Przeciwdziałanie i wykrywanie nieprawidłowości przy projektach z funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników – kontrolerów, służby operacyjne i śledcze z tematyką specyfiki: nieprawidłowości i nadużyć finansowych, procedur audytu i kontroli związanych z rozliczaniem projektu dofinansowanego ze środków funduszy UE. Szkolenie ma na celu przedstawić schematy i mechanizmy wykrywania nadużyć finansowych oraz nieprawidłowości przy projektach realizowanych ze środków publicznych – zewnętrznych UE.

Na szkoleniu przedstawiane będą techniki operacyjne wykrywania znamion przestępstw gospodarczych, nadużyć finansowych i nieprawidłowości. Będą przedstawiane także uwarunkowania prawne i techniczne procesu realizacji systemowych i krzyżowych kontroli, w tym kontroli terenowych przez Instytucję Zarządzające, Wdrażające, Certyfikujące i Audytowe w ramach obecnie realizowanych i zamykanych projektów na zasadach i warunkach prawa unijnego oraz polskiego.

W ciągu szkolenia będą przedstawiane także konkretne przykłady z realnych projektów obecnie zamykanych i rozliczanych z dotacji UE (np. autostradowe, badawczo-naukowe, wodno-ściekowe, odpadowe i inne).
Kto powinien wziąć udział?

Szczególnie zapraszamy:

 • kontrolerów,
 • służby operacyjne
 • służby śledcze

Program szkolenia

I DZIEŃ

MODUŁ I

 1. Akty prawne
 2. Wytyczne i regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w obszarze funduszy europejskich
 3. Europejska Konwencja ds. Ochrony Interesów Wspólnoty Europejskiej
 4. Uregulowania wewnętrzne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w obszarze funduszy europejskich
 5. Wytyczne w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym: Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Urzędu Zamówień Publicznych; Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji.

MODUŁ II

 1. Różnicę między nieprawidłowością a nadużyciem finansowym – praktyczne przykłady / case study
 2. Projekty miękkie: EFS - RPO, POWER
 3. Projekty twarde: EFRR - RPO, POIiŚ, POIR
 4. Projekty B+R: EFRR – RPO, POIR
 5. Istota nadużyć finansowych
 6. Rodzaje nadużyć finansowych
 7. Podwójne finansowanie - ćwiczenie
 8. Konflikt interesów, rodzaje konfliktów interesów

MODUŁ III

 1. Zmowy przetargowe
 2. Korupcja - ćwiczenie
 3. Rodzaje korupcji
 4. Fałszerstwo dokumentów
 5. Przykłady fałszerstw: faktury, oświadczenia, geodezja, listy obecności
 6. Badanie próbek dokumentacji

MODUŁ IV

 1. Sygnały ostrzegawcze związane z nadużyciami finansowymi;
 2. Badanie sygnałów Beneficjent – Wykonawca - ćwiczenie
 3. Analiza projektowa – SL 2014
 4. Donosy
 5. Media
 6. Bazy danych
 7. Systemy i procedury ostrzegawcze
 8. Rejestr ryzyk w zakresie nadużyć i nieprawidłowości przy projektach UE

 

II DZIEŃ

MODUŁ V

 1. Czynniki sprzyjające powstawaniu nadużyć finansowych
 2. Skutki powstania nadużyć finansowych
 3. Kroki postępowania przy wykryciu nadużycia finansowego
 4. Postępowanie w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego
 5. Procedura przedprocesowa – KPA
 6. Procedura procesowa – Kodeks Karny
 7. Zgłaszanie do IZ, IA oraz KE  nieprawidłowości i nadużycia finansowego

MODUŁ VI

 1. Szacowanie ryzyka związanego z wystąpieniem nadużyć finansowych w związku z realizacją
 2. Projektu UE
 3. Skala ryzyk i szkody finansowe / uszczerbek na budżecie Wspólnoty Europejskiej
 4. Wycena ryzyk - ćwiczenie
 5. Przykłady ryzyk przy realizacji projektów UE
 6. Konsekwencje prawne nadużyć finansowych lub nieprawidłowości (dla podmiotów realizujących projekty i osób zaangażowanych w realizację projektów (kodeks karny, kodeks cywilny, KPA)

MODUŁ VII

 1. Zapobieganie nadużyciom finansowym
 2. Edukacja i prewencja
 3. Kontrole terenowe i analiza mediów
 4. Dowody w postępowaniu kontrolnym
 5. Pojęcie dowodu - klasyfikacja źródeł dowodowych
 6. Badanie kontrolne, zbieranie materiałów, przesłuchiwanie świadków
 7. Procedury wykrywania nieprawidłowości

MODUŁ VIII

 1. Zwalczanie nadużyć finansowych.
 2. Brak trwałości projektu - przypadki
 3. Korekty finansowe
 4. Procedura odzyskiwania środków
 5. Zwrot środków finansowych - procedura
 6. Metody walki z nadużyciami finansowymi - ćwiczenie
 7. Zgłaszanie informacji do organów ścigania : Policja, Prokuratura
 8. Baza danych Herkules
 9. OLAF, KE a identyfikacja  nadużyć finansowych.

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

TOMASZ LESZCZYŃSKI

Ekspert i autor licznych artykułów oraz ekspertyz z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami w kraju. Wieloletni pracownik administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, pełnomocnik zarządów spółek komunalnych (PWIK).

Audytor projektów inwestycyjnych z udziałem m.in. funduszy z UE. Ekspert SIDIR Polska, Ekspert Zarządu Województwa Śląskiego, Audytor, Dyrektor kontraktu RED FIDIC – STRABAG, MAO, Autor licznych artykułów i ekspertyz z zakresu projektów UE. Oceniał projekty w ramach RPO, POIŚ, POIG w zakresie występowania pomocy publicznej, w tym nadmiernej dochodowości projektów w ramach luki finansowej przyznanej dotacji.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!