Szkolenie

Proces budowlany w praktyce – od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie.

O szkoleniu

Szkolenie pozwoli rozszerzyć i podsumować wiedzę w zakresie przepisów regulujących ten obszar, a także wyjaśnić wątpliwości związane z zastosowaniem przepisów w praktyce. Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji.

W trakcie zajęć trener omówi zasady prowadzenia procesu budowlanego w ujęciu praktycznym. Przewidziano czas na analizę przykładów, pytania, dyskusję i konsultacje.

Zasygnalizujemy także planowane zmiany w Prawie budowlanym, w szczególności prace nad małą nowelizacją i Kodeksem Budowlanym.
Kto powinien wziąć udział?
Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników firm działających w branży budowlanej, pracowników urzędów administracji publicznej oraz inne osoby i firmy, które uczestniczą w procesie budowlanym.

Program szkolenia

Dzień I:

1. Zarys faz procesu inwestycyjnego – od ustalenia warunków zabudowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

2. Zagospodarowanie i warunki zabudowy terenu pod inwestycję:
o obowiązywanie miejscowego planu zagospodarowania terenu,
o wymóg i zasady uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego a decyzja o warunkach zabudowy),
o przeniesienie / wygaśnięcie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

3. Wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

4. Tytuł prawny do nieruchomości na cele budowlane.

5. Uzgodnienia i zgody wymagane przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

6. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych:
o zgłoszenie robót budowlanych a obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę,
o procedura zatwierdzenia projektu budowlanego i postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,
o odwołanie od decyzji administracyjnych, wpływ zaskarżenia decyzji o pozwoleniu na budowę na możliwość realizacji inwestycji.

7. Formy prowadzenia inwestycji:
o zastępstwo inwestycyjne,
o inwestycje w systemie „wybuduj” i w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,
o generalne wykonawstwo a wykonawstwo częściowe.

8. Wybór wykonawcy. Zastosowanie warunków kontraktowych FIDIC. Założenia czasowe przy realizacji inwestycji.

9. Podział obowiązków między uczestników procesu budowlanego (inwestor, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy / kierownik robót). Odpowiedzialność za teren budowy.

10. Dokumentacja budowy, w tym dziennik budowy.

11. Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego:
o istotne a nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę; orzecznictwo i aktualna praktyka organów administracyjnych,
o rola i odpowiedzialność projektanta w dokonywaniu kwalifikacji odstąpienia,
o obowiązek uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i związane z tym postępowanie administracyjne.

Dzień II:

1. Najważniejsze kwestie prawne dot. umów o roboty budowlane:
o sposoby określania wynagrodzenia oraz warunków jego płatności (wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe),
o solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy; przepisy bezwzględnie obowiązujące,
o procedura odbiorów w umowie o roboty budowlane; terminy w umowie i konsekwencje ich niedochowania.

2. Najważniejsze kwestie prawne dot. umów o prace projektowe:
o prawa autorskie do projektu budowlanego,
o uregulowanie nadzoru autorskiego,
o odpowiedzialność projektanta za wady projektu.

3. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego:
o wymogi formalne i obowiązki uczestników postępowania przy oddawaniu obiektu do użytkowania,
o zawiadomienie o zakończeniu budowy a decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
o obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego.

4. Samowola budowlana i możliwość jej legalizacji.

5. Planowane zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących procesu budowlanego.

6. Podsumowanie, pytania i dyskusja.

Czas trwania

25-26.08.2015, wtorek (10.00-16.00) - środa (09.00-15.00)

Prelegenci

Cytat
Radca prawny, specjalizuje się w szeroko rozumianych zagadnieniach prawnych obsługi cyklu inwestycyjnego i procesu budowlanego.

Od kilku lat prowadzi wykłady i szkolenia kierowane do przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej dotyczące prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami.

Autorka publikacji prawnych i materiałów szkoleniowych z zakresu swojej specjalizacji, współpracuje z wydawnictwami prawniczymi.

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 - 26 sierpnia 2015
Goldenfloor Plaza

02-017 Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
pln netto
1190 PLN
Cena zawiera:
  • Wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia
Weź udział
Cena 2
pln brutto
1463 PLN
Cena zawiera:
  • Wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia
Weź udział

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego: http://jgt.pl/szkolenia/prawo_budowlane_1504pbb

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!