Studia podyplomowe: Coaching-innowacja w zarządzaniu, inspracja w rozwoju

O szkoleniu

Profesjonalny program zaprojektowany aby praktycznie rozwinąć 11 kluczowych kompetencji cocha określonych i egzekwowanych podczas certyfikacji przez International Coach Federation ICF.

Celem studiów jest rozwój kluczowych umiejętności coachingowych przekładających się w sposób przełomowy na wzrost efektywności i skuteczności działań właściciela firmy lub przedsiębiorstwa, menedżera zarządzającego działem, pionem, jednostką organizacyjną w firmie lub firmą czy przywódcy wyznaczającego kierunek w organizacji. Obok tak fundamentalnych umiejętności jak świadoma komunikacja, budowanie relacji opartych na zaufaniu i koncentracja na celach oraz rozwiązaniach, celem studiów jest również dostarczenie słuchaczom metod i narzędzi coachingowych wspierających ich w skutecznym i świadomym zarządzaniu sobą, swoimi pracownikami oraz swoim przedsiębiorstwem.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci:
• Osoby rozważające ścieżkę kariery coacha
• Kierownicy, menedżerowie zarządzający działem, pionem, jednostką organizacyjną w firmie lub firmą
• Właściciele biznesu, chcący poznać narzędzia efektywnego osiągania celów i świadomego zarządzania
• Kierownicy, menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie i rozwój zespołów, chcący skutecznie motywować i osiągać zaplanowane cele zarówno zespołowe jak i indywidualne
• Przywódcy wyznaczający kierunek w organizacji
• Osoby przygotowujące się do roli menedżera, doskonalące umiejętności pracy z ludźmi
• Specjaliści HR, którzy rozważają wykorzystywanie coachingu w organizacji lub zespole
• Konsultanci, specjaliści HR i trenerzy, którzy chcą nauczyć się świadomej komunikacji
• Wszyscy zainteresowani rozwojem zawodowym i osobistym

Program szkolenia

1. PROFESJONALNA RELACJA COACHINGOWA
Uczestnicy zapoznają się z istotą oraz unikalnością coachingu. Poznają fundamentalne zasady, w oparciu o które budowana jest relacja coachingowa. Meritum tego modułu jest doświadczenie przyjmowania POSTAWY COACHA: postawy wynikającej z 5-ciu zasad coachingu w podejściu ericksonowskim. Nauczą się zawierać kontrakt sesji coachingowej oraz poznają i będą pracować w określonej strukturze rozmowy coachingowej. Ponieważ program studiów jest inspirowany standardem International Coach Federation ICF, przedstawiony i wyjaśniony zostanie Kodeks etyczny ICF oraz jego praktyczne stosowanie w relacji coachingowej i procesie coachingowym.

2.STRUKTURA ROZMOWY COACHINGOWEJ
Słuchacze poznają strukturę rozmowy coachingowej: Wizja – Strategia – Zarządzanie Ryzykiem oraz strukturę GROW. Zdobędą umiejętność poprowadzenia rozmowy coachingowej w oparciu o strukturę Wizja – Strategia – Zarządzanie Ryzykiem gwarantując klientowi koncentrację na wybranych przez klienta celach.
Uczestnicy będą potrafili jasno ustalać cele coachingu - doprowadzając do zawarcia z klientem kontraktu w zakresie przebiegu danej rozmowy coachingowej, procesu coachingowego oraz zasad współpracy klienta i coacha. Ponadto, wypracują umiejętność jasnego ustalenia planu sesji coachingowej, celów stosowanych technik lub ćwiczeń.
W trakcie tego modułu uczestnicy zbudują solidne podstawy do prowadzenia ustrukturyzowanych, skutecznych, indywidualnych rozmów coachingowych w środowisku biznesowym.

3. ŚWIADOMA KOMUNIKACJA
Uczestnicy udoskonalą umiejętność komunikacji jako procesu porozumiewania się w sposób werbalny, a także niewerbalny i jako budowanie kontaktu i porozumienia. Moduł ukierunkowany jest na kluczowe umiejętności coachingowe związane z budowaniem relacji, umiejętności związane z formułowaniem konstruktywnych, mocnych pytań oraz świadomym zbieraniem i przetwarzaniem informacji.

4. PLANOWANIE I WYTYCZANIE CELÓW
Uczestnicy poznają i rozwiną umiejętność praktycznego stosowania narzędzi z zakresu 10-tej kluczowej kompetencji ICF: Planowanie i wytyczanie celów. Moduł ukierunkowany jest na rozwój umiejętności tworzenia i utrzymywania razem z klientem efektywnego planu coachingu.

