Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym

O szkoleniu

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z całym cyklem życia projektu, z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej, od hasła „mam pomysł” do rozpoczęcia eksploatacji obiektu.

W trakcie zajęć omówimy i przeanalizujemy m.in następujące zagadnienia:
• możliwe warianty inwestycji,
• jak zarządza się ryzykiem w branży budowlanej,
• zadania kierownika projektu,
• przyczyny konfliktów w trakcie projektu.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:
• czym jest projekt inwestycyjny i na czym polega jego specyfika,
• jak zidentyfikować błędy popełnione w czasie realizacji projektu,
• jaka jest rola oraz znaczenie analizy otoczenia i oczekiwań interesariuszy w definiowaniu zakresu projektu,
• jakie są zasady budowy struktury podziału prac,
• jak wykorzystać metodę ścieżki krytycznej i kamieni milowych w projekcie,
• jak prawidłowo zbudować harmonogram realizacji projektu,
• jake są zasady budowania budżetu projektu,
• jak monitorować przebieg realizacji projektu,
• jak identyfikować ryzyka w projektach,
• jakie są metody poszerzania wiedzy nt. zarządzania projektami,
• jakie są podstawowe uwarunkowania prawne związane z procesem inwestycyjnym.

Metody szkoleniowe:
• warsztaty na konkretnym przykładzie,
• mini wykład ,
• dyskusja - wymiana doświadczeń.
Kto powinien wziąć udział?
-

Program szkolenia

Dzień I

1. Projekt inwestycyjny:
o fazy życia projektu,
o model fazowy.

2. Analiza otoczenia projektu.

3. Faza 1 projektu:
o planowanie,
o uwarunkowania prawne,
o interesariusze,
o struktura podziału pracy.

4. Określanie celów projektu w oparciu o oczekiwania interesariuszy.

5. Tworzenie budżetu wstępnego inwestycji.

6. Faza 2:
o realizacja - umowy o roboty budowlane,
o formalne podstawy do przystąpienia do prac budowlanych,
o monitorowanie inwestycji, zarządzanie zmianą- roboty dodatkowe).

7. Macierz odpowiedzialności.

Dzień II

1. Jakość procesów technicznych - planowanie, realizacja.

2. Faza 3 projektu:
o rozliczenie kontraktu,
o dokumentacja powykonawcza,
o odbiory.

3. Zarządzanie konfliktami.

4. Zarządzanie ryzykiem w projekcie.

5. Zarządzanie dokumentacją w projekcie.

6. Zarządzanie jakością zarządzania projektem.

7. Zarządzanie roszczeniami.

Czas trwania

10-11.09.2015, czwartek (10.00 - 17.00) – piątek (09.00 - 16.00)

Prelegenci

Absolwentka wydziału budownictwa w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie a także podyplomowych studiów z zakresu zarządzania nieruchomościami (licencja zarządcy nieruchomości), wyceny nieruchomości oraz zarządzania projektami. Od 1992 r. posiada uprawnienia budowlane wykonawcze i projektowe.

Posiada doskonałą znajomość metodyki zarządzania projektami, programem lub portfelem projektów (potwierdzoną certyfikatem IPMA). Od kilkunastu lat jako kierownik projektów zajmuje się w praktyce realizacją projektów inwestycyjnych: m.in. projektuje obiekty w branży budowlano – konstrukcyjnej, pełni nadzór autorski inwestorski, prowadzi projekty (wybór wykonawcy, realizacja), zajmuje się kontrolą budżetu, terminów, jakości, komunikacją z Klientem, negocjowaniem zmian.

Od ponad 4 lat dzieli się swoją wiedzą prowadząc szkolenia i warsztaty z zakresu zarządzania projektami. Jednocześnie cały czas poszerza swoje kompetencje uczestnicząc w kursach i szkoleniach branżowych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 10-11 wrzesień 2015
Goldenfloor Plaza

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł brutto
1 463
Cena zawiera:
  • Wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

http://jgt.pl/szkolenia/prawo_budowlane_1503zbb

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!