Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/warsztat-szkoleniowy-etyka-w-administracji-publicznej-przeciwdzialanie-korupcji-warsztat-zamkniety-62901-id819

Informacje o szkoleniu

 • Warsztat szkoleniowy „Etyka w administracji publicznej. Przeciwdziałanie korupcji” Warsztat zamknięty


  ID szkolenia: 62901
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  cały kraj
  cały kraj
  cały kraj
  Godziny zajęć (czas trwania):
  180 – 240 minut. Możliwa realizacja tego samego warsztatu w wersji 150 minut w ciągu jednego dnia dla dwóch grup uczestników.
 • Organizator szkolenia:

  Krajowa Izba Gospodarcza - Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel warsztatu:
• Zapoznanie uczestników z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi problematyki etyki administracji publicznej,
• Zapoznanie z praktycznymi rozwiązaniami dotyczącymi zasad tworzenia kodeksu etyki urzędów administracji publicznej,
• Zapoznanie z praktycznymi rozwiązaniami dotyczącymi ograniczania zagrożeń korupcyjnych w urzędach administracji publicznej.

Termin i miejsce: Szkolenie zamknięte. Termin i miejsce do indywidualnego uzgodnienia.

Koszt warsztatu: Wycena indywidualna. Koszt warsztatu uzależniony jest od liczby uczestników oraz kosztu dojazdu.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresat: Pracownicy urzędów administracji publicznej szczebla centralnego i terytorialnego

Program szkolenia:

Ramowy program warsztatu:
1. Uregulowania prawne z zakresu etyki służby publicznej w Polsce

• Zasady etyki korpusu służby publicznej na przykładzie „Kodeksu etyki RADY MINISTRÓW z dnia 6 października 2011 r.,
• Zasady etyki służby publicznej na przykładzie „Kodeksu etyki” organizacji (np. gminy)

2. Nieetyczne zachowania w służbie publicznej

3. Korupcja w prawie polskim
• Definicja korupcji
• Przykłady działań korupcyjnych
• Przestępstwo korupcji w prawie polskim
• Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym w praktyce

Uwaga: Program warsztatu stanowi ramę merytoryczną. Poszczególne fragmenty, rozłożenie akcentów i metod warsztatu są uzgadniane każdorazowo z klientem.

Informacje o prelegentach:

Wykładowcy: Wykładowcy KIG BLCA z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa w dziedzinie etyki służby publicznej i certyfikacji Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz w stosowaniu aktywnych metod warsztatowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • do uzgodnienia do uzgodnienia

Cena zawiera:

do uzgodnienia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

do negocjacji

Wydarzenie: Warsztat szkoleniowy „Etyka w administracji publicznej. Przeciwdziałanie korupcji” Warsztat zamknięty