Szkolenie

Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy

O szkoleniu

Kurs ma na celu wypracowanie całościowych kompetencji kontrolera finansowego. Po ukończeniu kursu uczestnik powinien być w stanie podjąć się zadań kontrolingu finansowego we wszystkich zasadniczych funkcjach firmy (marketing, logistyka, produkcja, jakość, HR, finanse). Kurs wspiera uczestników w praktycznym podjęciu tej funkcji oferując gotowe do wykorzystania narzędzia i zapewniając bardzo interaktywną i bogata w ćwiczenia i studia przypadków formule kursu.
Kto powinien wziąć udział?
Kurs skierowany jest przede wszystkim do pracowników działów controllingu, specjalistów do spraw planowania oraz wszystkich, którzy w pracy wykorzystują narzędzia rachunkowości zarządczej.

Program szkolenia

Moduł I

Istota controllingu i controlling w produkcji
- controlling strategiczny i operacyjny
- controlling jako funkcja w organizacji biznesowej
- controlling w ujęciu procesowym

- Zarządzanie 5 decyzjami produkcyjnymi
Ekonomiczna Wartość Zamówienia (EOQ)
Rytmika Odnawiania Zapasów (ROP)
Ekonomiczna Partia Produkcyjna (EPQ)
Zapas Buforowy (BS)
Recencja Ofert Dyskontowych (QD)

Uczestnicy pracują na autorskim systemie optymalizacji decyzji produkcyjnych – Optimum INVENTORY

- Zarządzanie Ograniczeniami Produkcji (na podstawie Teorii Ograniczeń – Theory of Constraints)
- System Bufor-Werbel-Lina
- Zarządzanie ‘Wąskim Gardłem w Produkcji’
- Systemy Lean Manufacturing (5S, Kanban, Przepływ 1-sztuki, Poka-Yoke, SMED)

Uczestnicy biorą udział w 3 grach symulacyjnych: Bottleneck, Poka-Yoke, Kanban

Moduł II

Controling w marketingu i w zarządzaniu projektami
- zarządzanie cyklem życia produktu
- zarządzanie portfolio produktów wg macierzy BCG
- techniki analizy rentowności sprzedaży (3 x Pareto, drzewo hipotez)
- zarządzanie poprzez Strategiczną Kartę Wyników
- prognozowanie wyników finansowych

Uczestnicy pracują na autorskim systemie do prognozowania finansowego za pomocą szeregów czasowych (prognozowanie trendów) oraz za pomocą regresji (prognozowanie przyczynowe) – Precise Business Forecasting

- zarządzanie ryzykiem w projekcie wg London School of Risk Management
- pięć kroków zarządzania ryzykiem
- narzędzia do zarządzania ryzykiem (partial risk profile, P-I Table, FMEA, Risk Response Matrix)

Uczestnicy pracują na narzędziu Decision Tree.

Moduł III

Controlling logistyki i controlling jakości
- budżetowanie kosztów logistycznych
- metody oceny efektywności procesów logistycznych
- narzędzia controllingu logistyki
- systemy zarządzania jakością
- kalkulacja kosztów złej jakości
- metody controllingu projektów poprawy procesów

Moduł IV

Controlling kosztów i controlling personalny
- struktura budżetu oraz kontrola jego wykonania
- rachunek kosztów zmiennych (analiza breakeven)
- analiza odchyleń (analiza wariancyjna)
- metoda ABC w zarządzaniu kosztami
- ustalanie mierników wykonanaia (KPI)
- instrumenty kontrollingu personalnego
- system zarządzanie przez cele (MBO)
- mierniki procesowe i wynikowe (leading & lagging)

Moduł V

Controlling inwestycyjny i controlling finansowy
- analiza opłacalności projektów inwestycyjnych metodami dyskontowymi
- pułapki w wycenie projektów inwestycyjnych
- zarządzanie portfolio projektów podzielnych i niepodzielnych
- analiza scenariuszowa i analiza wrażliwości
- metody symulacyjne w ocenie inwestycji
- analiza wskaźnikowa organizacji z perspektywy zarządu, właściciela i kredytodawcy
- dźwignia operacyjna i dźwignia finansowa
- wycena wartości przedsiębiorstwa przy fuzjach i przejęciach
- zarządzanie wartością (budowanie drzewa wartości)

Uczestnicy pracują na autorskich systemach: Investment Calculator i Valuation Calculator.

Czas trwania

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.00

Sesja I, 12 – 13 kwietnia 2014 r.
Sesja II, 26 – 27 kwietnia 2014 r.
Sesja III, 10 – 11 maja 2014 r.
Sesja IV, 24 – 25 maja 2014 r.
Sesja V, 7 – 8 czerwca 2014 r.

Prelegenci

Cytat
Kurs prowadzony będzie przez trenerów i konsultantów z doświadczeniem międzynarodowym i praktyką w wielu sektorach i funkcjach przedsiębiorstwa.

Gdzie i kiedy

Warszawa 12 kwietnia - 8 czerwca 2014
Biurowiec HORIZON PLAZA, ul. Domaniewska 39 A, klatka B

Warszawa

.

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 września - 18 listopada 2012
Centrum Miasta lub siedziba Firmy

Warszawa

Domaniewska 39 a

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
(VAT zw.)
2990 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!