Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/aktualne-problemy-ochrony-danych-osobowych-w-grupie-kapitalowej-kazusy--54904-id270

Informacje o szkoleniu

 • Aktualne problemy ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej - kazusy -


  ID szkolenia: 54904
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Wolters Kluwer
  Przyokopowa 33
  01-231 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00-16:00
 • Organizator szkolenia:

  Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CELE SZKOLENIA:

Warsztaty adresowane są do prawników, szefów działów prawnych, administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), szefów działów promocji i reklamy, kadrowców (szefów działów HR i ich pracowników), jak również wszystkich, którzy zajmują się przedmiotową tematyką.

Zachęcamy do zadawania pytań przed terminem warsztatów, które uwzględnię w ramach omawianych kazusów. W tym celu uruchomiany został specjalnie dla Państwa adres e-mail: arozko@wolterskluwer.pl, na który możecie Państwo przesyłać pytania.

Szkolenie skierowane jest do:

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu wynosi: 700 zł +23% VAT/ os

Koszt obejmuje:

serwis kawowy i lunch
materiały szkoleniowe
zaświadczenie ukończenia szkolenia


Kontakt:
tel.: 22 535 83 23
fax: 22 535 81 34

e-mail: szkolenia@wolterskluwer.pl
Pełna oferta szkoleń dostępna na: www.szkolenia.abc.com.pl

Program szkolenia:

W PROGRAMIE:

I. Dostosowanie prowadzonej działalności do wymogów prawnych ochrony w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
Kazusy obejmować będą następujące zagadnienia:

Kryteria kwalifikacji informacji jako ,,dane osobowe"; w tym zakres wykorzystywania danych osobowych publicznie dostępnych w działalności gospodarczej, na tle nowych orzeczeń sądów administracyjnych;
Zakres, treść, forma i tryb uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz przesłanki wyłączające obowiązek uzyskania zgody;
Adekwatność przetwarzania danych osobowych;
Zabezpieczenie danych osobowych w ,,systemach komputerowych" - problemy interpretacyjne.


II. Wielopodmiotowe struktury przetwarzania danych osobowych
Kazusy obejmować będą następujące zagadnienia:

Dostosowanie wielopodmiotowej struktury transakcji handlowej do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych;
Warunki przekazywania danych osobowych z Polski poza Europejski Obszar Gospodarczy i ryzyka dla administratora danych;
Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych zawierane w grupie kapitałowej;
Dwóch administratorów danych jednego zbioru.


III. Wykorzystanie Nowych Technologii a ochrona danych osobowych
Kazusy obejmować będą następujące zagadnienia:

Wykorzystywanie danych biometrycznych w celach związanych z zatrudnieniem;
Stosowanie systemów zabezpieczenia, w tym nadzoru wizyjnego a dopuszczalność przetwarzania danych osobowych;
Specyfika wymiany informacji ,,on-line";
Specyfika przetwarzania danych osobowych ,,w chmurze".


IV. Marketing samodzielny i z wykorzystaniem podmiotów trzecich
Kazusy obejmować będą następujące zagadnienia:

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w celach marketingu (marketing produktów/usług własnych i osób trzecich);
Cross-selling baz danych;
Prawne obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych;
Zakres odpowiedzialność w związku z marketingiem produktów/usług.

Informacje o prelegentach:

dr Andrzej Krasuski - radca prawny, specjalizuje się w prawie regulującym ochronę danych osobowych. Jego doświadczenie w tym zakresie obejmuje optymalizację struktur przepływu danych w kontekście ich ochrony, jednorazowe weryfikacje ochrony danych, jak też złożone i stałe kontrole zgodności z przepisami, świadczenie pomocy prawnej w przygotowywaniu dokumentów potwierdzających przetwarzanie danych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, tworzenie zbiorów danych, wyłączenie spod obowiązku ich rejestracji, przygotowywanie wszelkich projektów umów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, obowiązki administratora danych i podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Posiada doświadczenie w szerokim zakresie aspektów dotyczących międzynarodowych transferów danych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 700 +23% vat

Cena zawiera:

serwis kawowy i lunch materiały szkoleniowe zaświadczenie ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Miejsce: Warszawa

Warszawa, Biurowiec Millenium Plaza,
al. Jerozolimskie 123 a,
Centrum Konferencyjne Golden Floor

Wydarzenie: Aktualne problemy ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej - kazusy -