Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/przepisy-prawa-budowlanego-w-przygotowaniu-i-prowadzeniu-inwestycji-budowlanej-z-uwzglednieniem-specustawy-mieszkaniowej-praktyczne-i-formalne-aspekty-realizacji-robot-budowlanych-w-swietle-przepisow-71881-id8

Informacje o szkoleniu

 • Przepisy prawa budowlanego w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji budowlanej z uwzględnieniem specustawy mieszkaniowej. Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych w świetle przepisów


  ID szkolenia: 71881
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie Prawo Budownictwo, architektura
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Novotel Wrocław City
  Wyścigowa 35
  53-011 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkolenia:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Czy wiesz:
co wpływa na wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego?
w świetle obecnie obowiązujących przepisów działka nieuzbrojona jest działka budowlaną?· kiedy budynek zwrócony ścianą z oknami można sytuować w odległości 3 od granicy działki?
wiesz jakie są wymagania dla parkingów?
wiesz, że przepisy „łagodzące” istotność odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego są niewykonalne?
jak wprowadzać zmiany w trakcie inwestycji, aby nie doprowadzić do samowoli budowlanej ze wszystkimi jej konsekwencjami?
w jakim zakresie wyniki kontroli straży pożarnej obiektu przed oddaniem do użytkowania wiążą nadzór budowlany?
co należy do ustawowych kompetencji nadzoru budowlanego?
co i komu daje nowa specustawa mieszakowa, oraz jakie zmiany wprowadziła ona do Prawa budowlanego?
Główną przyczyną przeciągając się w czasie procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę są braki i błędy w dokumentacji projektowej. Błędy popełniane przez inwestorów i projektantów wynikają w dużej mierze z częstych zmiany przepisów prawa budowlanego, a także z niejednoznacznych, czy często wręcz niefortunnych sformułowań przepisów prawa. Również łatwo, poprzez proste niedopatrzenia w trakcie realizacji robót, przekroczyć granice samowoli budowlanej. Warto tez wiedzieć, ze nie wszystkie uwagi strażaka kontrolującego obiekt przed oddaniem go do użytkowania wiążą później nadzór budowlany.

Szkolenie skierowane jest do:

M. S - Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Program szkolenia:

I. Moduł I – Proces inwestycyjny w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo budowlane

A. Procedury budowlane

i. zgłoszenie:

a) terminy

b) ważność

c) warunki wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

ii. pozwolenie na budowę

a) terminy

b) ważność

c) wymagania w zakresie dokumentacji

B. Katalog inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę

C. Dokumentacja:

i. do pozwolenia na budowę

ii. do zgłoszenia

iii. rozbiórki

D. Odstępstwa od warunków technicznych

E. Ochrona środowiska

F. Obiekty zabytkowe

G. Samowola budowlana

II. Moduł II - Zmiany w Rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie.

A. zabudowa i zagospodarowanie działki

B. odległości budynku od granicy działki

C. zabudowa i zagospodarowanie działki

D. parkingi

i. wymagania dla samochodów innych niż osobowe

ii. stanowiska postojowe w garażu

iii. parkingi przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

E. wymagania dotyczące mieszkań

F. wymagania dla niepełnosprawnych

G. wymagania dotyczące ochrony p.poż.

III. Moduł III - Ułatwienia dla inwestycji mieszkaniowych w specustawie mieszkaniowej

IV. Moduł IV - Granice kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego:

A. Przy pozwoleniu na budowę

B. Przesłanki do wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę.

C. Przy zmianach w zatwierdzonym projekcie budowlanym:

i. zmiany istotne

ii. zmiany nieistotne

D. Przy odbiorze do użytkowania.

i. budynków realizowanych w oparciu o specustawę mieszkaniową

ii. pozostałych budynków i obiektów

Informacje o prelegentach:

M. S - Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 550 zł + 23% VAT za 1 os.

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem


Wydarzenie: Przepisy prawa budowlanego w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji budowlanej z uwzględnieniem specustawy mieszkaniowej. Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych w świetle przepisów