Szkolenie: Prawo wodne – najnowsze regulacje prawne i ich praktyczne znaczenie

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-wodne-najnowsze-regulacje-prawne-i-ich-praktyczne-znaczenie-69346

Informacje o szkoleniu

 • Prawo wodne – najnowsze regulacje prawne i ich praktyczne znaczenie


  ID szkolenia: 69346
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe
  ścisłe centrum
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 20.09.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wybranymi praktycznymi aspektami gospodarowania wodą w środowisku w świetle nowych przepisów ustawy Prawo wodne. Wiadomości teoretyczne będą uzupełnione doświadczeniami praktycznymi nabytymi przez Prowadzącego podczas wieloletniej praktyki zawodowej.

Prowadzący kładzie nacisk na aspekty praktyczne przyszłej pracy urzędników i przedsiębiorców, którzy będą mieć do czynienia z nowym Prawem wodnym.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do podmiotów mających kontakt z gospodarką wodno-ściekową, zarządców i właścicieli urządzeń wodnych, przedstawicieli biur projektowych, wykonawców robót budowlanych, inwestorów, deweloperów. Ponadto tematyka szkolenia jest istotna dla przedstawicieli sektora publicznego, w tym samorządów terytorialnych, spółek gminnych, spółek wodnych oraz pracowników administracji.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do Prawa wodnego:
• Co reguluje ustawa Prawo wodne?

2. Podstawowe pojęcia z zakresu hydrologii i hydrotechniki w kontekście gospodarowania wodami:
• Hydrografia: zlewnia, dorzecze, region wodny – źródła danych, dokumentacja kartograficzna, systemy informacji przestrzennej.
• Eutrofizacja wód powierzchniowych a prawna ochrona wód.
• Budowle i urządzenia wodne, hydrotechnika, melioracje.

3. Korzystanie z wód:
• Powszechne, zwykłe i szczególne korzystanie z wód – przykłady kwalifikacji działalności podmiotów, korzystanie z wód w turystyce i rekreacji.

4. Ochrona wód
• Cele i normy środowiskowe.
• Zasady ochrony wód.
• Polityka wodna państwa a nowe Prawo wodne

5. Najważniejsze praktyczne aspekty zmian ustawy Prawo wodne:
• Zarządzanie wodami i władza wodna – kompetencje organów, nowe struktury administracyjne.
• Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami.
• Retencja wód i ochrona przed zanieczyszczeniem azotanowym ze źródeł rolniczych.
• Zgoda wodnoprawna - rodzaje działalności wymagające uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, zgłoszenie, pozwolenie, ocena wodnoprawna, organy właściwe w świetle nowelizacji ustawy.
• Regulacje prawne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej i nowych definicji ścieków i wód poprodukcyjnych z różnych sektorów.
• Usługi wodne – definicje, przykłady, taryfikacja opłat.

6. Panel dyskusyjny. Uwaga: Podczas szkolenia będą udzielane odpowiedzi na zadawane pytania.

Informacje o prelegentach:

Pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu hydrologii i ochrony wód, kierownik lub wykonawca projektów aplikacyjnych i naukowych, autor licznych ekspertyz, operatów wodnoprawnych i opinii dotyczących hydrotechnicznych i hydrologicznych aspektów gospodarowania wodą w środowisku i antropopresji na ekosystemy wodne.

Wydarzenia towarzyszące:

Prawno-środowiskowe obowiązki przedsiębiorców z uwzględnieniem najnowszych przepisów
Wykroczenia i przestępstwa przeciwko ochronie przyrody - odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 6 - +

Cena zawiera:

przerwa kawowa, lunch, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie przesłane faxem, mailem lub przez internet, płatność na podstawie proformy lub faktury VAT

Wydarzenie: Prawo wodne – najnowsze regulacje prawne i ich praktyczne znaczenie