Szkolenie

Secrets of successful negotiations. 2 -days workshop.

O szkoleniu

We cordially invite you to participate in the open training:"SECRETS OF SUCCESSFUL NEGOTIATIONS. 2 -days workshop". The training is conducted in an interactive form in a small group that allows the lecturer to approach the participants individually.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: "SECRETS OF SUCCESSFUL NEGOTIATIONS. 2 -days workshop". Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

Goals
This workshop will enable participants to:
- Create a climate for co-operation and collaboration;
- Establish minimum requirement results;
- Achieve win-win outcomes;
- Understand and use various negotiation methods;
- Use their own style to be sincere and effective;
- See how others seek to influence them.
 

Korzyści dla uczestników

Benefits
The "SECRETS OF SUCCESSFUL NEGOTIATIONS. 2 -days workshop" is very interactive with many examples, discussion,analysis, and hands-on small group exercises.

Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa

Participants
The training is intended for:
-Management staff,
-Sales staff and customer service
-Specialists involved in the negotiations.
-Anyone who as part of their job has to negotiate business agreements with others.
-People who have found the negotiation course helpful include directors, owners, contract managers, sales staff, purchasing officers, buyers etc.

 

Metodologia

Szkolenie stacjonarneWorking methods during face to face training:

As the first training institution in Poland, we make sure that open training is also tailored to the expectations and work style of participants! Individualisation of training - thanks to participation in such training, participants achieve the level of competences and skills expected by the employer.

Classes are conducted using the workshop method based on the activation of training participants through work in small groups, group discussions and exercises, case studies, genre scenes, individual work, simulations and mini-lectures with a discussion of real-life examples and a multimedia presentation. The subject of the course are real difficulties taking into account the specificity of a given industry as well as the needs and capabilities of people participating in the workshops. Participants learn through experience, practice different situations and have the possibility of individual consultations. Learning through creativity, flexibility and personal experience is the most effective form of acquiring new skills.

Depending on the date and location, the training is carried out by one of the indicated trainers.
 

 


Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

 

Szkolenie on-line

Working methods during on-line training:

 • a convenient form of training - all you need is access to a device with the Internet (computer, tablet, phone), headphones or speakers and your favorite armchair
 • the training is carried out in a modern form in a virtual conference room and a small group of participants
 • the trainer conducts classes "live" - ​​you see and hear him
 • You can see the presentation, surveys and exercises on your computer screen in real time
 • during the training, the trainer activates the participants by asking questions that can be answered in real time
 • you receive a certificate issued by one of the leading training companies in Poland
 • you have access to post-training consultations in the form of an e-mail up to 4 weeks after the training
 • you receive an individual rebate card entitling you to a 10% discount on all subsequent face to face and online training organized by the Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 


Metody pracy podczas szkolenia on-line:

 • wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
 • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
 • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
 • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
 • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
 • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Program szkolenia

Programme

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

1. The objective of the negotiations.
2. Priorities in the negotiations.
3. Choice of time and place of negotiations.
4. Analysis of the negotiating partners.
5. The importance of the phenomenon of "first impression".
6. Building authority.
7. Diagnosis of yourself - your own style of negotiating.
8. Resolving conflicts.
9. Conflicts negotiable.
10. Conflicts non negotiable.
11. Ways to resolve conflicts.
12. Negotiating strategies.
13. Choosing between hard and soft tactics - the negotiation skill.
14. The use of techniques of social influence in the negotiations
15. Adopt the strategy of depending on the purpose.
16. The basic rule in negotiations.
17. Negotiating techniques.
18. The negotiation process.
20. Schematic negotiation meeting.
21. Identify needs and opportunities for the partner.
22. Determination of contentious issues and common.
23. The rule of mutual respect.
24. Ability to speak and listen.
25. Closing discussions.
26. Difficult situations in the negotiations.
27. Errors in the negotiations.
28. Difficult partner.
29. Emotions in the negotiation process.
30. How to deal with objections, resistance and denial?
31. Evaluation of the negotiation process.
32. Determining alternative solutions.
 

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat

 

SEMPER Trainer - Negotiation Specialist.

Gdzie i kiedy

Online 29 - 30 listopada 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 - 30 listopada 2021
-

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 22 - 23 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Online 28 - 29 października 2021

Gdzie i kiedy

Kraków 28 - 29 października 2021
-

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Online 29 - 30 września 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 - 30 września 2021
-

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 30 - 31 sierpnia 2021

Zapisz się

Szkolenia stacjonarne
zł netto
1680 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenia on-line
zł netto
1580 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER prosimy o wypełnienie formularza rejestracji dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać wszelkie niezbędne informacje organizacyjne, w tym dotyczące płatności.

Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!