Rozstrzyganie spraw spornych z tytułu utraty, ubytków i uszkodzeń w transporcie drogowym

O szkoleniu

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników na temat:

 • systemu prawa transportowego i zasad jego wykorzystania w transporcie drogowym – krajowym i międzynarodowym,
 • skutecznego dochodzenia i załatwiania reklamacji w transporcie drogowym,
 • zasad uzasadniania swojego stanowiska w sytuacji utraty towaru, ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie w transporcie drogowym.

Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie będzie pomocne w zdobyciu praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie:

 • posługiwania się procedurami w transporcie drogowym oraz dokumentami transportowo-spedycyjnymi,
 • zabezpieczania późniejszych reklamacji czy zwolnień przy zawieraniu umów transportowych w transporcie drogowym,
 • rozstrzygania sporów wynikających z działania w transporcie drogowym w charakterze przewoźnika, spedytora lub zleceniodawcy.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do osób odpowiadających za współpracę z przewoźnikami, pracowników działów zakupów, sprzedaży, logistyki, transportu i handlu, osób zajmujących się dochodzeniem i załatwianiem reklamacji z tytułu transportu drogowego, a także do pracowników działów reklamacji firm spedycyjnych i przewoźników drogowych.

Program szkolenia

 1. Uwarunkowania odpowiedzialności przewoźnika drogowego i wzajemne relacje pomiędzy Konwencją CMR, Prawem przewozowym, ogólnymi warunkami transportu oraz różnymi formami umowy przewozu.
 2. Zmiana zasad dochodzenia i załatwiania roszczeń w transporcie samochodowym w wyniku przyjęcia przez Polskę Protokołu genewskiego.
 3. Najnowsza nowelizacja Prawa przewozowego i jej wpływ na odpowiedzialność załadowcy.
 4. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego za uszkodzenie przesyłki w przewozach krajowych, w świetle postanowień Prawa przewozowego.
 5. Zakres stosowania do przewozów krajowych Konwencji CMR.
 6. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego za uszkodzenie przesyłki zgodnie z Konwencją CMR, z uwzględnieniem Protokołu genewskiego.
 7. Zasady odpowiedzialności przewoźnika drogowego i spedytora przy przewozach multimodalnych.
 8. Limity odpowiedzialności przewoźnika drogowego i metody ich eliminowania.
 9. Zasady wypełniania listu przewozowego, zapewniające pełną odpowiedzialność przewoźnika oraz takie, które powodują zastosowanie limitów odpowiedzialności.
 10. Rola kierowcy jako przedstawiciela przewoźnika przy załadunku.
 11. Zasady wnoszenia zastrzeżeń do listu przewozowego przez kierowcę.
 12. Prawne uzasadnienia eliminujące zastrzeżenia o nie zapoznaniu się ze stanem przesyłki.
 13. Problem dostępu kierowcy do rampy a odpowiedzialność przewoźnika.
 14. Spory z wysyłającym z tytułu wyboru trasy przewozu i jej zmiany.
 15. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego za niedotrzymanie terminu dostawy a odpowiedzialność za powstałą szkodę.
 16. Sposoby wyrażania w dokumentach specjalnego interesu w dostawie towaru i jego wpływ na odpowiedzialność przewoźnika.
 17. Zwolnienia przewoźnika od odpowiedzialności za uszkodzenia towaru oraz za niedotrzymanie terminu dostawy.
 18. Odpowiedzialność załadowcy za zabezpieczenie towaru po załadunku.
 19. Problem przemieszczania się ładunku podczas transportu i jego wpływ na ustalenie odpowiedzialności.
 20. Sytuacje, w których przewoźnik może powołać się na niewystarczające opakowanie, jako przyczynę szkody.
 21. Zasady odpowiedzialności przewoźnika za braki ilościowe, zabezpieczenia, zwolnienia, dowodzenie braku ingerencji w opakowania zbiorcze.
 22. Prawne możliwości zachowania przewoźnika przy odmowie odebrania uszkodzonego towaru przez odbiorcę.
 23. Wykorzystanie umowy przewozu i Ogólnych Warunków Przewozu w procesie zwolnienia od odpowiedzialności przewoźnika.
 24. Strona dochodząca roszczeń wobec przewoźnika według nowych Incoterms.
 25. Ubezpieczenia OCP przewoźnika, spedytora a ubezpieczenia cargo według nowych klauzul instytutowych ICC.
 26. Terminy i formy zgłaszania roszczeń oraz konsekwencje ich niedotrzymania.
 27. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:
  • ĆWICZENIA - praktyczna analiza procesu reklamacyjnego w transporcie drogowym na przykładach,
  • ĆWICZENIA - przygotowanie argumentów prawnych, uzasadniających zgłoszenie reklamacji i zwolnienie od odpowiedzialności przewoźnika drogowego na przykładach,
  • ĆWICZENIA – analiza zdjęć z samochodów i dokumentacji reklamacyjnej oraz związanej z innymi sporami na linii wysyłający – przewoźnik drogowy czy spedytor.
 28. Odpowiedzi na pytania, dyskusja, analiza przypadków, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

9.00-15.00

Prelegenci

Jest uznanym specjalistą w zakresie umów i sporów transportowych. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, czego wyrazem jest obroniona przez niego w SGH, rozprawa habilitacyjna.

Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego.

Prowadził negocjacje handlowe na wszystkich 7 kontynentach. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym firm spedycyjnych. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców oraz napisał 60 książek, wydanych w kraju i za granicą, m.in. jest autorem publikacji poświęconej tematyce transportu w przedsiębiorstwie i reklamacjom.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!