Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-z-zakresu-tworzenia-lokalnych-zespolow-interdyscyplinarnych-ds-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-27966-id1183

Informacje o szkoleniu

 • Szkolenie z zakresu tworzenia Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie


  ID szkolenia: 27966
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  do ustalenia
  do ustalenia
  do ustalenia
  Godziny zajęć (czas trwania):
  proponowany 16 godz. lekcyjnych
 • Organizator szkolenia:

  Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką tworzenia oraz funkcjonowania Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie rekomendowane jest do osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, zamierzających pracować w zespole interdyscyplinarnym oraz dla pozostałych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

Ramowy program szkolenia obejmuje zagadnienia:
1. Akty prawne dotyczące przemocy w rodzinie.
2. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
3. Tworzenie zespołu interdyscyplinarnego (skład zespołu interdyscyplinarnego;
korzyści z funkcjonowania zespołu; rodzaje zespołów interdyscyplinarnych)
4. Rola członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
5. Formalne aspekty funkcjonowania LZI
6. „Niebieska Karta” – zadania i korzyści
7. Komunikacja w zespole.

Informacje o prelegentach:

Szkolenie poprowadzą osoby o bogatym doświadczeniu zawodowym.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • do ustalenia do ustalenia

Cena zawiera:

- uczestnictwo w szkoleniu - materiały szkoleniowe - imienny certyfikat SAWG - koszt trenera

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

szkolenie organizowane jest na Zlecenie.

Wydarzenie: Szkolenie z zakresu tworzenia Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie