Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-pelnomocnik-i-audytor-wewnetrzny-systemu-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-wg-iso-27001-53246-id5016

Informacje o szkoleniu

 • Szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001


  ID szkolenia: 53246
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Inne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Biuro CERTIOS
  al. 29 listopada 101
  31-406 Kraków-Śródmieście
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni (12 godz)
 • Organizator szkolenia:

  Certios
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie to jest przygotowaniem do samodzielnego wdrożenia i audytowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Szkolenie skierowane jest do:

Każdego, kto chce zdobyć kompetencje do pracy w roli Pełnomocnika i Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Program szkolenia:

Program szkolenia:


Dzień 1. Omówienie wymagań normy ISO 27001 wraz z ich interpretacją, rola Pełnomocnika systemu:

1. Wstęp do zagadnienia, cykl PDCA, zarządzania procesowe, wymagania ogólne normy

2. Definiowanie procesu, mapa procesów, zarządzanie procesowe w praktyce

3. Cykl PDCA w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji: ustanowienie i zarządzanie SZBI, wdrażanie i eksploatacja, monitorowanie i przeglądy, utrzymanie i doskonalenie

4. Dokumentacja systemu i zapisy funkcjonowania systemu, w tym polityka SZBI,

5. Ryzyko oraz jego ocena i analiza, ryzyko akceptowalne i szczątkowe, postępowanie z ryzykiem

6. Zaangażowanie kierownictwa w funkcjonowanie i doskonalenie SZBI, zapewnienie zasobów niezbędnych

7. Przeglądy zarządzania SZBI oraz doskonalenie systemu, w tym działania korygujące i zapobiegawcze

8. Omówienie Załącznika A normy - Cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia
Dzień 2. Audyty wewnętrzne, Rola Audytora wewnętrznego SZBI, w tym:

1. Wprowadzenie do tematyki audytów, terminologia, podstawy normatywne

2. Rola Audytora w organizacji, wymagania dla Audytorów, współpraca z Pełnomocnikiem

3. Etapy audytu: przygotowanie do audytu, plan audytu i dokumenty pomocnicze

4. Etapy audytu: przeprowadzenie audytu, techniki audytowania, komunikacja na audycie, postawa Audytora

5. Etapy audytu: zakończenie audytu: raport z audytu i działania poaudytowe

6. Podsumowanie wiadomości ze szkolenia

7. Test kompetencji na Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego ISO 27001

Informacje o prelegentach:

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener CERTIOS

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1 300 zł netto Wskazana cena obowiązuje po podaniu podczas zgłoszenia kodu rabatowego: "EVE2016". Standardowa cena szkolenia wynosi 1350 zł netto/os.

Cena zawiera:

W cenę są wliczone: materiały szkoleniowe, poczęstunki kawowe i obiady, egzamin i certyfikat wystawiony przez CERTIOS. Po dopłacie 70-100 zł netto można uzyskać certyfikat z jednostki certyfikującej w wybranej wersji językowej.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Szkolenie są prowadzone już od 1 zgłoszonej osoby!

Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej.

Płatność za szkolenie następuje po jego realizacji na podstawie faktury VAT. Wszystkie informacje dotyczące warunków realizacji są zawarte w regulaminie szkoleń na naszej stronie internetowej www.certios.pl

Wydarzenie: Szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001