży na międzynarodowych rynkach.
Osoby nawiązujące kontakty handlowe na międzynarodowym rynku.
Zainteresowani komunikacją z przedstawicielami rynków Europy, Azji, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Południowej i Środkowej Afryki.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.
Pierwszy Dzień szkolenia
Wstęp.
Powitanie, przedstawienie, umowa z Uczestnikami, cele, zagadnienia, struktura szkolenia,
Ćwiczenie negocjacyjne otwierające i pytania otwierające.
I. Istota i rola negocjacji w biznesie międzynarodowym.
1. Wpływ komunikacji międzykulturowej werbalnej i niewerbalnej na zainicjowanie i przebieg negocjacji z partnerem międzynarodowym (Europa i Afryka).
2. Komunikacja wysoko i nisko kontekstowa.
3. Styl formalny i nieformalny prowadzenia rozmów.
4. Etapy negocjacji, style, techniki i strategie działania z partnerami pochodzącymi z wybranych kultur.
5. Instrumenty komunikacyjne – pytania, słuchanie, interpretacja słów i zachowań partnera negocjacyjnego.
6. Radzenie sobie z impasem w rokowaniach.
7. Obserwacja i interpretacja własnych zachowań, wpływ własnego zachowania i sposobu prowadzenia rozmów na partnera zagranicznego.
8. Przygotowanie do negocjacji międzynarodowych, arkusz negocjacyjny.
9. BATNA – tworzenie alternatyw i atutów w negocjacjach międzynarodowych.
II. Cechy charakterystyczne poszczególnych kultur.
1. Nastawienie pro partnerskie i pro transakcyjne.
2. Ceremonialność i nieceremonalność – rytuały i stosunek do hierarchii.
3. Powściągliwość i ekspresyjność – charakterystyczne zachowania w kulturach różnych krajów i narodów.
4. Monochroniczność i polichroniczność – stosunek do czasu w kulturach różnych krajów.
5. Indywidualizm i zbiorowość – stosunek do pobratymców.
6. Stosunek do religii: wpływ lub brak wpływu na prowadzenie negocjacji.
7. Zachowania biznesowe w poszczególnych kulturach krajów Europy i Afryki.
III. Etykieta, zwyczaje i obyczaje negocjacyjne w wybranych krajach.
1. Negocjacyjny i kulturowy savoir vivre w różnych kulturach (Europa, Azja, Ameryka Północna i Południowa, Afryka) – ubiór, sposób komunikacji werbalnej i niewerbalnej, mowa ciała, zachowanie, postawa, prezenty, powitania, przedstawiania.
2. Nieetykieta czyli popełniane gafy i błędy w negocjacjach międzynarodowych.
3. Dobre obyczaje w rokowaniach.
4. Pozyskiwanie sympatii i zaufania u partnerów zagranicznych.
5. Powitania, wizytówki, przedstawianie się.
6. Różnice międzykulturowe w zasadach etykiety.
7. Silne strony polskich negocjatorów – źródła siły i jej wykorzystanie w rokowaniach.
8. Stereotypy kulturowe – jak postrzegamy innych i jak oni nas postrzegają.
9. Wpływ stereotypów i mentalności na skuteczność prowadzenia negocjacji.

Drugi dzień szkolenia
Trening negocjacji prowadzonych w grupach i parami z partnerami negocjacyjnymi z wybranych obszarów kulturowych i krajów.
1. Charakterystyka negocjatorów z wybranych krajów – ich stylu, postawie, ceremonialności, komunikacji, sposobom prowadzenia negocjacji – ćwiczenie grupowe.
2. Przyporządkowanie stylów komunikowania negocjatorom z wybranych krajów i kultur – ćwiczenie w zespołach, dyskusja, wnioski.
3. Najczęściej popełniane błędy w negocjacjach międzynarodowych przez polskich negocjatorów – ich wpływ na wynik negocjacji, charakterystyka, przeciwdziałanie – ćwiczenie w zespołach, dyskusja wnioski.
4. Przygotowanie do negocjacji – sporządzenie arkuszy negocjacyjnych określenie celu/celów, kwestii negocjacyjnych, bilans sił na wejściu, ustalenie kryteriów obiektywnych, zdefiniowanie problemów stanowiska negocjacyjnego, przyjęcie strategii negocjacyjnej, alternatywny scenariusz, ustępstwa, przyjęcie stylu negocjacyjnego –pokazanie systemu przygotowania się do negocjacji, uwzględniającego cele własne i przewidywane cele drugiej strony, ścieżki dojścia do realizacji wyznaczonego celu, wyznaczenia sobie różnych strategii i taktyk, które uwzględniają różnice międzykulturowe – praca w zespołach.
5. Analiza przypadków – wybrane przez Uczestników charakterystyczne sytuacje negocjacyjne (orientalne kultury) z ich praktyki rokowań w różnych krajach – opisy, dyskusje, wnioski.
6. Symulacje negocjacji w wybranych krajach Europy i Afryki prowadzone przez Uczestników szkolenia – informacje zwrotne, dyskusja, opinie, wnioski.
7. Mistrz negocjacji międzynarodowych – stworzenie profilu „idealnego” negocjatora rynków międzynarodowych (cechy, zachowania, osobowość, kompetencje, przygotowanie, odporność i reakcje na różne sytuacje negocjacyjne – ćwiczenie w małych grupach – rysunki, opisy, charakterystyka – ćwiczenie w zespołach, omówienie, wnioski.
8. Polski model kultury, a kultura innych krajów – stereotypy i uprzedzenia: „Jak postrzegamy inne nacje, narody i kultury?” – ćwiczenie grupowe.
9. Test dla Uczestników – „Jakim jestem negocjatorem”.
10. Test dla Uczestników – reakcja na konflikt negocjacyjny.
11. Gra negocjacyjna: „Problem z Hrabią Drakulą”.
Zakończenie szkolenia – podsumowanie, odpowiedzi na pytania, konsultacje z Trenerem.

