Podatek dochodowy od osób fizycznych 2014

O szkoleniu

2014.02.24 Warszawa
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

1. Zmiany w PIT w 2013 r.:
a) zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów (zapłata jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu, korygowanie kosztów),
b) zmiany w zakresie leasingu operacyjnego i finansowego,
c) ograniczenie możliwości korzystania z 50 % ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów przez twórców i artystów,
d) ograniczenie ulgi internetowej oraz zmiany w zakresie ulgi prorodzinnej.

2. Planowane zmiany w PIT w 2014 r.:
a) zmiana w zakresie prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu straty ze zbycia wierzytelności,
b) zmiana w zakresie opodatkowania odszkodowania (zadośćuczynienia) za ustanowienie służebności przesyłu,
c) ujednolicenie niektórych przepisów CIT i PIT, m. in. w zakresie sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku umorzenia udziałów (akcji) otrzymanych w wyniku wymiany.

3. Zagadnienia ogólne:
a) zakres podmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
b) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy.

4. Przychody:
a) przychody z działalności gospodarczej:
- przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
- przychody z tytułu wykonania usług, zbycia rzeczy oraz zbycia praw,
- moment wykonania usługi oraz częściowe wykonanie usługi,
- zaliczki i przedpłaty a przychód,
- przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych – moment powstania przychodu,
- rozliczenia przez potrącenie oraz przez kompensatę,
- przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
- przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia,
- zasady dotyczące korygowania przychodów.
b) przychody ze stosunku pracy,
c) przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście,
d) przychody z tytułu najmu / dzierżawy,
e) przychody z zysków kapitałowych,
f) inne źródła przychodów.

5. Koszty uzyskania przychodów:
a) definicja kosztów uzyskania przychodów,
b) koszty uzyskania przychodów – pracownicy,
c) koszty uzyskania przychodów – działalność wykonywana osobiście (umowy zlecenia, umowy i dzieło, inne stosunki cywilnoprawne),
d) koszty uzyskania przychodów – działalność gospodarcza,
e) koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami,
f) rozliczanie kosztów w czasie,
g) dokumentowanie poniesionych wydatków.

6. Zwolnienia przedmiotowe.

7. Szczególne zasady rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów podatkowych:
a) koszty eksploatacji samochodów osobowych,
b) koszty podróży służbowych,
c) koszty wsparcia sprzedaży,
d) reprezentacja i reklama,
e) kary umowne odszkodowania,
f) wierzytelności.

8. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników (zleceniobiorcy, członkowie organów osób prawnych, menadżerowie):
a) świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników a koszty uzyskania przychodów,
b) świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników a przychód,
c) szczególne rodzaje świadczeń na rzecz pracowników – zasady opodatkowania:
- Abonamenty medyczne,
- Ubezpieczenie OC członków organów,
- Imprezy Integracyjne,
- Szkolenia, narady konferencje,
- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
- Strój / ubiór pracowników,
- Podróże służbowe,
- Świadczenia z BHP oraz świadczenia socjalne i ZFŚS,
- Samochody i telefony służbowe na cele prywatne.
d) obowiązki płatnika (PIT 8C / PIT 8 AR).

9. Obliczanie podatku dochodowego:
a) dochód jako przedmiot opodatkowania,
b) podstawa opodatkowania,
c) odliczenia od dochodu oraz odliczenia od podstawy opodatkowania,
d) ulgi podatkowe,
e) sposoby obliczenia podatku dochodowego – wysokość podatku / stawki podatkowe,
f) zaliczki na podatek,
g) obowiązki płatników / odpowiedzialność płatników,
h) deklaracje i zeznania podatkowe.

10. Pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Dodatkowo sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, paliwowej, budowlanej i nieruchomości oraz uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych oraz używania samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego oraz prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji i reklamie, podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum Warszawy lub siedzibie Akademii Biznesu MDDP

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 500 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os + 23%VAT
500
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!