Szkolenie

Pomoc publiczna w kontekście realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych - SZKOLENIE

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy służącej wdrażaniu oraz kontroli pomocy publicznej w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych.

Podczas szkolenia zostaną omówione wspólnotowe i krajowe akty prawne oraz sposób ich stosowania przez organy wspólnotowe. Punktem wyjścia jest interpretacja art. 107 Traktatu Wspólnot Europejskich na podstawie kluczowych decyzji Komisji Europejskiej oraz wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji. Ponadto omawiane są zasady udzielania poszczególnych przeznaczeń pomocy oraz obowiązki proceduralny (weryfikacja podmiotów przed udzieleniem pomocy, zawarcie umów, sprawozdawczość).

Umiejętności zdobyte podczas szkolenia:
prawidłowe konstruowanie umów o udzieleniu pomocy
obliczenie ekwiwalentu dotacji
eliminacja pomocy z projektów
stosowanie właściwych programów pomocowych


Szkolenie ma formę wykładów opartych na specjalnie dla tych celów stworzonych prezentacjach multimedialnych. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały obejmujące wydruk prezentacji oraz podstawowe akty prawne istotne dla tematyki szkolenia. Ponadto, wykłady przerywane są częściami warsztatowymi, w których uczestnicy w praktyce wykorzystują zdobytą wiedzę. Poszczególne studia przypadków są realizowane w grupach, a następnie wspólnie omawiane.
Kto powinien wziąć udział?
pracowników administracji publicznej.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie - pojęcie pomocy publicznej
a. uregulowanie pomocy w prawie wspólnotowym (art. 107 - 109 TWE)
b. podstawowe pojęcia: pomoc istniejąca, pomoc nowa, pomoc udzielona niezgodnie z prawem, notyfikacja, pomoc de minimis, wyłączenia grupowe, rodzaje i przeznaczenia pomocy, pomoc eksportowa, pomoc operacyjna, przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji, pomoc sektorowa
c. Analiza przesłanek wystąpienia pomocy:
pochodzenie środków
selektywna korzyść
zakłócenie konkurencji
wpływ na handel


2. Przypadki szczególne w kontekście wystąpienia pomocy
a. Gospodarka odpadami / wodnokanalizacyjna
b. Transport publiczny
c. Ochrona zdrowia
d. Edukacja,
e. Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego
f. Turystyka
g. Instytucje kultury
h. Infrastruktura sportowa

3. Warunki dopuszczalności pomocy
a. Pomoc de minimis (Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych)
b. Pomoc regionalna ( Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych)
c. Pomoc szkoleniowa (Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych)
d. Pomoc na usługi doradcze (Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych)
e. Pomoc udzielana przez fundusze rozwoju obszarów miejskich,Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych
f. Pomoc na inwestycje sektorowe (Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych)

4. Aspekty proceduralne udzielania pomocy
a. Obowiązki podmiotów udzielających i beneficjentów pomocy na postawie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
b. Ocena beneficjenta ex ante (rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis oraz w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis)
c. Ocena pomocy de minimis
d. Zawartość umów o pomoc publicznej
e. Sprawozdawczość z udzielonej pomocy
f. Rozmiar korzyści - obliczanie ekwiwalentu dotacji

Zagadnienia, które zostaną omówione w formie case-study lub w ramach warsztatów
dentyfikacja pomocy publicznej
dentyfikacja nowej inwestycji
obliczenie wkładu własnego: pomoc na szkolenia
identyfikacja przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji
przypisywanie do kategorii MSP
obliczanie ekwiwalentu dotacji
identyfikacja efektu zachęty (pomoc na inwestycje regionalne, pomoc szkoleniowa)

Czas trwania

Szkolenie dwudniowe

Prelegenci

Cytat
Marcin Sowa - konsultant ds. pomocy publicznej. Zaangażowany w tematykę pomocy od okresu przedakcesyjnego (od 1998 roku), brał udział w projektach badawczych dotyczących pomocy oraz w pracach legislacyjnych dotyczących ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Posiada bogate doświadczenie doradcze wyniesione z realizacji projektów dla Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, władz samorządowych oraz przedsiębiorstw. Doradztwo obejmowało zagadnienia z zakresu identyfikacji pomocy, restrukturyzacji przedsiębiorstw, stosowania testu prywatnego inwestora, tworzenia programów pomocowych, finansowania infrastruktury. Brał udział w pracach legislacyjnych dotyczących pomocy oraz w tworzeniu ogólnopolskich i lokalnych programów pomocowych. Doświadczony szkoleniowiec. Prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej oraz beneficjentów pomocy publicznej.

Gdzie i kiedy

Warszawa 1 - 2 września 2011
Siedziba Wolters Kluwer Sp. z o.o.

01-231 Warszawa

Płocka 5a

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
cena netto (+23% VAT)
980 PLN
Cena zawiera:
  • indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, serwis kawowy i lunch
Weź udział

Organizator

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa
Płocka 5a
woj. mazowieckie
Wiedza, która procentuje. Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business dotychczas Centrum Edukacji Wydawnictwa KiK powstało w 1998 roku przy Wydawnictwe KiK Konieczny i Kruszewski. Od 2000 roku działaliśmy w ramach Polskich Wydawnictw Profesjonalnych S...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.abc.com.pl istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia faxem pod numer 022-535-81-34. Warunki uczestnictwa oraz system rabatowy dostępne na stronie http://www.szkolenia.abc.com.pl/

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa Płocka 5a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!