Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/procesowe-prawo-pracyczyli-jak-hr-powinien-reprezentowac-pracodawce-w-sadzie-pracy-2020-praktyczne-warsztaty-po-zmianie-kpc-73265-id1061

Informacje o szkoleniu

 • Procesowe prawo pracy Czyli jak HR powinien reprezentować pracodawcę w sądzie pracy 2020 - Praktyczne warsztaty po zmianie KPC


  ID szkolenia: 73265
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  brak danych

  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień

  szkolenie online:
  Godz. 9.00-14.00
 • Organizator szkolenia:

  Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie porusza najbardziej zapalne obszary w obrębie prawa pracy, które mogą poróżnić pracownika z pracodawcą i zakończyć się postępowaniem sądowym. Uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone wielką reformą kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019r.

Poznanie praktyki sądów pracy oraz przepisów postępowania procesowego pozwoli być przygotowanym na ewentualne spory i zminimalizować ryzyko przegranej.

Korzyści ze szkolenia:
-Uczestnicy pozyskają praktyczną wiedzę na temat regulacji prawa pracy;
-zapoznają się z najnowszym orzecznictwem sądowym;
-poznają od praktycznej strony działanie sądów pracy;
-pozyskają wiedzę o najbardziej spornych zagadnieniach prawa pracy;
-dowiedzą się jak przygotować się do postępowania sądowego i jak zminimalizować ryzyko porażki w sporze.

Szkolenie skierowane jest do:

Dyrektorów Personalnych, Dyrektorów/Kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. kadr i płac, menagerów nadzorujących działy HR;

 

Program szkolenia:

ZMIANY W PROCESOWYM PRAWIE PRACY W ZWIĄZKU Z WIELKĄ NOWELIZACJĄ KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Zmiany w części ogólnej:

 • jak zmieni się doręczenie?
 • czym jest posiedzenie przygotowawcze?
 • czy nowe przepisy przyspieszą postępowanie sądowe?

Zmiany w części szczególnej:

 • jak zmieni się właściwość Sądu?
 • jak zmieni się wykonalność wyroków w obrębie prawa pracy?

PRACODAWCA W SPORZE SĄDOWYM

Reprezentacja pracodawcy przed sądem:

 • kto może reprezentować pracodawcę w sporze sądowym?
 • kiedy pracodawca musi stawić się przed sądem osobiście?

Podstawowe zasady procesu sądowego:

 • zasada prawdy;
 • zasada równości stron;
 • zasada kontradyktoryjności.

Podstawowe działania w postępowaniu sądowym:

 • pisma procesowe: kiedy można je składać? co powinny zawierać?
 • Czynności dokonywane na rozprawie;

Co może być dowodem w sądzie?

 • przesłuchanie świadków: czy można przygotować świadka do przesłuchania i jak to zrobić? kto może być świadkiem na rozprawie?
 • dowody z dokumentów;
 • inne dowody: czy mogę powołać dowód z nagrania? czy mogę zobowiązać kogoś do przedstawienia dokumentu?

 

Pracodawca i jego reprezentant w sądzie:

 • wygląd sali sądowej;
 • savoir-vivre sali sądowej.

Kiedy warto sięgnąć po pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów?

 • mediacja pozasądowa;
 • mediator sądowy;
 • po arbitraż.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

Materialna:

 • odpowiedzialność na zasadach ogólnych:

-szkoda w wyniku niedbalstwa;

-szkoda umyślna;

 • odpowiedzialność za mienie powierzone:

-jak prawidłowo sformułować umowę o powierzenie mienia?

-czy pracownik może zwolnić się z odpowiedzialności i na jakich zasadach?

 • odpowiedzialność porządkowa pracownika:

-za jakie działania grozi odpowiedzialność dyscyplinarna?

-jakie sankcje może ponieść pracownik?

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY ZA PRZESTRZEGANIE PRAW PRACOWNICZYCH

 

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika:

 • jakie działania mogą stanowić wykroczenia?
 • jak uniknąć odpowiedzialności za wykroczenie?

Przestępstwa przeciwko prawom pracownika:

 • jakie działanie może stanowić przestępstwo przeciwko prawom pracownika?
 • jak uwolnić się od odpowiedzialności za przestępstwo?

 

NAJCZĘSTSZE SPORY W OBRĘBIE PRAWA PRACY:

 

Spory dotyczące nadgodzin:

 

 • rodzaje roszczeń związanych z nadgodzinami:odbiór nadgodzin;
 • wypłata dodatkowego wynagrodzenia;
 • kogo obciąża ciężar udowodnienia występowania nadgodzin lub ich braku?
 • jakie dowody powoływać w procesie dotyczącym nadgodzin?

Spory dotyczące urlopów:

 • urlopu na żądanie:

-czas zgłoszenia urlopu na żądanie;

-forma zgłoszenia urlopu na żądanie;

-czy pracodawca jest bezwzględnie obowiązany do udzielenia urlopu?

 • wezwanie pracownika z urlopu wypoczynkowego:

-jakie są możliwe przyczyny odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego?;

-kto pokrywa koszty powrotu pracownika?

-w jakiej formie musi nastąpić odwołanie pracownika z urlopu?

-różnice między przerwaniem, a odwołaniem urlopu.

 

Spory o ustalenie stosunku pracy:

 • jakich ustaleń będzie dokonywał sąd pracy?
 • cechy stosunku pracy;
 • pierwsza linia obrony: dobrze sformułowana umowa;
 • dowód z przesłuchania świadków w procesie o ustalenie stosunku pracy;
 • konsekwencje ustalenia istnienia stosunku pracy.

Sprawy o mobbing:

 • definicje mobbingu;
 • mobbing, a inne roszczenia pracownika;
 • najistotniejsze dowody w postępowaniu o mobbing.

Dyskryminacja przy zatrudnieniu pracownika:

 • prawidłowe ogłoszenie rekrutacyjne jako forma obrony przed roszczeniami;
 • roszczenia przysługujące osobie wobec której naruszono zasadę równego traktowania w zatrudnieniu.
 

Informacje o prelegentach:

 Trener Gamma Sp. z o.o. Sp. k.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 850 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Procesowe prawo pracy Czyli jak HR powinien reprezentować pracodawcę w sądzie pracy 2020 - Praktyczne warsztaty po zmianie KPC