Znajdź szkolenie Design Thinking online lub stacjonarne!

 • Znajdź najciekawsze warsztaty oraz szkolenia Design Thinking
 • Sprawdź program, ceny i zapisz się na szkolenie online!
Rozwiń Chcesz wiedzieć co to jest metoda design thinking i nauczyć się jej używać? Sprawdź szkolenia design thinking oraz kursy moderator design thinking online i stacjonarne organizowane w całej Polsce. Zapoznaj się z programem zajęć szkolenia Design Tkinking, sylwetkami trenerów prowadzących oraz terminami i cenami. Wybierz szkolenie dla siebie i zapisz się na nie już dzisiaj przez Internet! Zwiń

szkolenia Design Thinking

Szkolenia Design Thinking: 22

 • już od 1 930 zł
1 930 zł
 • już od 785 zł
785 zł
 • już od 1 990 zł
1 990 zł
 • już od 1 930 zł
1 930 zł
 • już od 776 zł
776 zł
 • już od 1 890 zł
1 890 zł
 • już od 999 zł
999 zł
 • już od 999 zł
999 zł
 • już od 999 zł
999 zł
 • już od 999 zł
999 zł
 • już od 1 399 zł
1 399 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 1 795 zł
1 795 zł
 • już od 2 950 zł
2 950 zł
Artykuł

Szkolenia Design Thinking: dowiedz się czym jest metoda Design Thinking?

Metoda Design Thinking, dotycząca doskonalenia produktów, usług i procesów robi zawrotną karierę w firmach zorientowanych na zaspakajanie potrzeb konsumentów. Zrozumienie potrzeb klienta, a następnie przekucie pomysłów na produkty i usługi w działające rozwiązania, które będą cię cieszyły wysoką oceną klientów staje się kluczowym obszarem budowania przewagi konkurencyjnej. W naszym artykule sprawdzamy co to jest Design Thinking, jakie są zalety tej metody oraz sprawdzamy dostępne szkolenia design thinking!

Spis treści:

 1. Design Thinking
 2. Zalety, korzyści z metody Design Thinking
 3. Etapy Design Thinking
 4. Szkolenie Design Thinking, kurs moderator Design Thinking
 5. Szkolenia Design Thinking - dla kogo?
 6. Ile kosztują szkolenia Design Thinking i gdzie ich szukać?
 7. Podsumowanie
Design Thinking

Co to jest design thinking? Design Thinking to usystematyzowana metoda i proces pracy opierające się o głębokie zrozumienie potrzeb użytkowników i problemów, na które trafiają klienci, która pozwala zespołowi projektowemu tworzyć nowe bądź udoskonalać istniejące produkty, usługi i procesy. Celem metody design thinking jest stworzenie produktów, usług i procesów, które będą pożądane przez użytkowników, możliwe do wykonania, ekonomicznie opłacalne.

W procesie design thinking zespół składający się z projektantów, specjalistów ds. produktu, specjalistów ds. UX/UI oraz CX oraz innych członków zespołu projektowego przechodzi przez poszczególne etapy pracy nad produktem. Najczęściej stosowanym modelem pracy jest obecnie tzw. pięcioetapowy model Design Thinking obejmujący etapy:

 • Empatia, empatyzacja
 • Diagnoza potrzeb, definiowanie problemu
 • Generowanie pomysłów
 • Prototypowanie, budowanie prototypów
 • Testowanie

Jako miejsce narodzin design thinking podaje się Uniwersytet Stanforda w Kalifornii, gdzie zgodnie z duchem tej metody zaczęto pracować już w latach 80. i 90. Profesor David M. Kelley z Uniwersytetu Stanforda uważany jest za jednego z głównych myślenia projektowego. W późniejszym czasie współzałożył on biuro projektowego IDEO, które korzystając z metody Design Thinking pracowało nad produktami dla tak uznanych marek jak Apple, Boeing czy General Electric.

Zalety, korzyści z metody Design Thinking

Design thinking jest niezwykle uniwersalną metodą pracy, pozwalającą skutecznie wykorzystać ją w bardzo wielu dziedzinach, nie tylko w tych, gdzie wytwarzamy typowe fizyczne bądź cyfrowe produkty, ale również tam gdzie chcemy zadbać o jakość usług czy sprawne procesy. Stosowane jest więc zarówno w firmach, jak też instytucjach publicznych, organizacjach non-profit, w sektorze edukacji itp. Podstawową cechą łączącą te organizacje jest chęć wdrażania innowacji i dostarczania rozwiązań, które są oparte o na głęboko rozpoznanych potrzebach użytkowników.

Dużą zaletą tej metody jest praca zespołowa i korzystanie z wiedzy, doświadczeń i perspektyw bardzo różnych osób tworzących zespół projektowy. Pozwala to spojrzeć na problem z wielu stron i perspektyw, ale jest też świetną metodą integrującą i angażującą osoby pracujące w różnych częściach organizacji.

Etapy Design Thinking

Empatia, empatyzacja - proces Design Thinking zaczyna się od empatii, czasami nazywanej też etapem empatyzacji. Celem tego etapu jest dostrzeżenie perspektywy użytkownika i zrozumienie jego potrzeb. Obejmuje to zarówno zebranie wszelkich informacji użytkowniku, jak i jego przekonaniach, motywacjach, zachowaniu i dokonywanych wyborach. Wykorzystuje się w tym celu rozmaite narzędzia jak mapy empatii, wywiady etnograficzne, obserwacje użytkowników, ankiety rozpoznawcze wraz z dokładną analiza środowiska (hit the streets), obserwacja zachowania czy też service safari. W metodzie design thinking unika się korzystania z grup fokusowych ze względu na nieuświadomioną racjonalizację oraz zmienianie opinii pod wpływem grupy przez osoby poddawane badaniu.

Diagnoza potrzeb, definiowanie problemu – w etapie tym zespół podsumowuje zebrane wcześniej informacje i dane, aby na ich podstawie zsyntetyzować i zidentyfikować prawdziwe problemy i potrzeby użytkownika. Pozwala to wypracować listę zmian oraz cech jakie musi mieć produkt lub usługa, aby spełniały wymagania użytkownika. Na tym etapie zespół może wspomagać się takimi metodami jak burza mózgów i technika 365 (brainwriting), braindumping, re-framing the problem, technika 5x why, mapowanie problemu na osi, jak? vs po co? itp.

Generowanie pomysłów - etap ten służy wygenerowaniu przez zespół pomysłów, które mogą być rozwiązaniem dla zdefiniowanego w poprzednim etapie problemu. Wymaga to szerokiej współpracy osób o różnych doświadczeniach i punktach widzenia, otwartości na pojawiające się pomysły, kreatywności i nieszablonowego myślenia, jak też wiedzy merytorycznej w wielu dziedzinach. Na koniec etapu zespół powinien dokonać oceny wypracowanych pomysłów i dokonać wyboru pomysłu, który będzie realizowany na etapie prototypowania.

Prototypowanie, budowanie prototypów - w etapie tym zespół buduje prototyp produktu lub usługi, który będzie pozwalał zwizualizować i zaprezentować produkt/usługę użytkownikom i zebrać od nich informację zwrotną. Prototyp może przybrać bardzo różną formę, nie powinien on dążyć do doskonałości, a raczej do uchwycenia najważniejszych cech produktu. Mogą to być prototypy 2D (np. schemat na tablicy, storybord…), 3D (kartonowe lub styropianowe modele…), a nawet prototypy odgrywane (np. scenka rodzajowa). Istotą prototypu powinna być wizualizacja, a nie jedynie opis słowny. Etap ten pozwala uniknąć budowania produktu wedle własnych wyobrażeń zespołu projektowego – opinie i reakcja użytkowników na przedstawiony prototyp powinny decydować o dalszych działaniach.

Testowanie – na etapie tym wybrane rozwiązanie jest testowane w realnym środowisku użytkownika. Osoby, na których testujemy produkt powinny być zbliżone profilem do użytkownika, którego badaliśmy na początku procesu i którego potrzeby staraliśmy się zaspokoić. Ze względu na dużą złożoność organizacyjną, formalno-prawną i techniczną testowania jest to etap niesłusznie pomijany w wielu przypadkach. W przypadku negatywnego wyniku testowania powinniśmy wrócić do poprzednich etapów procesu design thinking lub rozpocząć go od nowa. Jeśli testy wypadły pomyślnie jest to znak że możemy przystąpić do wdrożenia produktu, usługi lub procesu.

Proces Design Thinking

Szkolenie Design Thinking, kurs moderator Design Thinking
 • Wprowadzające szkolenia Design Thinking – większość szkoleń dotyczących Design Thinking koncentruje się na zbudowaniu świadomości dotyczącej korzyści płynących z zastosowania metody Design Thinking, omawia zasady wdrożenia jej w organizacji i budowania zespołów projektowych pracujących nad innowacjami i produktami oraz przedstawia założenia pracy w metodzie Design Thinking, role członków zespołu oraz cele poszczególnych etapów oraz narzędzia jakich można używać w trakcie pracy nad produktami. W pewnym sensie wprowadzające szkolenie Design Thinkig ma za zadanie od A do Z przygotować zespół projektowy do zastosowania tej metody w codziennej pracy.
 • Szkolenia moderator Design Thinking – szkolenia moderator Design Thinking ma za zadanie przygotować uczestników do pełnienia roli moderatora w procesie empatyzacji, generowania pomysłów, prototypizacji i testowania produktów i usług. Szkolenia moderator Design Thinking służą również zapoznaniu z metodą i jej tajnikami, doglębnemu zrozumieniu i poznaniu używanych w jej trakcie narzędzi, jak również rozwijają świadomość pożądanych zachowań międzyludzkich z zakresu komunikacji interpersonalnej, motywowania, angażowania członków zespołu itp., które mogą mieć znaczny wpływ na powodzenie całego procesu tworzenia produktu czy usługi.
 • Specjalistyczne szkolenia Design Thinking – na rynku oferowany jest też szereg specjalistycznych szkoleń omawiających zastosowanie metody design thinking do rozwiązywania problemów w poszczególnych sferach działania organizacji: np. w działach HR, w nauczaniu itp.
Szkolenia design thinking - dla kogo?

Szkolenia design thinking mają bardzo szerokie grono odbiorców – ich uczestnikiem może być właściwie każdy, komu zależy na rozwinięciu umiejętności pracy nad produktami, które konsumenci będą chcieli używać. Najczęściej uczestnikami szkolenia Design Thinking są:

 • produkt manager oraz product owner - kierownicy produktu, kierownicy ds. rozwoju produktu),
 • project manager - osoby zarządzające projektami, bez względu na to czy pracują w metodykach zwinnych czy waterfall (zobacz: Agile, Scrum, PMBoK)
 • liderzy zmian i osboby zajmujące się innowacjami i poszukiwaniem kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • UX/UI designerów,
 • marketingowcy, osoby odpowiedzialne za CX (Customer Experience),
 • osoby zajmujące się doskonaleniem procesów,
 • menedżerowie i kadra zarządzająca poszukująca szans na zyskanie przewagi konkurencyjnej i rozwój biznesu.

Kurs moderatora Design Tkinking oraz szkolenie moderator Design Thinking polecane są wszystkim osobom, które chcą nabyć umiejętność prowadzenia warsztatów i procesów metodą design thinking. Wybrane kursy moderator design thinking pozwalają uzyskać certyfikat potwierdzający przebyte szkolenie oraz zdobyte kompetencje. Kontynuację rozwoju w roli moderatora stanowić może kurs dla trenera biznesu Train the Trainer.

Ile kosztują szkolenia Design Thinking i gdzie ich szukać?

Szkolenia oraz kursy Design Thinking wraz z ich tytułami i terminami znajdą Państwo na górze strony. Informacje o szkoleniach publikujemy wraz z podaniem cen, pełnego programu oraz informacjami o autorach i prowadzących szkolenia. Mogą Państwo skorzystać ze szkoleń stacjonarnych odbywających się najczęściej w dużych miastach - prym w szkoleniach Design Thinking wiodą Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Łódź, Lublin, Bydgoszcz oraz Gdańsk - oraz ze szkoleń online, które z reguły są prowadzone na żywo, a także kursów e-learning, które umożliwiają zapoznanie się z Design Thinking w dogodnym czasie.

Serwis Eventis.pl umożliwia nie tylko zapoznanie się z listą ofert, ale również dokonanie zgłoszenia poprzez przyjazny formularz rejestracyjny. Po jego wypełnieniu Państwa zgłoszenie trafia do organizatora, który niezwłocznie potwierdzi jego przyjęcie i przekaże informacje organizacyjne. W przypadku pytań bądź wątpliwości zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego formularza kontaktowego dostępnego na stronach poszczególnych kursów i szkoleń. Życzymy Państwu znalezienia udanego szkolenia Design Thinking!

Podsumowanie

Co to jest design thinking? Design thinking to metoda pracy opierająca się o dogłębne zrozumienie potrzeb użytkowników i problemów na jakie natrafiają, która pozwala udoskonalać istniejące produkty i usługi. Jak nauczyć się metody design thinking? Jednym ze sposobów poznania design thinking jest profesjonalne szkolenie DT, które służy zapoznaniu uczestników z metodą, zasadami prowadzenia projektów z użyciem Design Thinking, narzędziami i technikami służącymi udoskonalaniu produktów i usług z użyciem tej metody. Jakie jeszcze szkolenia design thinking warto rozważyć? Oprócz typowych szkoleń DT rynek oferuje kurs moderatora design thinking - jego zadaniem jest przygotować uczestnika do roli moderatora w procesach empatyzacji, generowania pomysłów, prototypizacji i testowania produktów i usług.

Szkolenia Design Thinking: dowiedz się czym jest metoda Design Thinking?
Szkolenie Design Thinking, Kurs moderatora Design Thinking

Zostaw swój e-mail, aby otrzymać powiadomienie, gdy pojawi się nowe szkolenie Design Thinking lub kurs moderatora Design Thinking!