Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-czasem-i-soba-w-czasie-36347-id495

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie ma na celu dostarczyć uczestnikom skutecznych narzędzi przydatnych w zarządzaniu czasem własnym i planowaniu zadań.

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU:
a) nauczysz się, jak zmieścić się z realizacją wyznaczonych zadań w czasie, który masz do dyspozycji,
b) dowiesz się, jak efektywnie pracować pod presją czasu,
c) poznasz sposoby określania priorytetów i kolejność wykonywania zadań,
d) dowiesz się, co zrobić z zadaniami, których pomimo wysiłków, nie udało się zrealizować,
e) zyskasz większy spokój i komfort w codziennej pracy,
f) uporządkujesz stojące przed Tobą zadania.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest dla:
- menedżerów,
- średniej i wyższej kadry menedżerskiej,
- specjalistów,
- wszystkich osób pragnących pogłębić swoje umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania czasem.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA:

1. SUKCES EFEKTYWNEGO ZESPOŁU A PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE CZASEM

2. ANALIZA WŁASNEJ EFEKTYWNOŚCI PRACY W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA CZASEM
a) Przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy
b) Określenie indywidualnych „złodziei” czasu, sposoby wyeliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu
c) Przyjmowanie poleceń i nowych zadań do realizacji „z góry” – dlaczego pojawia się opór? Jak polaryzacja i d) Motywacja negatywna wpływają na planowanie i realizację do zadań
e) Dlaczego wiele odkładam na później? O syndromie samo utrudniania
f) Wpływ stresu na realizację trudnych zadań – techniki przeciwdziałania
g) Akcyjność i słomiany zapał

3. ZDEFINIOWANIE INDYWIDUALNYCH CELÓW ZAWODOWYCH I PRYWATNYCH
a) Wykorzystanie wiedzy o celach w efektywnym gospodarowaniu czasem

4. ZASADY PLANOWANIA
a) Układanie planu dziennego, tygodniowego i innych
b) Korzyści wynikające z planowania
c) Kontrola realizacji planu
d) Określanie ramy czasowej dla realizacji zadania
e) Planowanie rezerwy czasowej
f) Ograniczanie wykonywania zadań do priorytetów
g) Kontrola i postępowanie ze sprawami niezałatwionymi
h) Zastosowanie zasady Pareto w zarządzaniu czasem
i) Selekcjonowanie informacji i zadań
j) Czas jako zasób
k)Siatka pilności

5. JAK UJARZMIĆ PAPIERY?

6. ZASADY USTALANIA PRIORYTETÓW
a) Korzyści wynikające ze znajomości własnych priorytetów
b) Analiza wartości nakładu czasu ABC
c) Ustalanie własnych priorytetów
d) Nagła zmiana priorytetów

7. INDYWIDUALNE PREFERENCJE ORGANIZOWANIA PRACY - wpływ krzywej wydajności na efektywność pracy i codzienne planowanie

8. PLAN A REALIZACJA
a) Konsekwencja w realizacji priorytetów
b) Co zrobić z zadaniami, których nie udało się zrealizować
c) Zmiana planu pracy – nieprzewidziane zdarzenia

9. PLANOWANIE PRACY PODWŁADNYCH
a) Jak wydawać polecenia? Ustalanie i przekazywanie celów pracy
b) Kontrola realizacji zadań
c) Rozliczanie z realizacji zadań
d) Planowanie postępów – przełożenie organizacji czasu pracy na osiągane wyniki

10. DELEGOWANIE ZADAŃ
a) Dlaczego warto delegować zadania?
b) Jak skutecznie delegować zadania?
c) Techniki motywacyjne towarzyszące delegowaniu zadań

Program szkolenia jest ściśle dostosowany do oczekiwań i potrzeb uczestników.  Przed rozpoczęciem szkolenia, trener kontaktuje się telefonicznie z każdym z  uczestników w celu doprecyzowania oczekiwań, sytuacji w pracy zawodowej nad  jakimi szczególnie chciałby podczas szkolenia dany uczestnik popracować. W oparciu o te informacje trener dostosowuje program do potrzeb uczestników oraz układa ćwiczenia dla uczestników do pracy indywidualnej i grupowej podczas szkolenia.

METODOLOGIA:
Ponad 80% treningu to praktyczne ćwiczenia gwarantujące opanowanie umiejętności w danym zakresie tematycznym. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem: gier i scenek symulacyjnych, case studies, pracy w podgrupach, zadań indywidualnych dla uczestników, wideotreningu, elementów coachingu indywidualnego i innych. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się i pracują na własnych sytuacjach, z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy zawodowej. Materiały szkoleniowe przygotowywane są ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zawodowych opisywanych przez uczestników szkolenia. Zawierają opisy technik do indywidualnego zastosowania, gruntowne analizy sytuacji, przykłady praktyczne i gotowe rozwiązania do zastosowania w codziennej pracy.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
1. Indywidualną analizę potrzeb każdego uczestnika
(wywiad telefoniczny trenera prowadzącego szkolenie z uczestnikiem, mający na celu m. in. określenie oczekiwań uczestnika, sytuacji problematycznych występujących w pracy uczestnika i związanych z tematyką szkolenia)
2. Uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu i materiały szkoleniowe
3. Nagranie wideo przebiegu szkolenia i jego analizę
(analiza pracy uczestników w podgrupach oraz pracy indywidualnej każdego uczestnika z określeniem dalszych kroków rozwojowych w obszarze tematycznym szkolenia dla każdego uczestnika)
4. Poszkoleniowe, indywidualne 2-godzinne spotkania konsultacyjne
(spotkanie indywidualne uczestnika z trenerem prowadzącym, mające na celu udzielenie każdemu uczestnikowi dodatkowych informacji zwrotnych na podstawie pracy podczas szkolenia i analizy nagrań wideo - wskazanie dalszego kierunku rozwoju w obszarze tematycznym szkolenia)
5. Certyfikat ukończenia szkolenia
6. Obiady i przerwy kawowe podczas szkolenia.

Informacje o prelegentach:

TRENERZY:
Zespół CIRCULUS tworzą osoby z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z różnych dziedzin związanych z wykorzystaniem psychologii w biznesie. Nasi trenerzy mają doświadczenie i sukcesy zawodowe oraz bardzo dobre przygotowanie merytoryczne w obszarze, w którym prowadzą treningi. Naszą pasją jest uczenie i rozwijanie umiejętności tak naszych Klientów, jak i naszych własnych.

Wydarzenia towarzyszące:

OCENA PRACOWNIKÓW, A SZTUKA MOTYWUJĄCEGO FEEDBACKU

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1 480,00 PLN brutto (w tym 23 % VAT) / os

Cena zawiera:

Cena szkolenia zawiera: 1. Indywidualna analiza potrzeb uczestników / Udział w szkoleniu i materiały szkoleniowe / 3. Nagranie wideo przebiegu szkolenia i jego analizę / 4. Poszkoleniowe konsultacje indywidualne z trenerem / 5. Certyfikat ukończenia szkolenia / 6. Obiady i przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:

  • 10 % przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy
  • 15 % dla 3-ciej i każdej następnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej (www.circulus.edu.pl) i przesłanie wypełnionego zgłoszenia faksem pod nr (71) 368 64 04.

Wydarzenie: ZARZĄDZANIE CZASEM I SOBĄ W CZASIE