Ochrona zwierząt w praktyce Inspekcji Weterynaryjnej

O szkoleniu

Szkolenie w sposób kompleksowy omawia problemy związane ze stosowaniem przepisów o ochronie zwierząt z jakimi boryka się Inspekcja Weterynaryjna, począwszy od kwestii związanej z postępowaniem w przypadku znęcania się nad zwierzętami, a skończywszy na przeciwdziałaniu próbom obejścia zakazu wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach.

Jak odebrać zwierzę, nad którym znęca się właściciel lub opiekun?
Jak postępować w przypadku, gdy organy ścigania odmawiają wszczęcia postępowania karnego w sprawie znęcania się nad zwierzętami?
Jakie są uprawnienia gmin i Inspekcji Weterynaryjnej w postępowaniu karnym?
Co zrobić w przypadku braku schroniska? Czy odebrane zwierzę można przekazać do hotelu dla zwierząt?
Jak prawidłowo napisać/zaopiniować program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt?
Jak skutecznie kontrolować i egzekwować obowiązki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt?
Jak wyegzekwować obowiązki wynikające z przepisów lub decyzji w zakresie dobrostanu zwierząt?
Jaki środek egzekucyjny zastosować?
Jak prawidłowo prowadzić postępowanie mandatowe i nałożyć mandat karny?
Jak ustalić sprawcę wykroczenia – np. czy sprawcą może być rodzic/małżonek właściciela gospodarstwa/zwierzęcia?
Kiedy nie należy nakładać mandatu?
Co zrobić w przypadku ujawnienia transakcji typu ”Smycz 1000 zł, pies gratis”?

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem szkolenia jest omówienie obowiązujących przepisów i aktualnego orzecznictwa sądowego oraz wskazanie możliwych sposobów rozwiązywania problemów pojawiających się w praktyce działania Inspekcji Weterynaryjnej.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

I. Postępowanie w przypadku znęcania się nad zwierzętami

 1. Pojęcie znęcania się nad zwierzętami w świetle ustawy o ochronie zwierząt
 2. Znęcanie się nad zwierzętami jako przestępstwo, postępowanie w przypadku odmowy wszczęcia/umorzenia postępowania przez organy ścigania
 3. Problematyka wejścia na nieruchomość w celu odebrania zwierzęcia
 4. Wydawanie decyzji w sprawie odebrania zwierzęcia, najczęściej popełniane błędy przy odbieraniu zwierząt
 5. Przepadek zwierzęcia
 6. Postępowanie w przypadku orzeczenia zakazu posiadania zwierząt oraz zadania gminy w tym zakresie
 7. Rozwiązywanie problemów w przypadkach szczególnych – np. śmierci właściciela zwierzęcia lub braku schroniska, gospodarstwa rolnego lub innego podmiotu, któremu zwierzę może być tymczasowo przekazane
 8. Odpowiedzialność za szkody spowodowane odebraniem zwierzęcia
 9. ABC kontroli oraz egzekucji obowiązków w zakresie ochrony zwierząt
   

II. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt

 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:
  • elementy składowe programu,
  • procedura uchwalenia programu,
  • problematyka wskazania w programie schroniska dla zwierząt i gospodarstwa rolnego,
  • udział organizacji społecznych w opiniowaniu programu.
 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt:
  • zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt,
  • transport wyłapanych zwierząt.
 3. Obowiązki osób, które znalazły bezdomne zwierzę
   

III. Przeprowadzanie kontroli przez Inspekcję Weterynaryjną

 1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli i podjęcie czynności kontrolnych
 2. Zakres uprawnień kontrolnych
 3. Przebieg i dokumentowanie kontroli
 4. Obowiązki kontrolowanego
 5. Ochrona prawna kontrolujących
 6. Utrudnianie lub uniemożliwianie przeprowadzenia kontroli, w tym uniemożliwienie
  wejście na nieruchomość
 7. Asysta Policji przy kontroli
 8. Kontrola działalności gospodarczej
   

IV. Uprawnienia mandatowe

 1. Pojęcie wykroczenia
 2. Zakres uprawnień mandatowych Inspekcji Weterynaryjnej
 3. Postępowanie mandatowe:
  • postępowanie mandatowe a postępowanie zwyczajne,
  • rodzaje mandatów karnych,
  • ustalenie sprawcy wykroczenia, posiadacz a właściciel zwierzęcia,
  • przesłanki nakładania mandatów karnych,
  • dylemat: mandat czy pouczenie,
  • postępowanie w przypadku odmowy przyjęcia mandatu,
  • uchylenie mandatu,
  • problemy przy karaniu mandatem za najczęściej popełniane wykroczenia – np. niezaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.
 4. Zbieg wykroczeń i przestępstw
   

V. Podstawy postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązków z zakresu ochrony zwierząt
 

VI. Konsultacje, dyskusja

Czas trwania

Zajęcia w godzinach: 9:00 – 15:00.

Prelegenci

Prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, w tym w Prawie łowieckim; pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, doświadczony trener i wykładowca.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenia online organizujemy z wykorzystaniem platformy szkoleniowej ClickMeeting.

Do udziału w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon, słuchawki/głośniki, ewentualnie kamera internetowa. Prosimy o korzystanie z najaktualniejszych wersji przeglądarek Google Chrome (zalecana) lub Mozilla Firefox.

Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie – zapewniamy możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia oraz wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem szkolenia każda zgłoszona osoba otrzyma e-maila z linkiem do wirtualnego pokoju wraz z instrukcją połączenia się z platformą szkoleniową.

Test konfiguracji komputera wraz z testem sprzętu można wykonać korzystając z linku: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester

Rejestracja

Cena szkolenia
650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
 • Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
 • Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
 • Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
 • Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej i musi wpłynąć do Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator musi pisemnie potwierdzić  otrzymanie informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 • Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.
 • Wyrażona w formularzu zgłoszeniowym zgoda marketingowa ma charakter dobrowolny i może zostać w każdej chwili wycofana. Zapewniamy realizację przysługujących Państwu uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgoda marketingowa dotyczy otrzymywania drogą elektroniczną wyłącznie informacji dotyczących planowanych szkoleń i ofert promocyjnych.
 • Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia AMG Szkolenia nie wyraża zgody.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin Bursztynowa 8/44
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!