METODY PRACY:

Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentną realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

czas trwania szkolenia – 2 dni (16h);
w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad;
każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych oferuje także kompleksową pomoc dla Uczestników szkolenia w zakresie rezerwacji noclegów w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU I FORMULARZ ZGŁOSZENIA:

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu otwartym: 890zł netto (+ 23% Vat)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.
Formularz zgłoszenia do pobrania:

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(61) 307 01 49
fax. (61) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl
www.iist.pl

Zachęcamy do współpracy z Międzynarodowym Instytutem Szkoleń Specjalistycznych IIST ponieważ:
Dążymy do spełnienia wszystkich potrzeb naszych Klientów w zakresie najwyższych standardów szkoleniowych;
Oferujemy niedrogie i autorskie szkolenia, dostarczane przez profesjonalnych trenerów;
Realizujemy szkolenia w kameralnych grupach aby zagwarantować Państwu możliwość zdobycia cennej i praktycznej wiedzy na podstawie interesujących warsztatów i ćwiczeń;
Nieustannie ulepszamy sprawdzone metody dydaktyczne podnoszących jakość oferowanych usług;
Podczas szkoleń wprowadzamy motywującą atmosferę gwarantującą osiąganie wysokich wyników;
Uczestnikom naszych warsztatów i seminariów oferujemy profesjonalne doradztwo oraz bezpłatne konsultacje poszkoleniowe.

Czas trwania

czas trwania szkolenia – 2 dni (16h);

Prelegenci

Cytat
Trener biznesu, coach, negocjator, wykładowca, MBA, mgr inż. i konsultant HR. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich (Dyrektor Oddziału, Kierownik marketingu) oraz handlowych (Specjalista ds. Sprzedaży, Przedstawiciel handlowy). Specjalizuje się
w szkoleniach i konsultacjach z negocjacji i komunikacji Ekspert w zakresie negocjacji, zarządzania ludźmi, HR, przywództwa i sprzedaży. Opracował na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Instrukcję procesu coachingowego JOSEFIN dla MŚP i w jako coach prowadził sesje coachingowe dla MŚP (Właścicieli mikro, małych i średnich firm i instytucji. Prowadzi coachingi i treningi dla kadry menedżerskiej i handlowców. Autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej
i serwisach internetowych z zakresu negocjacji i mediacji, kierowania zespołami, HR oraz prelegent na konferencjach poświęconych negocjacjom, zarządzaniu i motywowaniu. Zwycięzca Plebiscytu „Porady praktyków 2013” portalu Treco.pl. Twórca instrukcji procesu coachingowego oraz finalista konkursu „Mówca znakomity” („Gazeta Wyborcza w Poznaniu, 2007r.). Absolwent Politechniki (mgr inż.) i kilku studiów podyplomowych (zarządzanie – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, , komunikacja i promocja w biznesie – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, polsko-niemieckich menedżerskich studiów podyplomowych – Centrum Doskonalenia Zarządzania we Wrocławiu i programu studiów podyplomowych MBA ZZL w Wyższej Szkole Bankowej
w Poznaniu). Poza realizowaniem swojej pasji jaką jest szkolenie i rozwój innych ludzi, należy do upartych „moli książkowych”, zatwardziałych krzyżówkowiczów i pozytywnie zakręconych kinomanów.

Gdzie i kiedy

Warszawa 2 - 3 lipca 2015
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 7 - 8 maja 2015
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 16 - 17 marca 2015
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
890 PLN
Cena zawiera:
  • -w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch; -każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
Zapisz się

Organizator

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań
Grottgera 16/1
woj. wielkopolskie
Szanowni Państwo, Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST to jednostka szkoleniowo-doradcza, której głównym celem programowym jest inicjowanie współpracy w obszarze doradztwa, badań i edukacji w Europie, Ameryce Północnej, Azji oraz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań Grottgera 16/1
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!