Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-pracy-w-praktyce-i-zmiany-w-2015r-60263-id21069

Informacje o szkoleniu

 • Prawo Pracy w praktyce i zmiany w 2015r


  ID szkolenia: 60263
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Warszawa
  Chopina 7 lokal 50
  00-559 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Open Training sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z prawem pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które miały miejsce w ostatnim czasie oraz zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w zakresie stosowania prawa pracy. Szkolenie, poza przedstawieniem zagadnień teoretycznych, ma na celu zapoznanie uczestników z elementami prawa pracy od strony praktycznej. W czasie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco rozwiązywać zadania i ćwiczenia związane z omawianą tematyką.

Szkolenie skierowane jest do:

osoby zainteresowane temate, pracownicy działów hr i ksiegowości, właściciele firm, przedsiębiorcy

Program szkolenia:

1. Omówienie zmian z zakresu prawa pracy w szczególności:
- zatrudnianie pracowników,
- rozwiązanie umowy o pracę,
- urlopy wypoczynkowe,
- urlopy macierzyńskie i ojcowskie
- rozliczanie czasu pracy
2. Zatrudnianie pracowników :
- Umowa zlecenie
- Umowa o dzieło
- Umowa o pracę ( zatrudnianie, zwalnianie pracowników )
- Odróżnianie poszczególnych umów
- Korzyści i obowiązki podatkowe
- Składki do ZUS z tytułu zawierania umów
3. Obowiązki pracodawców i pracowników ze szczególnym uwzględnieniem
następujących zagadnień :
- Prawidłowa organizacja pracy
- Prowadzenie dokumentacji w firmie
- Przestrzeganie tajemnic i odpowiedzialność
- Zakaz konkurencji
4. Wynagrodzenia
5. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
6. Odprawy
7. Odpowiedzialność pracodawców i pracowników
8. Czas pracy
9. Urlopy
- urlop wypoczynkowy,
- urlop bezpłatny,
- urlop okolicznościowy
- urlop macierzyński i „ tacierzyński”
10. Uprawnienia pracowników do przejścia na emeryturę
11. Kontrole i funkcjonowanie organów kontrolnych

Informacje o prelegentach:

PIOTR GRODZKI
Doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz wykładowca studiów podyplomowych w SGH. Ukończył studia podyplomowe „Akademia Kompetencji Dydaktycznych” w Szkole Głównej Handlowej. Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Trener licznych szkoleń z zakresu prawa i zarządzania. Praktyk, na co dzień zajmuje się m.in. problematyką prawną związaną z prawem pracy, zarządzaniem nieruchomościami oraz prawem gospodarczym.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 650 PLN netto d

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia dostępnego na www.opentraining.pl. Wpłaty należy dokonać na konto Open Training Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności.
1) Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT. Nr. NIP………………………………..……. i upoważniamy Open Training Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
2) Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 650 PLN netto

Wydarzenie: Prawo Pracy w praktyce i zmiany w 2015r