Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/opracowanie-i-wdrazanie-procedur-krajowego-systemu-cyberbezpieczenstwa-dla-operatorow-uslug-kluczowych-i-dostawcow-uslug-cyfrowych-70831-id11

Informacje o szkoleniu

 • Opracowanie i wdrażanie procedur Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych.


  ID szkolenia: 70831
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  4 Żywioły Falenty Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy
  aleja Hrabska 4
  05-090 Raszyn - Falenty k. Warszawy
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni.
 • Organizator szkolenia:

  Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
  Pl. Grunwaldzki 8/10
  40-127 Katowice
  woj. śląskie
  O firmie Inne oferty firmy
Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) nakłada obowiązki na operatorów usług, które mają kluczowe znaczenie dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej (usługi kluczowe). Wśród operatorów znajdą się największe banki, firmy z sektora energetycznego, przewoźnicy lotniczy i kolejowi, armatorzy, szpitale i podmioty tworzące w Polsce infrastrukturę cyfrową. W skład KSC wchodzą m.in. instytucje administracji rządowej i samorządowej oraz najwięksi przedsiębiorcy z kluczowych sektorów gospodarki.

W ustawie mowa jest o:

- Operatorach Usług Kluczowych (OUK), czyli m.in. największe banki, firmy z sektora energetycznego, przewoźnicy lotniczy i kolejowi, armatorzy, szpitale;

- Dostawcach Usług Kluczowych (DUC), czyli m.in. internetowych platformach handlowych;

- Organach Właściwych (OW), czyli instytucjach publicznych, w których kompetencjach znajdzie się nadzór nad danym istotnym sektorem dla naszej gospodarki np. dla firm zajmujących się transportem lotniczym organem właściwym jest Minister Infrastruktury;

- Zespołach Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego utworzone w trzech instytucjach: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CSIRT GOV), Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowym Instytucie Badawczym (CSIRT NASK) oraz Ministerstwie Obrony Narodowej (CSIRT MON), które będą współpracować ze sobą, z organami właściwymi do spraw cyberbezpieczeństwa, ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa;

- sektorowych zespołach cyberbezpieczeństwa, np. taki utworzony przez największe banki w Polsce.

INNE TERMINY:
10- 12 czerwca 2019/ Białka Tatrzańska

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

Szczegółowy program: https://www.ksoin.pl/krajowy-system-cyberbezpieczenstwa-dla-operatorow-uslug-kluczowych-szkolenie/#

Informacje o prelegentach:

płk rez. dr inż. Dobrosław Mąka

Specjalista w zakresie analizy zagrożeń bezpieczeństwa teleinformatycznego i zarządzania ryzykiem, adiunkt w WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim, w latach 2002 - 2012 wykładowca przedmiotów z dziedziny bezpieczeństwa narodowego w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, członek krajowych stowarzyszeń bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony informacji niejawnych. W latach 2002-2004 - członek Rady Naukowej Kryptologii przy Instytucie Matematycznym PAN. Kierownik licznych prac dyplomowych studentów kierunku bezpieczeństwa narodowego. Autor wielu artykułów z dziedziny analizy ryzyka, bezpieczeństwa teleinformatycznego i cyberterroryzmu w czasopismach specjalistycznych i uczelnianych wydawnictwach naukowych. Uczestnik i współorganizator konferencji naukowych z dziedziny bezpieczeństwa narodowego i antyterroryzmu. Współautor książki „Jak chronić tajemnice", wyd. Bellona, Warszawa 2004.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1800 zł za osobę w pok. 2 os. + wyżywienie
 • 1900 zł za osobę w pok. 1 os. + wyżywienie

Cena zawiera:

wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia.


Wydarzenie: Opracowanie i wdrażanie procedur Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych.