Szkolenie: Zamówienia publiczne: NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W UMOWACH O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zamowienia-publiczne-najczesciej-popelniane-bledy-w-umowach-o-zamowienie-publiczne-43664-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Zamówienia publiczne: NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W UMOWACH O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE


  ID szkolenia: 43664
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  APEXnet Centrum Szkoleń
  Al. Jerozolimekis 181
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-15.30
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przedstawienie i omówienie newralgicznych aspektów dotyczących zawierania i realizacji umówi o zamówienia publiczne. Szkolenie służyć ma pogłębieniu umiejętności sprawnego zarządzania ryzykiem w zamówieniach publicznych. Metodyka szkolenia oparta jest na omówieniu przykładów, ćwiczeniach i dyskusji.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

1. Co trzeba, co powinno się, a co można zawrzeć w umowie o zamówienie publiczne?
2. Na czym polega zarządzanie ryzykiem w umowach?
3. Metodologia zarządzania ryzykiem kontraktowym.
4. Jak prawidłowo opisać zamówienie?
5. Jak zabezpieczyć poprawne wykorzystanie potencjału technicznego i kadrowego wykonawcy?
6. Jaki wybrać sposób określania wynagrodzenia wykonawcy?
• Metoda określania wynagrodzenia a ryzyka w realizacji umowy.
• Tzw. wynagrodzenie kosztorysowe
• Tzw. wynagrodzenie ryczałtowe
• Inne sposoby obliczenia wynagrodzenia wykonawcy.
7. Postanowienia zabezpieczające poprawne wykonanie umowy
• Jak wprowadzić właściwe instrumenty zabezpieczenia należytego wykonania umowy?
• Jak zawierać poprawne zapisy dotyczące kar umownych?
o Rażąco wygórowana kara umowna.
8. Zasady opisu odpowiedzialności konsorcjantów.
9. Jak korzystnie określać warunki i przesłanki zmiany umowy o zamówienie publiczne?
10. Jak określać zasady rozwiązywania sporów?
11. Ryzyko rewizji postanowień zawartej umowy ex post.
12. Nieprawidłowości w treści i realizacji umowy o zamówienie publiczne a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Pełny program znajduje się na www.apexnet.pl.

Informacje o prelegentach:

dr Ewaryst Kowalczyk
Doświadczony wykładowca, prawnik, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Zajmuje się prawem związanym ze współpracą pomiędzy sektorem publicznym oraz prywatnym, a w tym m.in.: zamówieniami publicznymi, partnerstwem publiczno-prywatnym, działalnością pożytku publicznego, pomocą publiczną, dyscypliną finansów publicznych.

Wydarzenia towarzyszące:

Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi. Omówienie planowanych zmian w ustawie PZP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990.00 gdy szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników. (Przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.

Cena zawiera:

szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

.

Wydarzenie: Zamówienia publiczne: NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W UMOWACH O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE