Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl/szkolenie/planowane-zmiany-w-transporcie-drogowym-w-oparciu-o-projekt-nowelizacji-ustawy-w-prawodawstwie-unijnym-i-krajowym-70778-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Terminy szkolenia
19 październik 2018r., Poznań - Mercure Poznań Centrum****


Opis i cele szkolenia
Szkolenie ma przybliżyć jego uczestnikom aktualnie uchwalone jak i projektowane dopiero zmiany w prawodawstwie unijnym i krajowym mające znaczenie dla sektora transportu drogowego. Omówione zostaną więc procedowane obecnie nowelizacje o ogromnym znaczenie, wręcz rewolucyjne dla przewoźników:
• ustawy o transporcie drogowym,
• ustawy Prawo o ruchu drogowym,
• ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,
• ustawy o czasie pracy kierowców.
Powyższa tematyka omawiana będzie także w kontekście rosnącej liczby postępowań, których wynikiem może być utrata licencji przez przewoźnika. Przedstawione zostaną plany prawodawcy europejskiego, procedującego obecnie tzw. „pakiet drogowy” czyli zbiór przepisów dotyczących głownie socjalnych aspektów pracy kierowców, jak i problematyki delegowania wewnątrz wspólnoty. Zrelacjonowane zostaną główne zasady znajdujące zastosowanie przy mocowaniu ładunków, wcielone w życie na mocy rozporządzenia krajowego regulującego tą tematykę oraz nowe postanowienia rozporządzenia regulującego tryb składania reklamacji w transporcie.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę, która pozwoli w sposób profesjonalny prowadzić działalność transportową, spedycyjną i planistyczną. Udział w spotkaniu ma dać jego uczestnikom szanse dostosowania praktyki działania firm, do zmieniającego się otoczenia prawnego, jak i dać podstawę budowania przewagi konkurencyjnej nad innymi uczestnikami rynku. Celem szkolenia jest też wyposażenia słuchaczy w wiedzę teoretyczną, pozwalającą na unikanie kar nakładanych tak przez polskie jak i europejskie organy kontrolne oraz wskazanie tych sytuacji, które mogą skutkować wszczęciem postępowania zmierzającego do cofnięcia uprawnień transportowych.

Korzyści dla uczestników
• Znajomość aktualnych ustaw dotyczących transportu drogowego
• Zapoznanie się ze zmianami w regulacjach prawnych na temat czasu pracy kierowców
• Zyskanie informacji na temat projektowanych ustaw nawiązujących do prawa drogowego i materiałowego
• Wiedza na temat nowych zasad postępowania reklamacyjnego

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

1. Nowe regulacje:
• wskazanie zmian procedowanych i prawdopodobnych terminów ich wejścia w życie:
• ustawa o transporcie drogowym,
• ustawa Prawo o ruchu drogowym,
• ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych,
• ustawa o czasie pracy kierowców
• unijny „pakiet drogowy”.

2. Wskazanie nowych regulacji , które weszły w życie:
• rozporządzenie w sprawie sposobu przewozu ładunków,
• zmiana rozporządzenia w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.

3. Projektowana zmiana ustawy o transporcie drogowym:
• nowy rozkład odpowiedzialności,
• kary, których dotychczas nie było,
• jak nie stracić licencji - czyli analiza niebezpieczeństw i zasad wszczynania postępowań w tym zakresie.

4. Projektowana zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym w kontekście przejazdów pojazdami nienormatywnymi:
• nowe przepisy materialne,
• szczególne wymogi przy przewozie kontenerów,
• proponowane zasady karania i podmioty nimi objęte (nadawcy, załadowcy, odbiorcy),
• jak nie stracić licencji – czyli omówienie tych sytuacji, które mogą skutkować wszczęciem postępowania zmierzającego do utraty uprawnień.

5. Projektowana zmiana ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych:
• nowy taryfikator kar zawierający wartości punktowe,
• przewóz materiałów niebezpiecznych a ryzyko utraty licencji.

6. Projektowana zmiana ustawy o czasie pracy kierowców:
• nowe uregulowania i ich porównanie ze stanem obecnym,
• czy wzrosną koszty pracy?

7. Omówienie głównych założeń tzw. „unijnego pakietu drogowego”.

8. Mocowanie ładunków:
• główne postanowienia nowej regulacji i sposoby mocowania omówione w rozporządzeniu,
• pasy mocujące – wymagania,
• dopuszczalność innych, niż wskazane w rozporządzeniu metod mocowania ładunków.

9. Nowe zasady postępowania reklamacyjnego.

10. Pytania.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 790 - zł netto

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Szkolenie, kurs: Planowane zmiany w transporcie drogowym w oparciu o projekt nowelizacji ustawy w prawodawstwie unijnym i krajowym