Szkolenie: Rozliczanie składkowo-podatkowe umów cywilnoprawnych, minimalna stawka godzinowa i urlopy wypoczynkowe

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rozliczanie-skladkowo-podatkowe-umow-cywilnoprawnych-minimalna-stawka-godzinowa-i-urlopy-wypoczynkowe-69710

Informacje o szkoleniu

 • Rozliczanie składkowo-podatkowe umów cywilnoprawnych, minimalna stawka godzinowa i urlopy wypoczynkowe


  ID szkolenia: 69710
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  Tax Consilium
  Rynek Główny 30/37
  31-010 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 26.11.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-15:00
 • Organizator szkolenia:

  Tax Consilium Sp z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

SZKOLENIE: Rozliczanie składkowo-podatkowe umów cywilnoprawnych, minimalna stawka godzinowa i urlopy wypoczynkowe – praktyczne warsztaty dla zaawansowanych


WEŹ UDZIAŁ W KURSIE I ZYSKAJ:

- INFORMACJE na temat najnowszych zmian i najkorzystniejszych rozwiązań z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń
- WSKAZÓWKI dot. rozliczeniowej praktyki
- PRZYGOTOWANIE do kontroli
- MOŻLIWOŚCI optymalizacji
- UMIEJĘTNOŚĆ interpretowania problematycznych przepisów
- KOMPLEKSOWE MATERIAŁY, które wykorzystasz w pracy
- 30 DNI OPIEKI POSZKOLENIOWEJ – po zakończeniu Kursu będziemy e-mailowo odpowiadać na Twoje pytania


DZIĘKI SZKOLENIU ZWIĘKSZYSZ:
- Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI
- PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie
- Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu

DZIĘKI SZKOLENIU ZYSKASZ:
- ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu
- 30 DNI opieki poszkoleniowej
- PAKIET SZKOLENIOWY: autorskie materiały szkoleniowe, notatnik, długopis, ołówek, torbę
- Atrakcyjne zniżki i rabaty na udział w kolejnych kursach

DZIĘKI SZKOLENIU OTRZYMASZ:
- PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI
- SPECJALISTYCZNĄ wiedzę
- Przynależność do biznesowej społeczności Tax Consilium


ZYSKAJ PRAKTYCZNE NARZĘDZIA I UMIEJĘTNOŚCI

- Min. 70% zajęć będziesz pracował na case study
- W trakcie zajęć będziesz poznawał przepisy, analizował CASE STUDY,
rozpatrywał przypadki, brał udział w DYSKUSJACH, a także mierzył się
z AUTENTYCZNYMI PRZYKŁADAMI i sytuacjami napotykanymi w codziennej pracy w obszarze płac.
- Otrzymasz PRAKTYCZNĄ wiedzę i umiejętności, z których skorzystasz NATYCHMIAST po zajęciach
- Warsztaty poprowadzi ekspert-praktyk Tax Consilium specjalizujący się
w zakresie zaawansowanych zagadnień kadrowo-płacowych


Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.taxconsilium.com

Szkolenie skierowane jest do:

TEN KURS JEST WŁAŚNIE CIEBIE


- Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje
- Posiadasz podstawową wiedzę z zakresu wynagrodzeń oraz prawa pracy
- Ukończyłeś kurs kadr i płac od podstaw lub Kurs Rachunkowości od podstaw, Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (to nie jest wymóg)
- Pracujesz w dziale księgowym, biurze rachunkowym
lub firmie outsourcingowej
- Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Program szkolenia:

I. MINIMALNA STAWKA GODZINOWA -umowy cywilnoprawne zmiana przepisów obowiązująca od 01 stycznia 2017 r.

1. jaką grupę osób fizycznych obejmuje minimalna stawka godzinowa
2. jakich dokumentów żądać w celu ustalenia obowiązku stosowania nowych przepisów
3. umowy wyłączone spod minimalnej stawki godzinowej
4. jak zdefiniować wynagrodzenie prowizyjne jako jedno z kryteriów wyłączających stosowanie nowych przepisów
5. wynagrodzenie ryczałtowe, prowizyjne, akordowe w odniesieniu do stawki godzinowej
6. prowadzenie dokumentacji w związku z zawarciem umowy objętej minimalną stawką godzinową
nowa forma dokumentowa obowiązująca od 08 września 2016 r.
7. w jak najprostszy sposób potwierdzać liczbę godzin świadczonych usług
8. umowy zawierane na okres dłuższy niż 1 miesiąc a obowiązek wypłaty wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej

II. Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń

1. ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom
2. umowa zlecenia i umowa o dzieło zawarta w jednym podmiocie
3. dobrowolne podleganie ubezpieczeniu chorobowemu i jego ograniczenie
4. roczna podstawa wymiaru składek emerytalno – rentowych
5. umowa zlecenia zawarta z osobą przebywającą na urlopie bezpłatnym
i wychowawczym
6. umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracownikiem
7. umowa cywilna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
8. umowa cywilna wykonywana przez ucznia lub studenta
9. nadpłata i niedopłata składek w wyniku błędnie złożonych dokumentów
10. nieodpłatne wykonywanie umowy zlecenia a podleganie ubezpieczeniom

III. Rozliczenie składkowo – podatkowe w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń

1. ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych
2. zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń w przypadku zawarcia kilku umów zlecenia u tego samego zleceniodawcy
3. zbieg tytułów do ubezpieczeń na podstawie kilku zawartych umów zlecenia
- rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w różnych terminach
- rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w tym samym dniu
- ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek przy stawce godzinowej, akordowej, prowizyjnej
- ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym
- ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po zakończeniu zlecenia
- brak wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym
- zmiana schematu podlegania ubezpieczeniom na wniosek zleceniobiorcy
- objęcie ubezpieczeniami społecznymi w trakcie miesiąca kalendarzowego
- przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca kalendarzowego
- niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy stałej stawce wynagrodzenia
- niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy zmiennych stawkach wynagrodzenia
4. zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych: umowa o pracę i umowa zlecenia
- umowa o pracę i jedna umowa zlecenia
- umowa o pracę i kilka umów zlecenia
- umowa o pracę z niepełnoetatowcem i umowa zlecenia bądź kilka umów
- stawka godzinowa z umowy o pracę a objęcie ubezpieczeniami umowy zlecenia

IV. URLOPY WYPOCZYNKOWE - prawidłowe ustalenie wymiaru urlopu w sytuacjach wątpliwych

1. Prawo do urlopu wypoczynkowego
a. nabycie prawa do urlopu w pierwszym roku pracy
b. liczenie terminów dla celów nabycia uprawnień ze stosunku pracy
zawarcie kolejnej umowy u następnego pracodawcy w pierwszym roku pracy
c. zmiana pracodawcy w danym roku kalendarzowym a prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego
d. nabycie prawa do kolejnego urlopu wypoczynkowego
e. ponowne ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po złożeniu dokumentów potwierdzających wcześniejszy okres zatrudnienia
f. kontynuacja zatrudnienia a przeniesienie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę
zawarcie pisemnego porozumienia
2. Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego
a. nabycie prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu roku – od którego momentu liczyć roczny staż
najnowsze stanowisko MRPiPS z 2016 r.
b. rozwiązanie umowy o pracę w roku nabycia prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego
c. rozwiązanie umowy o pracę w latach kolejnych po nabyciu prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego
d. ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnoatatowego
e. utrata stopnia niepełnosprawności w trakcie roku kalendarzowego
3. Urlop proporcjonalny
a. kilkukrotna zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie roku kalendarzowego
b. kilkukrotny urlop bezpłatny w danym roku kalendarzowym
c. rozpoczęcie urlopu wychowawczego i zakończenie w tym samym roku kalendarzowym
d. zakończenie urlopu bezpłatnego, wychowawczego w roku następnym
e. podział urlopu wychowawczego z zachowaniem prawa do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego
f. zmiana pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego a prawo do urlopu wypoczynkowego

Informacje o prelegentach:

Trener jest praktykiem biznesu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 399. zł netto - 399. zł brutto

Cena zawiera:

8h warsztatów, Zaświadczenie MEN o ukończeniu Kursu, autorskie materiały szkoleniowe, pakiet szkoleniowy: notes, torba, ołówek, długopis

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.taxconsilium.com

Szkolenie, kurs: Rozliczanie składkowo-podatkowe umów cywilnoprawnych, minimalna stawka godzinowa i urlopy wypoczynkowe