Szkolenie

PODATEK VAT DLA KSIĘGOWYCH

O szkoleniu

Cel szkolenia:

Przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy o podatku VAT, poszerzenie i uzupełnienie aktualnej wiedzy kursantów. W ramach szkolenia, pod okiem doświadczonego wykładowcy - praktyka, uzyskasz kompleksową wiedzę z zakresu:
obowiązku podatkowego
transakcji wewnątrzwspólnotowych
eksportu i importu towarów
przepisów dotyczących wystawiania, korygowania i anulowania faktur
zagadnienia w zakresie e-faktur
konsekwencje błędnego wystawienia faktury
odliczenia podatku naliczonego
prawidłowej dokumentacji wybranych czynności w podatku VAT
bieżącego orzecznictwa i stanowiska organów podatkowych w zakresie podatku VAT


Korzyści dla uczestników szkolenia:

poznanie aktualnych regulacji prawnych, bieżących orzeczeń sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych w zakresie ewidencji zdarzeń na potrzeby podatku VAT
przestudiowanie najpopularniejszych błędów popełnianych przy wystawianiu faktur VAT oraz ewidencji otrzymanych faktur
pozyskanie umiejętności weryfikacji dokumentów na potrzeby podatku VAT
poznanie sposobów poprawnego korygowania otrzymywanych i wystawianych faktur
prawidłowego rozpoznania obowiązku podatkowego
kwestie świadczenia usług w świetle nowych przepisów
odliczanie podatku naliczonego
właściwe stawki w eksporcie towarów i transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Kto powinien wziąć udział?
osoby rozpoczynające pracę w księgowości mające kontakt z podatkiem VAT (początkujący przedsiębiorcy, asystenci, właściciele małych firm, menadżerowie)
pracownicy działów księgowości oraz działów finansowych, biur księgowych chcący uzupełnić i uporządkować wiedzę w zakresie podatku VAT

Program szkolenia

1. Zakres przedmiotowy ustawy.


2. Wyłączenia z opodatkowania.


3. Pojęcie podatnika podatku od towarów i usług.


4. Podstawa prawna wystawiania faktur VAT.


5. Podstawowe elementy faktury VAT w świetle przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych.


6. Rodzaje faktur VAT:


a. duplikat faktury


8. Dokumenty równoważne fakturze.


9. Fakturowanie w obrocie wewnątrzwspólnotowym.


10. Terminy wystawiania faktur VAT.


11. Zasady korygowania błędów w fakturach:


a. zasady wystawiania i ujmowania faktur korygujących,
b. noty korygujące,
c. anulowanie faktury,
d. błędy i pomyłki w fakturach VAT


12. Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej.


13. Refakturowanie.


14. Obowiązek podatkowy VAT - czynności krajowe:


a. zasada ogólna,
b. moment wystawiania faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
c. szczególne zasady definiowania momentu powstania obowiązku podatkowego


15. Konsekwencje nieprawidłowego rozpoznania obowiązku podatkowego.


16. Podstawa opodatkowania.


17. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):


a. przemieszczenie jako WDT,
b. obowiązek podatkowy VAT:


-zasada ogólna,


-moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,


-zaliczki w WDT.


c. podstawa opodatkowania w WDT,


d. warunki stosowania stawki 0% VAT - wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych.


18. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):


a. przemieszczanie jako WNT,


b. obowiązek podatkowy VAT:


-zasada ogólna,
-moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
-zaliczki w WNT.


c. podstawa opodatkowania w WNT


19. Magazyn konsygnacyjny w polskiej ustawie o VAT.


20. Transakcje trójstronne:


a. skutki zastosowania miejsca świadczenia i obowiązki uczestników transakcji trójstronnej,
b. możliwości stosowania procedury uproszczonej - warunki i obowiązki uczestników transakcji.


21. Eksport towarów:


a. eksport bezpośredni i pośredni,
b. warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
c. obowiązek podatkowy,
d. podstawa opodatkowania,
e. ECS - elektroniczny system kontroli eksportu


22. Import towarów:


a. podatnik w imporcie towarów,
b. obowiązek podatkowy VAT


23. Świadczenia usług:


a. miejsce świadczenia usług,
b. import usług - podstaw opodatkowania, obowiązek podatkowy na przykładach, stawki podatku i dokumentacja


24. Odliczenie podatku naliczonego VAT:


a. terminy odliczania VAT naliczonego,


25. Prawo do odliczenia VAT a wydatki związane z nabyciem i używaniem samochodu.


26. Ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego.


27. Odliczenie częściowe.


28. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.


29. Zobowiązanie podatkowe.


30. Formularze podatkowe:


a. deklaracja VAT
b. informacje podsumowujące


31. Sprawozdawczość w obrocie towarowym - INTRASTAT

Czas trwania

9:00-15:45, 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

Prelegenci

Cytat
praktycy

Gdzie i kiedy

Katowice 10 - 11 kwietnia 2014
Centrum Szkoleniowe FRR

40-005 Katowice

Moniuszki 4/8

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
zł brutto
1299 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, dostęp do laptopów, serwis kawowy, catering, opiekę merytoryczną wykłądowcy
Weź udział

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

zgłoszenie na podstawie formularza, który można pobrać ze strony
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/90/problemy-vat-dla-zaawansowanych

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!