Szkolenie

Rozwiązywanie stosunku pracy - warsztaty, najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i praktyka kadrowa

O szkoleniu

.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

1. Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron

Niezbędne elementy prawidłowego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę
Formułowanie dobrej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po jego stronie oraz po
stronie pracodawcy
Szczególne zasady rozwiązywania umów o pracę zawartych na okres próbny, czas określony oraz czas
wykonania określonej pracy
Sposoby obliczania terminu wypowiedzenia
Zasady prawidłowych doręczeń pism wypowiadających umowę o pracę
Konstruowanie porozumienia rozwiązującego stosunek pracy
2. Szczególne zasady zwalniania niektórych pracowników

Zasady obowiązujące przy zwalnianiu osób będących na stanowiskach kierowniczych (np. menedżerów średniego szczebla)
Uprawnienia pracowników szczególnie chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy (związkowcy,
kobiety w ciąży, osoby w wieku przedemerytalnym, członkowie rady pracowników itd.)?
Zasady skutecznego rozwiązywania umów o pracę z chronionym pracownikiem
Dopuszczalność rozwiązania stosunku pracy w wyniku wypowiedzenia warunków pracy lub płacy
3. Zasady rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym

Dopuszczalne przyczyny rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym
Zasady rozwiązywania umów o pracę w trybie natychmiastowym bez winy pracownika
Metody obliczania okresu nieobecności uprawniającego pracodawcę do natychmiastowego rozwiązania
umowy o pracę
Kontrowersje związane z zastosowaniem względem pracownika procedury z art. 53 Kp
4. Uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec zwolnionego pracownika

Sposoby zabezpieczeń przed ewentualnymi roszczeniami finansowymi byłego pracownika
Sposoby zobowiązania pracownika do nieujawniania tajemnic pracodawcy po ustaniu stosunku pracy
Zasady zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
Zasady prawidłowego sporządzania świadectw pracy
Zasady obowiązujące w zakresie wystawiania przez pracodawcę opinii o pracowniku
Skutki wyroku przywracającego pracownika do pracy
5. Umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy - orzecznictwo i praktyka tworzenia

6. Zwolnienie z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia - orzecznictwo i praktyka

Prelegenci

Cytat
dr Maciej Chakowski jest adiunktem i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest wspólnikiem w firmie doradczej C&C Chakowski & Ciszek. Był członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się m. in. zmianami w przepisach Kodeksu pracy. Był także konsultantem Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie regulacji antymobbingowych krajów Unii Europejskiej. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy w tym współautorem dwóch komentarzy do Kodeksu pracy.

Gdzie i kiedy

Gdańsk 24 października 2012
.

Gdańsk

.

woj. pomorskie

Weź udział

Cena 1
+ 23% Vat
430 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu autorskie materiały szkoleniowe lunch, serwis kawowy certyfikat ukończenia szkolenia
Weź udział

Organizator

Polexpert Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
Postępu 12
woj. mazowieckie
Szanowni Państwo Z dużą przyjemnością pragnę Państwa poinformować, iż z dniem 17 maja 2012 r. nastąpiło połączenie działalności spółek Polexpert Sp. z o.o., Eurodirect Sp. z o.o. oraz BDO Sp. z o.o. Połączenie ma na celu optymalizację dział...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polexpert Sp. z o.o.
02-676 Warszawa Postępu 12
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!