Szkolenie

NEGOCJACJE ZAKUPOWE

O szkoleniu

Jak wykorzystać mechanizmy psychologiczne by wywrzeć nacisk na sprzedającym. Jak przygotować przetarg, by uzyskać najlepsze oferty? Szkolenie dla wszystkich, którzy w swojej pracy decydują o wydawaniu pieniędzy publicznych, firmowych i prywatnych, zwłaszcza dla firm ,w których istotne jest obniżenie kosztów zakupów. Szkolenie pomoże zrozumieć w jaki sposób kupujący i sprzedający wywierają na siebie presje psychiczną i stosują sztuczki kamuflujące wady i sztucznie eksponujące zalety produktów i usług, jakich chwytów używają świadomie i podświadomie, jak bronić się przed manipulacją i jak świadomie stosować nacisk w zakupach, przetargach, negocjacjach

Cele szkolenia:
Na poziomie wiedzy:
• zasad, technik i procedur negocjacji handlowych
• kontekstu konkretnych negocjacji sprzedaży przedmiotów materialnych i złożonych usług
• szczegółowych kwestii negocjacyjnych.

Na poziomie umiejętności:
• analizowania zagadnień negocjacyjnych
• prowadzenia negocjacji przedmiotowych związanych z działalnością firmy - kreowanie jej wizerunku na zewnątrz.
• asertywnej komunikacji interpersonalnej
• diagnozowania manipulacji i kontrmanipulacji
• sterowania emocjami.

Metody szkolenia:
Aby zapewnić jak największą użyteczność sesji szkoleniowych, szkolenie będzie miało formę warsztatu. Proponowane techniki – uczenie się przez doświadczenie – są najefektywniejszą formą zdobywania wiedzy i umiejętności. Aktywizują one uczestników do wprowadzania nowo nabytej wiedzy do codziennej praktyki. Program treningu ma charakter interaktywny; jednym z głównych zadań trenera jest dopingowanie Uczestników do aktywnej postawy podczas zajęć.

• Gry i ćwiczenia symulacyjne wpływające na kształtowanie pożądanych postaw
i zachowań uczestników
• Studium przypadku umożliwiające analizowanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji dotyczących specyfiki zawodowej uczestników szkolenia
• Warsztaty w podgrupach dające możliwość efektywnej pracy w oparciu
• doświadczenie zawodowe
• Mini wykłady, podczas których jest przekazywana wiedza teoretyczna dotycząca omawianych zagadnień, uzupełniające i porządkujące posiadaną wiedzę
• Dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów
• Odgrywanie ról umożliwiające indywidualną analizę i korektę zachowań uczestników
Kto powinien wziąć udział?
Pracownicy działów zakupów

Program szkolenia

1. Budowanie własnej siły jako negocjatora.
• Negatywny i pozytywny monolog wewnętrzny
• Panowanie nad zachowaniami pojawiającymi się w sytuacji silnych emocji
• Organizowanie korzystnej dla siebie sytuacji zewnętrznej
• Autoprezentacja w roli kompetentnego negocjatora

2. Przygotowanie do negocjacji
• Ustalenie celów strategicznych i cząstkowych
• Ocena i budowanie BATNA
• Określenie granicy ustępstw
• Określenie możliwości prowadzenia negocjacji pozycyjnej – problemowej, szukanie wspólnych interesów i sposobów ich wykorzystania w negocjacjach

3. Konflikt i kryzys – warunki pojawiania się konfliktu, czynniki zwiększające ryzyko jego pojawienia się.
• Rodzaje konfliktów i adekwatne sposoby ich rozwiązywania
• Rodzaje reakcji na sytuacje konfliktowe
• Analiza roli osobistych doświadczeń w sposobie reagowania na konflikt i sytuacje trudne
• Zdobywanie zaufania i jego utrzymywanie – gra negocjacyjna

4. Negocjacje jako proces komunikowania się
• Osobisty styl komunikowania się
• Wypowiedzi które przekonują
• Porozumiewanie się w sytuacji trudnej - niezamierzone błędy

5. Psychologiczne i społeczne mechanizmy wywierania wpływu w procesie negocjacji
• Techniki manipulacyjne – zauważanie i obrona
• Ogólne zasady przeciwstawiania się manipulacjom.
• Obrona przed tzw. „automatycznymi wyzwalaczami uległości”

6. Prowadzenie negocjacji
• Fazy rozmowy negocjacyjnej
• Budowanie kolejnych propozycji negocjacyjnych, zasady dokonywania ustępstw
• Zasady prowadzenia negocjacji nastawionych na współpracę

7. Sytuacje trudne w procesie negocjacji
• Techniki wychodzenia z impasu
• Praca z tzw. „trudnym negocjatorem” (np. agresywnym, pozornie uległym, manipulującym, przesadnie nieugiętym, niezdecydowanym itp.)
• Odpieranie ataków

8. Zamykanie negocjacji – kontrakty końcowe.

9. Zakończenie warsztatu

Czas trwania

9:00 - 17:00
2 dni, 16 godzin

Aktualne terminy szkoleń znajdą Państwo na stronie:
www.wikconsulting.pl

Prelegenci

Cytat
Andrzej Koziar

Gdzie i kiedy

Warszawa 2 - 3 czerwca 2014
Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 - 8 kwietnia 2014
Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 3 - 4 lutego 2014
Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
netto od osoby
1490 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, certyfikaty, lunch, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

WIK Consulting
62-510 Konin
Różyckiego 2/23
woj. wielkopolskie
WIK Consulting to grono wysoko wykwalifikowanych konsultantów oraz trenerów z doświadczeniem menedżerskim i biznesowym, wyniesionym z różnych branż, posiadających na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem projektów doradczych i szkoleniowych. ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 509 667798
Tel: +48 22 299 77 07
Fax: +48 22 379 64 83
mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www.wikconsulting.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

WIK Consulting
62-510 Konin Różyckiego 2/23
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!