Szkolenie

Szkolenie MS Project 2010 wprowadzenie do zarządzania projektami

O szkoleniu

Na szkoleniu Szkolenie MS Project 2010 wprowadzenie do zarządzania projektami poznają Państwo możliwości MS Project 2010, oraz zdobędą umiejętności zastosowania ich w codziennym zarządzaniu projektami. Dowiedzą się, jak zdefiniować zakres projektu, zaplanować zasoby i przydzielić je do zadań, optymalizować projekt i śledzić proces jego realizacji.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie z programu Office Project Standard 2010 kierowane jest do osób biorących udział w realizacji projektów - kierowników projektów, członków zespołów projektowych, dla kadry kierowniczej i specjalistycznej oraz konsultantów prowadzących projekty indywidualne bądź podprojekty. Prowadzone jest w formie warsztatów w sali komputerowej, uczestnicy rozwiązując praktyczne zadania obejmujące planowanie projektu, aktualizację i śledzenie postępów , raportowanie wyników (przygotowują projekt szkoleniowy a następnie wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności do procy nad własnym projektem).

Program szkolenia

1.Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project [1 h]
* Interfejs użytkownika
* Widoki i pasek widoków
* Tworzenie nowego projektu
* Definiowanie właściwości projektu
* Definiowanie projektu

2.Ustalanie czasu pracy i dni wolnych – kalendarze [1 h]
* Informacje ogólne o kalendarzach
* Tworzenie i modyfikacja kalendarza (tygodnie robocze, wyjątki)
o Kalendarz projektu
o Kalendarz zasobu
o Kalendarz zadania
* Opcje kalendarza
* Zależność pomiędzy opcjami kalendarza a godzinami pracy zawartymi w kalendarzu

3.Zarządzanie zadaniami [4 h]
* Technika Struktury Podziału Pracy (SPP)
* Wprowadzanie zadań
* Zadania typu punkt kontrolny
* Zadania zwykłe
* Zadania cykliczne
* Czasy trwania zadań
* Szacowanie czasów trwania
* Dzielenie zadań
* Zadania sumaryczne
* Wyznaczanie kolejności wykonywania zadań - łączenie zadań
* Typy relacji
o Zakończenie – Rozpoczęcie
o Rozpoczęcie – Rozpoczęcie
o Zakończenie – Zakończenie
o Rozpoczęcie - Zakończenie
* -Wyprzedzenie / zwłoka
* Typy ograniczeń
* Termin ostateczne

4.Zarządzanie zasobami [3 h]
* Definiowanie zasobów
* Zasoby typu Praca
* Zasoby typu Materiał
* Zasoby typu Koszt
* Zasoby rodzajowe
* Dostępność zasobów w czasie - uwzględnianie
* Zmienność stawek zasobów w czasie
* Zmienność stawek zasobów w zależności od wykonywanych czynności
* Definiowanie dodatkowych informacji o zasobach
* Przydzielanie pojedynczych i różnych zasobów do jednego zadania
* Przydzielanie wielu jednostek zasobu do zadania
* Przydzielanie różnych ilości zasobów do różnych zadań
* Pracochłonność zadań
* Obliczanie kosztów zadań na podstawie kosztów zasobów
* Typy zadań
o Zadania o stałej pracy
o Zadania o stałej liczbie jednostek
o Zadania o stałym czasie trwania
* Planowanie zadań według nakładu pracy
* Definiowanie typów zadań i opcji według nakładu pracy
* Stosowanie tabel stawek kosztów

5.Koszty projektu [1 h]
* Koszty stałe i zmienne
* Koszty zasobów
* Budżet projektu
* Przepływy gotówkowe
* Ogólne informacje o kosztach - statystyka projektu

6.Rozwiązywanie problemów z nadmiernym obciążeniem zasobów i optymalizacja projektu [1 h]
* Identyfikowanie przeciążonych zasobów
* Rozwiązywanie konfliktów przydziału zasobów - zasoby przeciążone
* Skracanie czasu trwania projektu - ścieżka krytyczna

7.Raporty [1 h]
* Raporty z grupy Omówienie
* Raporty z grupy Działania bieżące
* Raporty z grupy Koszty
* Raporty z grupy Przydziały
* Raporty z grupy Obciążenie pracą
* Raporty z grupy Niestandardowe
* Raporty wizualne

6.Śledzenie wartości rzeczywistych - informacje o realizacji projektu [2 h]
* Plan bazowy
* Plany pośrednie
* Wprowadzanie danych rzeczywistych
* Linie postępu
* Rzeczywiste koszty
* Analiza odchyleń
* Czynniki sterujące zadaniami

7.Przygotowanie własnego prostego projektu [2 h]
* Przygotowanie harmonogramu
* Przygotowanie zasobów
* Przydzielenie i bilansowanie zasobów
* Zapisanie planu bazowego
* Śledzenie

Prelegenci

Cytat
Mgr inż Sławomir Cecugiewicz

Gdzie i kiedy

Katowice 10 - 11 grudnia 2012
Sala szkoleniowa

Katowice

Jordana 18

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
1340,70
b.d.
Cena zawiera:
  • obiad, catering (kawa, herbata, ciastka), książkę związaną z tematyką szkolenia
Weź udział

Organizator

Project-gt
42-400 Zawiercie
Różana 19
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza na stronie WWW.GSDBP.COM

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Project-gt
42-400 Zawiercie Różana 19
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!