5. PROJEKTOWANIE DZIAŁAŃ
Uczestnicy poznają i rozwiną umiejętność praktycznego stosowania narzędzi z zakresu 9-tej kluczowej kompetencji ICF: Projektowanie Działań. Moduł ukierunkowany jest na rozwój umiejętności tworzenia z klientem możliwości ciągłego uczenia się, podczas coachingu oraz sytuacji w życiu/pracy, a także do podejmowania nowych działań, które w najbardziej efektywny sposób prowadzą do uzgodnionych rezultatów coachingu.

6. BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI I ZARZĄDZANIE ZAANGAŻOWANIEM
W trakcie tego modułu słuchacze zdobędą kompetencje z zakresy utrzymania uwagi klienta na tym co ważne przy jednoczesnym pozostawieniu klientowi odpowiedzialności za podejmowanie działań.

7.UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWE W PRZYWÓDZTWIE SYTUACYJNYM
Moduł opracowany został przez zespół doświadczonych coachów i mentorów w oparciu o najbardziej wyczerpujące, aktualne i praktyczne metody charyzmatycznego przywództwa oraz skutecznego zarządzania i rozwijania ludzi.

8.PROJEKTOWANIE I ORGANIZACJA PROCESU I PROGRAMÓW COACHINGOWYCH
Uczestnicy nauczą się projektować konstruktywny proces coachingowy w oparciu o wybrany przez klienta cel oraz znajomość efektów pracy metodą coachingową.

9.COACHING ZESPOŁOWY
Moduł ukierunkowany jest na reguły i zasady funkcjonowania organizacji, firmy, zespołu jako wzajemnie współzależnych elementów - systemu. Meritum tego modułu jest zarządzanie zorientowane na rezultaty,w którym punktem wyjściowym jest zawsze koncentracja na szczegółowo dookreślonych rezultatach, jakie mają do osiągnięcia poszczególni pracownicy czy zespół.

10. SESJE COACHINGOWE
Każdy z uczestników weźmie udział w 12 sesjach coachingowych, które pozwolą każdemu doświadczyć narzędzi coachingowych w rolach: jako Coach, jako Klient i jako Obserwator.

11. EGZAMIN KOŃCOWY

Czas trwania

Liczba godzin ogółem: 176 = 11 ZJAZDÓW PO 16 GODZIN

sobota-niedziela: 9:00-16:00

Terminy zjazdów w I semestrze: 5-6.IV, 26-27.IV, 10-11.V, 24-25.V, 7-8.VI, 21-22.VI

Prelegenci

Program studiów, w oparciu o bogatą praktykę coachingową, najnowszą wiedzę oraz sprawdzone narzędzia opracował i będzie prowadził zespół doświadczonych, certyfikowanych przez ICF coachów z prężnie działających firm coachingowych: CORPORATE COACHES i BUSINESS COACHING:
1. mgr Maria Wilczyńska - coachingowy certyfikat, poziom EPC
2.mgr Agnieszka Bugaj - coachingowy certyfikat International Coach Federation, poziom PCC
3. mgr Tomasz Drożdż - coachingowy certyfikat International Coach Federation, poziom PCC
4. mgr Jolanta Kućka - w trakcie certyfikacji ACC
5. mgr Jolanta Nosal - coachingowy certyfikat International Coach Federation, poziom PCC
6. mgr Grażyna Machała - w trakcie certyfikacji ACC
Prowadzący zajęcia coachowie biznesu:
 są zaangażowani w rozwijanie kompetencji coachingowych słuchaczy
 wyczerpująco dzielą się swoim doświadczeniem coachingowym
 inspirują do rozwoju i osiągania przełomowych rezultatów

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

30-705 Kraków

ul.Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
brutto
4 500
Cena zawiera:
  • Cena: 4 500 zł za 2 semestry
Zapisz się

Organizator

Business Coaching
32-020 Wieliczka
Park Kingi 1 E1
woj. małopolskie
Jesteśmy firmą świadczącą profesjonalne usługi coachingowe. Specjalizujemy się w indywidualnym COACHINGU KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ. Zapewniamy zogniskowane, poufne, profesjonalne wsparcie w zatrzymaniu się, strategicznym spojrzeniu, zbudowaniu planu działa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Business Coaching
32-020 Wieliczka Park Kingi 1 E1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!