Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatkowe-zamkniecie-roku-2011-w-cit-i-vat-34877-id1280

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na problematykę podatkowego zamknięcia roku oraz bieżącego stosowania przepisów CIT i VAT. Kompleksowe i praktyczne omówienie tematyki ma na celu wskazanie obszarów ryzyka i najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie. Uczestnicy szkolenia uzyskają m.in. informację w zakresie prawidłowego kwalifikowania przychodów i kosztów oraz zasad ustalenia wyniku podatkowego. Podczas szkolenia omówione zostaną także sposoby optymalizacji podatkowej przy świadczeniach pracowniczych.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci:
dyrektorzy finansowi, główni księgowi, pracownicy działów finansowo-księgowych, kontrolerzy finansowi,

pracownicy działów kadr i płac, osoby odpowiedzialne za realizację szkoleń.

Program szkolenia:

Dzień 1 – zamknięcie roku w podatku CIT:

Rok podatkowy
Rok podatkowy przy przekształceniach
Rok podatkowy przy utworzeniu podmiotu
Rok podatkowy w spółkach osobowych
Przychody
Rozliczanie przychodów w ujęciu rocznym i miesięcznym
Przychody zagraniczne polskich podatników
W jakim momencie prawidłowo rozpoznać przychód
- Momenty szczególne
- Rozpoznanie przychodów na przykładach z różnych typów umów
Przychody z tytułu kontraktów długoterminowych
Świadczenia nieodpłatne jako przychód
Przychody z restrukturyzacji i innych transakcji
Przychody z restrukturyzacji i innych transakcji
- Aport i objęcie udziałów
- Konwersja wierzytelności jako przychód
Rozliczanie przychodów na przełomie lat podatkowych
Koszty
Zasady rozliczania kosztów w podatku CIT
Koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz tzw. pośrednie
Zobowiązania, rezerwy i rozliczenia międzyokresowe kosztów
Rozliczenia kosztów w czasie
Koszty marketingowe, reklama i reprezentacja
Reprezentacja – kryteria wyłączenia z kosztów
Koszty utworzenia spółki
Koszty z tytułu zbycia udziałów / akcji
Koszty imprez integracyjnych, świąt zakładowych, szkoleń itp.
Rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych
Zasady szczególne rozliczania przychodów i kosztów
Przypadki szczególne
Związki zawodowe jako koszt
Zaniechane inwestycje
Korekty kosztów i przychodów na przełomie lat podatkowych
Refaktury
Środki trwałe w ujęciu rocznym
Remont i modernizacja, części składowe – przekroczenie limitów rocznych
Likwidacja środków trwałych i WNiP, inwestycji w obcych środkach trwałych
Ustalenie dochodu / straty
Odliczenia
Zaniechane inwestycje
Uwzględnienie straty – w tym możliwości optymalizacji i strategie zapobiegające przedawnianiu strat
Ustalenie podstawy opodatkowania
Na co zwracać uwagę przy sporządzaniu uzgodnienia wyniku finansowego do podatkowego (CIT reconciliation)
Szczególne aspekty zamknięcia roku w spółkach osobowych
Umowy ze wspólnikami
Przyporządkowanie przychodów i kosztów
Pozostałe aspekty
Najnowsze interpretacje i orzecznictwo
Obliczenie podatku.

Dzień 2 – Zamknięcie roku w podatku VAT

Podsumowanie istotnych zmian obowiązujących od 1. stycznia 2011
Zwolnienia podatkowe
Przekazania nieodpłatne
Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego
Miejsce świadczenia usług
Usługi szczególne – doradcze, licencje, usługi transportowe, usługi w zakresie kultury i sportu
Opodatkowanie nieodpłatnych przekazań i świadczeń
Próbki, drukowane materiały reklamowe i informacyjne
Opodatkowanie imprez integracyjnych i innych świadczeń pracowniczych
Prawo do odliczenia VAT – w świetle orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych
Faktura elektroniczna
Faktura przedwczesna
Zakup środków trwałych
Najem, usługi telekomunikacyjne, usługi niematerialne
Odliczenie VAT z faktur zawierających błędy
Zaniechane inwestycje
Samochód w firmie
Faktury korygujące, w tym zbiorcze faktury korygujące
Obowiązki roczne w VAT
Naliczanie VAT przy użytku prywatnym samochodów.

Część specjalna – opodatkowanie świadczeń pracowniczych

Kiedy świadczenie dla pracownika jest przychodem
Konieczność zindywidualizowania świadczenia
Opodatkowanie świadczeń ryczałtowych
Aktualna praktyka organów skarbowych
Analiza uchwały NSA z 24.10.2011 r.
Dlaczego pakiety medyczne są przychodem?
Kiedy nie powstanie przychód u pracownika?
Możliwości optymalizacji
Imprezy zakładowe, wigilia, jubileusze, Barbórka, etc.
Kiedy Imprezy z kontrahentami.

Informacje o prelegentach:

Tomasz Piekielnik – doradca podatkowy, Partner w Piekielnik i Partnerzy, poprzednio wiele lat związany z Ernst & Young we Wrocławiu oraz PricewaterhouseCoopers w Berlinie. Uznany ekspert prawa podatkowego oraz ceniony wykładowca. Posiada bogate doświadczenie w optymalizacji podatkowej oraz tworzeniu efektywnych podatkowo struktur rozliczeń dla międzynarodowych przedsiębiorstw, przeprowadził i nadzorował kilkadziesiąt przeglądów podatkowych oraz badań due diligence. Autor wielu publikacji, ekspert dzienników Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, serwisu finansowego Money.pl. Absolwent Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie n. Odrą o specjalizacji prawo podatkowe oraz ekonomika opodatkowania przedsiębiorstw.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 540 cena netto za 1 dzień szkolenia
  • 990 cena netto za 2 dni szkolenia

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu, lunch, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie http://piekielnik-tax.pl/?menu=4&id=114&id1=121, i odesłanie na adres e-mail szkolenia@piekielnik-tax.pl lub fax 717901549.

Wydarzenie: Podatkowe zamknięcie roku 2011 – w CIT i VAT