Szkolenie

Spółki osobowe – aspekty prawne i podatkowe możliwości optymalizacji podatkowych oraz planowane zmiany

O szkoleniu

Warszawa, 24 marca 2014 r. - SOP 14281
Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. - SOP 14282
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

1. Spółki osobowe na gruncie przepisów prawa handlo-
wego i prawa cywilnego:
a) omówienie ogólnej charakterystyki poszczególnych
spółek osobowych:
- spółka cywilna,
- spółka jawna,
- spółka partnerska,
- spółka komandytowa,
- spółka komandytowo-akcyjna.
b) powstanie spółek osobowych, ustalenie stosunków
wewnętrznych i zewnętrznych, reprezentacja i prowa-
dzenie spraw spółki,
c) odpowiedzialność wobec wierzycieli,
d) wspólnicy spółek osobowych – ukształtowanie sto-
sunków majątkowych.
2. Ogólne zasady opodatkowania spółek osobowych:
a) przychody wspólników. Udział wspólnika w zysku
i sposoby jego ustalania,
b) kwalifikacja przychodów wspólnika będącego osobą
fizyczną do źródła przychodów, stawki podatkowe,
c) rozliczanie kosztów uzyskania przychodów wspólni-
ków spółki osobowej,
d) rozliczanie strat i ulg podatkowych,
e) odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe wspól-
ników spółki osobowej,
f) zalety i wady prowadzenia działalności gospodarczej
z wykorzystaniem spółki osobowej.
3. Wkłady do spółki osobowej – aspekty prawno podat-
kowe:
a) wkład pieniężny,
b) wkład rzeczowy – wkład z majątku prywatnego oraz
wkład z innego przedsiębiorstwa,
c) aport przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przed-
siębiorstwa do spółki osobowej.
4. Wybrane prawno-podatkowe aspekty funkcjonowania
spółek osobowych:
a) umowy wspólników ze spółką osobową – zasady opo-
datkowania,
b) zasady opodatkowania pożyczki wspólnika na rzecz
spółki osobowej,
c) świadczenie pracy przez wspólnika na rzecz spółki
osobowej,
d) sprzedaż składników majątkowych przez spółkę oso-
bową oraz wspólnika,
e) najem/dzierżawa składników majątkowych wspólnika
– konsekwencje podatkowe,
f) dziedziczenie po wspólniku spółki osobowej.
5. Wystąpienie wspólnika ze spółki – aspekty prawne
i podatkowe:
a) opodatkowanie zbycia udziału w spółce osobowej,
b) skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki,
c) opodatkowanie likwidacji spółki.
6. Spółka osobowa jako płatnik.
7. Korzyści podatkowe zastosowania konstrukcji spółki
komandytowej i komandytowo – akcyjnej:
a) spółki komandytowe i komandytowo – akcyjne, jako
podmioty wykorzystywane w optymalizacji podatkowej,
b) włączenie spółek komandytowych i komandytowo
– akcyjnych w zakres podmiotowy i przedmiotowy
ustawy o CIT – zmiany oraz planowane zmiany.

Czas trwania

10.00 – 15.45

Prelegenci

Cytat
Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w War-
szawie. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. Pracował oraz współpracował z podmio-
tami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.
Autor oraz współautor wielu publikacji prasowych. Prowadzi szkolenia z zakresu podróży służbowych, jak również
uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych.
Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego i zobowiązań podatkowych. Posiada również bogate doświadcze-
nie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak również w przedmiocie sporządzania dokumentacji
transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Na co dzień zajmuje się również problematyką prawa podatkowego
związanego z prawem handlowym. W ramach swojej dotychczasowej praktyki doradzał z punku widzenia optymaliza-
cji podatkowych przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia
spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 marca 2014
centrum Warszawy lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 590 zł + VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os + VAT
590 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!