Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowe-urlopy-rodzicielskie-od-17062013-oraz-inne-urlopy-pracownicze-wypoczynkowe-szkoleniowe-okolicznosciowe-bezplatne-w-2013-r-51746-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

• Celem szkolenia jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu zasad udzielania
i naliczania rożnych rodzajów urlopów m.in. wypoczynkowego, okolicznościowego
czy szkoleniowego. Na szkoleniu zostanie wyczerpująco omówiony nowy urlop rodzicielski, który wchodzi w życie 17 czerwca 2013 r.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr, HR oraz wszystkich osób, które pragną poszerzyć wiedzę z zakresu prawa pracy.

Program szkolenia:

1. Urlopy wypoczynkowe
 nabywanie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego,
 prawo do kolejnego urlopu i jego wymiar
 staż pracy, wykształcenie a urlop wypoczynkowy
 urlop proporcjonalny, zwiększenie wymiaru
 obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego – ćwiczenia
 urlopy zaległe – prawa i obowiązki pracodawcy
 urlop na żądanie
 plan urlopu
 odwołanie pracownika z urlopu, przesunięcie terminu urlopu
 orzecznictwo SN, stanowiska PIP w zakresie urlopów
 wynagrodzenie urlopowe - zasady obliczania
 ekwiwalent za urlop - zasady obliczania
 wynagrodzenia za urlop, ekwiwalent – ćwiczenia praktyczne, najczęstsze błędy
 informacja o urlopie wypoczynkowym w świadectwie pracy po 21.03.2011 – problemy interpretacyjne
 wykroczenia związane z naruszeniem prawa pracownika do urlopu
2. Urlopy wypoczynkowe – zagadnienia szczegółowe
 urlop wypoczynkowy osób niepełnosprawnych, dodatkowy urlop wypoczynkowy
 urlop wypoczynkowy pracowników młodocianych
3. Urlopy okolicznościowe – zwolnienia od pracy
 wymiar i zasady udzielania urlopów okolicznościowych
 termin wykorzystania, dzielenie na części
 wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
 odpoczynek po podróży służbowej 8 czy 11 godzin
4. Urlopy bezpłatne
 zasady udzielania urlopów bezpłatnych
 urlop bezpłatny a staż pracy
5. Urlopy szkoleniowe
 prawo do urlopu szkoleniowego – wola pracodawcy czy obowiązek udzielenia
 wymiar urlopu szkoleniowego
 urlop szkoleniowy a studia podyplomowe
6. Urlopy związane z rodzicielstwem w 2013 roku – macierzyński, ojcowski, rodzicielski
 urlop macierzyński dla matki dziecka,
 wykorzystanie urlopu macierzyńskiego przed porodem,
 wykorzystanie urlopu macierzyńskiego przez ojca dziecka,
 rezygnacja matki z wykorzystania urlopu macierzyńskiego,
 urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 dodatkowy urlop macierzyński i dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 urlop ojcowski
 urlop rodzicielski w nowych regulacjach 2013 – maksymalny czas trwania, podział urlopu rodzicielskiego pomiędzy rodziców
7. Urlopy wychowawcze
 prawo i wymiar urlopu wychowawczego
 formalne udzielenie urlopu wychowawczego
 rezygnacja pracownika z urlopu wychowawczego
 obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika zamiast urlopu wychowawczego
 powrót pracownika z urlopu wychowawczego
8. Pozostałe uprawnienia rodzicielskie:
 zwolnienie związane z koniecznością sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem,
 zwolnienie wynikające z konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem.

Informacje o prelegentach:

prawnik, inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy, specjalista z zakresu prawa pracy, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy m.in. Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Ustawy o czasie pracy kierowców.
Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników w zakresie sposobu sporządzania regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy itd. Występował również jako specjalista z zakresu prawa pracy powołany do sporządzania opinii dla prokuratury. Od 10 lat prowadzi wykłady z zakresu prawa pracy..

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 320 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Nowe urlopy rodzicielskie od 17.06.2013 oraz inne urlopy pracownicze - wypoczynkowe, szkoleniowe, okolicznościowe, bezpłatne w 2013 r.