Szkolenie: Reliability Centered Maintenance

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/reliability-centered-maintenance-56256

Informacje o szkoleniu

 • Reliability Centered Maintenance


  ID szkolenia: 56256
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Produkcja
 • Adres szkolenia:

  NorDan
  Powodowo 54
  64-200 Wolsztyn
  woj. wielkopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 24.04.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator szkolenia:

  WoMa Solution
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Warsztat obejmuje swym zakresem największą ilość działań. Warsztat jest rozbity na cztery bloki, podczas których przeprowadza się szczegółowe analizy zaczynając od badania funkcjonalności maszyn i urządzeń, poprzez analizę pojawiających się błędów, na wypracowaniu odpowiednich metod diagnostycznych kończąc. Zakres działań poruszanych podczas warsztatów obejmuje zagadnienia dotyczące stworzenia pakietu zadań obsługi technicznej maszyn roboczych. Zagadnienia omawiane podczas szkolenia pozwolą na stworzenie właściwych programów profilaktycznych dostosowanych do danej maszyny lub instalacji technologicznej. Zadania te zostaną w odpowiedni sposób oszacowane pod względem i ich wykonywalności jak i kosztów bezpośrednio z nimi związanymi.

Cele

- Poznanie programu RCM

- Poznanie natury powstawania uszkodzeń

- Poznanie technik przeprowadzania analizy FMEA

- Zastosowanie diagramu decyzyjnego RCM

- Techniki wyboru odpowiedniego programu zarządzania niezawodnością maszyn i urządzeń

- Oszacowanie kosztów przeprowadzanych zadań obsługi technicznej

- Analiza ryzyka zakresu zadań obsługi technicznej.

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu powinny uczestniczyć osoby zajmujące się zarządzaniem obsługą techniczną i wdrażaniem obsługi profilaktycznej (Koordynator UR, Inżynier UR/Produkcji, Planista UR, Dyrektor/Kierownik Produkcji, Dyrektor/Kierownik UR, Inżynier Jakości) oraz osoby zainteresowane tematyką ciągłego doskonalenia obsługi technicznej z działów: Technologicznego, Produkcji, Utrzymania Ruchu oraz Jakości.
Warsztaty mają charakter “Train the Trainer” – oznacza to, że uczestnicy tych
warsztatów w późniejszym czasie będą mogli przekazywać swoja wiedzę współpracownikom.
Uczestnicy powinni być liderami zespołów pracowniczych, które zaangażowane są w bieżące działania mające na celu poprawę produktywności oraz eliminowanie problemów pojawiających się na produkcji jak i w działach utrzymania ruchu.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do Niezawodności

Co to jest niezawodność?
Mierniki niezawodności
Rys historyczny RCM
Główne założenia analizy RCM
Omówienie dokumentów normatywnych SAE oraz MIL-STD
Korzyści wynikające z RCM
Wprowadzenie do Risk Based Inspection
Połączenie dwóch podejść RCM i RBI
Omówienie procedury Analizy RCMLight®

2. Dekompozycja Obiektów Technicznych

Podział funkcjonalny obiektów technicznych
Wykorzystanie narzędzi analitycznych: Proces Flow Diagram
Podział na „piątkę” – zastosowanie pięciu poziomów
Studia przypadku
Warsztaty praktyczne – podział blokowo – funkcjonalny pilotażowej maszyny

3. Analiza – Funkcje

Wprowadzenie do Funkcji
Standardy działania
Określenie Funkcji od poziomu 3 do 1
Warsztaty praktyczne – określenie funkcji dla obszaru pilotażowego

4. Analiza – Uszkodzenia

Określenie Uszkodzeń analizowanych części
Określenie Uszkodzeń potencjalnych
Określenie przyczyn uszkodzeń – FRACAS
Kodyfikacja uszkodzeń
Określenie MTBF+Ryzyko+Koszty Uszkodzeń
Studia przypadku
Warsztaty praktyczne – wypisanie uszkodzeń wraz z ich przyczynami

5. Analiza – Zadania PM

Wypisanie wszystkich zadań PM
Oszacowanie kosztów zadań PM
Warsztaty praktyczne – wypisanie istniejących zadań PM dla obszaru pilotażowego

6. Ocena zadań obsługi Technicznej

Omówienie diagramu decyzyjnego
Wpływ zadania PM na funkcje i uszkodzenia
Wybór dodatkowych zadań PM/PdM
Ocena ryzyka wybranych zadań PM/PdM
Warsztaty praktyczne – ocena zadań PM dla obszaru pilotażowego

7. Implementacja wyników RCMLight®

Omówienie procedury Skróconej Analizy RCM
Analiza Ekonomiczno – Organizacyjna wyboru zadań OT
Wybór finalny zadań profilaktycznych
Grupowanie zadań PM
Analiza Ekonomiczno – Organizacyjna wyboru PM
Porównanie kosztów programu PM przed i po analizie
Studia przypadku
Warsztaty praktyczne – grupowanie zadań PM dla obszaru pilotażowego

8. Procedura implementacji analizy RCMLight®

Stworzenie procedury analizy RCMLight®
Matryca odpowiedzialności
Plan działań

Informacje o prelegentach:

Wojciech Mączyński – jeden z najbardziej charyzmatycznych doradców z zakresu inżynierii utrzymania ruchu, niezawodności oraz logistyki UR. Pasja z jaką prowadzi szkolenia sprawia, że wiedza sama wchodzi do głowy oraz zawsze odnosi się pewien niedosyt.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w dużych korporacjach międzynarodowych, gdzie zajmując stanowiska managerskie testował i wdrażał innowacyjne rozwiązania w obszarze produkcji i utrzymania ruchu. Nieustająca chęć poszukiwania coraz to lepszych rozwiązań w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi i utrzymania ruchu doprowadziła do osiągania spektakularnych wyników, zarówno operacyjnych, jak i zarządzania kompetencjami pracowniczymi.

Obecnie jako trener i konsultant w dalszym ciągu realizuje swoją misję zarażając klientów pasją do poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań w obszarze zarządzania służbami utrzymania ruchu i produkcją. W codziennej pracy w sposób nieszablonowy, pełen dynamizmu, pragmatyki oraz niezliczonej ilości przykładów uczy i przedstawia narzędzia wchodzące w skład systemu zarządzania utrzymaniem ruchu.

Jego wieloletnia praktyka, zarówno jako etatowego pracownika na stanowiskach managerskich, jak również trenera/konsultanta, pomogła w stworzeniu autorskiego programu zarządzania obsługą techniczną w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Program ten nosi nazwę Total Professional Maintenance Management System – jest to połączenie klasycznego TPM w pewnej modyfikacji oraz inżynierii niezawodnościowej. W systemie znajdują się autorskie rozwiązania poszczególnych narzędzi takich jak: RCMLight®, Quick Planing and Scheduling, Technical Statisical Proces of Spare Parts.

Jest autorem nowoczesnych form szkoleniowych, które z powodzeniem łączą teorię z praktyką:
- Certyfikowany Praktyk TPM Learning by Doing,
- Podnoszenie kompetencji technicznych ActionLearnigBlitz,
- Logistyka UR Try and Choose

Wydarzenia towarzyszące:

Strategia i budowa Systemu TPM
Autonomous Maintenance

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1400 - netto

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, przerwy kawowe, lunche, materiały, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Płatność po zakończonym szkoleniu.

Wydarzenie: Reliability Centered Maintenance