Szkolenie: PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatek-akcyzowy-w-praktyce-38976-id1103

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Poznanie aktualnie obowiązujących podstaw prawnych w zakresie podatku akcyzowego, systemu opodatkowania wyrobów akcyzowych w UE, a także prognoz zmian w tym zakresie. Szkolenie obejmuje: system opodatkowania wyrobów akcyzowych w UE, źródła prawa i zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym, zasady obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi z zawieszoną akcyzą, rolę szczególnego nadzoru podatkowego w systemie podatku akcyzowego, zasady obrotu wyrobami akcyzowymi z zapłaconą akcyzą, zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, zwolnienia z akcyzy i deklaracje.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia:
-kadra zarządzająca przedsiębiorstwem,
-dyrektorzy finansowi,
-główni księgowi,
-pracownicy działów księgowych i działów powiązanych zajmujących się kwestiami podatkowymi firm płatników podatku akcyzowego,
-osoby zainteresowane problematyką podatkową, chcące rozszerzyć swoją wiedzę.

Program szkolenia:

I. SYSTEM OPODATKOWANIA WYROBÓW AKCYZOWYCH W UE:
-paliwa silikonowe
-napoje alkoholowe
-wyroby tytoniowe

II. ŹRÓDŁA PRAWA W ZAKRESIE PODATKU AKCYZOWEGO

III. ZASADY OPODATKOWANIA PODATKIEM AKCYZOWYM
-podmiot opodatkowania
-czynności podlegające opodatkowaniu
-przedmiot opodatkowania
-obowiązek podatkowy
-podstawa opodatkowania
-właściwość organu podatkowego

IV. ZASADY OBROTU WYROBAMI AKCYZOWYMI ZHARMONIZOWANYMI Z ZAWIESZONĄ AKCYZĄ
-szczegółowe przepisy dotyczące zakończenia dla niektórych wyrobów
-zwolnienie ze stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy
-dokumentowanie obrotu wyrobami akcyzowymi w procedurze zawieszenia poboru podatku-Administracyjny Dokument Towarzyszący
-sposób wypełniania ADT, tryb obiegu ADT
-dokumentowanie obrotu wyrobami akcyzowymi z zapłaconą akcyzą-Uproszczony Dokument Towarzyszący
-sposób wypełniania UDT, tryb obiegi UDT
-skład podatkowy
-szczegółowe warunki dotyczące prowadzenia składu podatkowego
-obowiązki prowadzącego skład podatkowy
-korzystanie z procedury zawieszenia poboru akcyzy przez podmioty inne niż składy podatkowe oraz rola składów w tej procedurze
-własność towarów a warunki prowadzenia składu podatkowego
-obowiązki składu podatkowego magazynującego wyroby akcyzowe osób trzecich
-zarejestrowany handlowiec
-obowiązki zarejestrowanego handlowca
-niezarejestrowany handlowiec
-obowiązki niezarejestrowanego handlowca
-przedstawiciel podatkowy
-zabezpieczenie akcyzowe

V. ROLA SZCZEGÓLNEGO NADZORU PODATKOWEGO W SYSTEMIE PODATKU AKCYZOWEGO
-wyroby akcyzowe objęte szczególnym nadzorem podatkowym

VI. ZASADY OBROTU WYROBAMI AKCYZOWYMI Z ZAPŁACONĄ AKCYZĄ
-zwrot zapłaconego podatku
-warunki umożliwiające przemieszczanie wyrobów z zapłaconą akcyzą
-zasady zwrotu podatku akcyzowego

VII. ZASADY OPODATKOWANIA PODATKIEM AKCYZOWYM WYROBÓW AKCYZOWYCH ZHARMONIZOWANYCH
-zasady opodatkowania akcyzą paliw silnikowych, olei opałowych i gazu
-zasady opodatkowania akcyzą napoi alkoholowych
-zasady opodatkowania akcyzą wyrobów tytoniowych
-zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów niezharmonizowanych
-zasady opodatkowania samochodów osobowych

VIII. ZWOLNIENIA Z AKCYZY

IX. DEKLARACJE

Informacje o prelegentach:

Łukasz Domagała: absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorant na w/w Wydziale. Wieloletni pracownik administracji celnej. Doświadczony praktyk i wykładowca w zakresie prawa celnego i prawa podatkowego.Specjalizuje się w prawie celnym i podatku akcyzowym. Autor publikacji poświęconych prawu finansowemu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 799 - zł brutto

Cena zawiera:

uczestnictwo w warsztatach, autorskie materiały szkoleniowe, analizę case studies, serwis kawowy, lunch.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Formularz do pobrania na stronie internetowej:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/151/podatek-akcyzowy-w-praktyce

Wydarzenie: PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE