Szkolenie: Zarządzanie zespołem produkcyjnym - 2-dniowe warsztaty symulacyjne dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-zespolem-produkcyjnym-2-dniowe-warsztaty-symulacyjne-dla-kadry-menedzerskiej-sredniego-i-wyzszego-szczebla-54192-id1095

Informacje o szkoleniu

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Informacje organizacyjne:
-czas trwania szkolenia - 2 dni (16h);
-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch;
-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
-Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych oferuje także kompleksową pomoc dla Uczestników szkolenia w zakresie rezerwacji noclegów w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Cel szkolenia:
Szkolenie zostało zaprojektowane aby wyposażyć Uczestników w wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarach:
efektywnego zarządzania zespołem produkcyjnym
znaczenia zasobów ludzkich w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
skutecznych narzędzi wspierających procesy: rekrutacji, oceny, motywacji, rozwoju i podnoszenia efektywności zespołu produkcyjnego.
Główne cele szkolenia:
Poszerzenie wiedzy uczestników na temat istoty zarządzania zespołem pracowników w branży produkcyjnej.
Wyróżnienie poszczególnych metod zarządzania oraz omówienie warunków niezbędnych dozaistnienia skutecznej współpracy między managerem a pracownikami.
Omówienie kolejnych etapów I ich znaczenia dla procesu skutecznego zarządzania (selekcja I rekrutacja pracowników, efektywna motywacja, ocena poszczególnych członków podległego zespołu).
Wypracowanie wśród uczestników umiejętności mających na celu zwiększanie stopnia identyfikacji współpracowników z celami I założeniami firmy produkcyjnej.
Pokazanie uczestnikom praktycznych umiejętności pokonywania typowych barier współpracy na szczeblu managerskim.

Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.

Szkolenie skierowane jest do:

Grupa docelowa:
•właściciele firm produkcyjnych
•managerowie średniego i wyższego szczebla
•osoby uczestniczące w procesie zarządzania zespołem produkcyjnym
•osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności w zakresie procesów zarządzania zespołem pracowników w firmie produkcyjnej


Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu otwartym organizowanym przez IIST?
kompetentny wykładowca - praktyk;
ciekawa forma prowadzenia zajęć;
możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu;
udział w szkoleniach otwartych to dużo więcej niż poddanie się procesowi szkoleniowemu - to niepowtarzalna możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi, nierzadko inspirującymi ludźmi a także asumpt do nawiązania nowych, owocnych kontaktów zawodowych.

Program szkolenia:

Program szkolenia:
Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.

Dzień 1
1.Powitanie- rozpoczęcie szkolenia.
A. Autoprezentacja uczestników szkolenia.
B. Krótka wymiana doświadczeń w zakresie trudności związanych z procesami zarządzania zespołem produkcyjnym.
2. Zarządzanie zespołem produkcyjnym – zagadnienia wstępne.
A. Definicja zarządzania.
B. Postawa w zarządzaniu na szczeblu managerskim.
C. Techniki wpływu.
3. Skuteczna komunikacja w zarządzaniu
A. Komunikacja werbalna.
B. Komunikacja niewerbalna.
C. Asertywność w zarządzaniu.
4. Ochrona własnych interesow w relacjach manager – podlegli pracownicy.
A. Dokładne przygotowanie się do udziału w etapach procesu zarządzania zespołem produkcyjnym.
B. Poszukiwanie alternatywy w przypadku braku porozumienia obu stron.
C. Interesy a stanowiska w procesie zarządzania.
5. Omówienie poszczególnych metod zarządzania.

Dzień 2
1. Ja w roli managera:
A. Umiejętności i cechy skutecznego managera zespołu produkcyjnego.
B. Źródła autorytetu.
C. Próba dokonania samooceny: moje mocne i słabe strony jako przełożonego managera I przełożonego.
2. Analiza rożnych strategii zarządzania.
3. Omówienie kolejnych etapów I ich znaczenia dla procesu skutecznego zarządzania:
A. Selekcja I rekrutacja pracowników.
B. Efektywna motywacja.
C. Ocena poszczególnych członków podległego zespołu.
D.Wypracowanie wśród uczestników umiejętności mających na celu zwiększanie stopnia identyfikacji współpracowników z celami I założeniami danej instytucji.
4. Intensywny trening zarządzania.
5. Podsumowanie – zakończenie szkolenia.
A. Złote zasady procesu zarządzania zespołem.
B. Ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę.
C. Podsumowanie szkolenia.


Metody pracy:
Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentą realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.
Szkolenie zostało zaprojektowane w ramach programu partnerskiego Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER & Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST.


Zasady uczestnictwa:
Koszt uczestnictwa: 1580zł netto (+ 23% Vat)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

Kontakt:
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(061) 307 01 49
fax. (061) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl
www.iist.pl

Informacje o prelegentach:

Wykładowcy:
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST to nasza największa wartość. Jako eksperci traktujemy nasze cele bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby je realizować na najwyższym poziomie. Dysponujemy międzynarodową kadrą wybitnych specjalistów, trenerów biznesu, prawników, inżynierów i techników, którzy pozostając do Państwa dyspozycji pracują z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując światowe standardy i rozwiązania.

Dedykowany trener:
Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, doświadczony trener i doradca w obszarze organizacji produkcji. Od blisko 11 lat zajmuje się filozofią Lean Manufacturing. Jest konsultantem wielu korporacji, które skutecznie wspiera w obszarach związanych z organizacją produkcji i procesów produkcyjnych. W wyniku inicjowanych przez niego wdrożeń znacznie obniżono koszty oraz uelastyczniono reakcję na potrzeby klienta, co wprost przełożyło się na przewagę konkurencyjną wielu firm.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1580 - zł netto

Cena zawiera:

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch; -każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)

Wydarzenie: Zarządzanie zespołem produkcyjnym - 2-dniowe warsztaty symulacyjne dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla.