Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych-2014-56334-id367

Informacje o szkoleniu

Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

2014.02.24 Warszawa

Szkolenie skierowane jest do:

*

Program szkolenia:

1. Zmiany w PIT w 2013 r.:
a) zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów (zapłata jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu, korygowanie kosztów),
b) zmiany w zakresie leasingu operacyjnego i finansowego,
c) ograniczenie możliwości korzystania z 50 % ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów przez twórców i artystów,
d) ograniczenie ulgi internetowej oraz zmiany w zakresie ulgi prorodzinnej.

2. Planowane zmiany w PIT w 2014 r.:
a) zmiana w zakresie prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu straty ze zbycia wierzytelności,
b) zmiana w zakresie opodatkowania odszkodowania (zadośćuczynienia) za ustanowienie służebności przesyłu,
c) ujednolicenie niektórych przepisów CIT i PIT, m. in. w zakresie sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku umorzenia udziałów (akcji) otrzymanych w wyniku wymiany.

3. Zagadnienia ogólne:
a) zakres podmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
b) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy.

4. Przychody:
a) przychody z działalności gospodarczej:
- przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
- przychody z tytułu wykonania usług, zbycia rzeczy oraz zbycia praw,
- moment wykonania usługi oraz częściowe wykonanie usługi,
- zaliczki i przedpłaty a przychód,
- przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych – moment powstania przychodu,
- rozliczenia przez potrącenie oraz przez kompensatę,
- przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
- przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia,
- zasady dotyczące korygowania przychodów.
b) przychody ze stosunku pracy,
c) przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście,
d) przychody z tytułu najmu / dzierżawy,
e) przychody z zysków kapitałowych,
f) inne źródła przychodów.

5. Koszty uzyskania przychodów:
a) definicja kosztów uzyskania przychodów,
b) koszty uzyskania przychodów – pracownicy,
c) koszty uzyskania przychodów – działalność wykonywana osobiście (umowy zlecenia, umowy i dzieło, inne stosunki cywilnoprawne),
d) koszty uzyskania przychodów – działalność gospodarcza,
e) koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami,
f) rozliczanie kosztów w czasie,
g) dokumentowanie poniesionych wydatków.

6. Zwolnienia przedmiotowe.

7. Szczególne zasady rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów podatkowych:
a) koszty eksploatacji samochodów osobowych,
b) koszty podróży służbowych,
c) koszty wsparcia sprzedaży,
d) reprezentacja i reklama,
e) kary umowne odszkodowania,
f) wierzytelności.

8. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników (zleceniobiorcy, członkowie organów osób prawnych, menadżerowie):
a) świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników a koszty uzyskania przychodów,
b) świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników a przychód,
c) szczególne rodzaje świadczeń na rzecz pracowników – zasady opodatkowania:
- Abonamenty medyczne,
- Ubezpieczenie OC członków organów,
- Imprezy Integracyjne,
- Szkolenia, narady konferencje,
- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
- Strój / ubiór pracowników,
- Podróże służbowe,
- Świadczenia z BHP oraz świadczenia socjalne i ZFŚS,
- Samochody i telefony służbowe na cele prywatne.
d) obowiązki płatnika (PIT 8C / PIT 8 AR).

9. Obliczanie podatku dochodowego:
a) dochód jako przedmiot opodatkowania,
b) podstawa opodatkowania,
c) odliczenia od dochodu oraz odliczenia od podstawy opodatkowania,
d) ulgi podatkowe,
e) sposoby obliczenia podatku dochodowego – wysokość podatku / stawki podatkowe,
f) zaliczki na podatek,
g) obowiązki płatników / odpowiedzialność płatników,
h) deklaracje i zeznania podatkowe.

10. Pytania i odpowiedzi.

Informacje o prelegentach:

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Dodatkowo sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, paliwowej, budowlanej i nieruchomości oraz uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych oraz używania samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego oraz prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji i reklamie, podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 500 zł + 23% VAT Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 500 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os + 23%VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: Podatek dochodowy od osób fizycznych 2014