Aktualne problemy prowadzenia dokumentacji pracowniczej

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym kompendium z zakresu dokumentacji pracowniczej, którego celem jest podsumowanie stanowisk, wykładni i wskazanie,
jakie dokumenty trzeba będzie gromadzić po nowelizacjach przepisów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas szkolenia zostaną omówione oraz przekazane uczestnikom praktyczne wzory dokumentów do zastosowania w codziennej pracy.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób pragnących pogłębić wiedzę z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Program szkolenia

W programie:

 1. Jakie są zasady podziału dokumentacji pracowniczej na zbiory i podzbiory dokumentów?

 • W jakich przypadkach pracownik ma lub będzie miał dwa komplety dokumentacji pracowniczej?
 • Jaki jest okres przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od daty nawiązania stosunku pracy?

 2. Jakie są zasady układania dokumentów w aktach osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej?

 • Czy wszystkie dokumenty trzeba układać w porządku chronologicznym i co to znaczy?
 • Czy akta osobowe muszą mieć wykaz zgromadzonych w nich dokumentów?
 • Jakie dokumenty i w jakich przypadkach można kopiować do akt osobowych?
 • W których zbiorach dokumentacji pracowniczej można tworzyć podczęści?
 • Dlaczego warto założyć podczęści na dokumenty, które będą tworzone i zbierane w związku z nadchodzącymi zmianami?
 • Czy można utworzyć podczęści tylko dla niektórych kategorii pracowników i czy pracownicy mogą mieć różne podczęści?
 • Czy można mieć papierowe akta osobowe i elektroniczną podczęść np. na dokumenty dotyczące pracy zdalnej?
 • Dlaczego nadchodzące zmiany będą sprzyjać elektronizacji dokumentacji pracowniczej?

 3. Jakie są zasady poprawnego skonstruowania kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – omówienie wzoru takiego dokumentu.

 • Zakres danych, których podania można wymagać w takim kwestionariuszu.

 4. W jakim momencie trzeba będzie pozyskać i gdzie przechowywać potwierdzenie zapoznania się
z wewnętrzną procedurą zgłoszeń dla sygnalistów?

5. Jakie dokumenty gromadzić się w części A akt osobowych zgodnie z przepisami i wykładnią?

 • Czy dopuszczalne jest przechowywanie CV kandydata do pracy w części A akt osobowych?
 • Czy można kopiować świadectwa pracy od poprzednich pracodawców oraz dyplomy ukończenia szkoły?
 • Czy można kopiować dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych?
 • Czy w części A akt osobowych trzeba przechowywać umowę przedwstępną, list intencyjny, list motywacyjny?
 • Jakie są zasady postępowania ze skierowaniami i orzeczeniami lekarskimi dotyczącymi wstępnych badań profilaktycznych?
 • Czy skierowania i orzeczenia o zdolności do pracy od innego pracodawcy trzeba przechowywać jako oryginały czy kopie?

 6. Jak poprawnie skonstruować kwestionariusz osobowy pracownika?

 • Jakich oświadczeń o danych pracodawca może żądać na potrzeby realizowania stosunku pracy?
 • Kiedy nie wolno pobierać od pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych?
 • Czy można pozyskać daną o niepełnosprawności oraz odbywaniu służby wojskowej?
 • W jakich okolicznościach od pracownika żąda się danych o wykształceniu i stażu pracy?

 7. Jakie oświadczenie o danych pracodawca może przetwarzać wyłącznie za zgodą pracownika?
Stanowisko UODO w sprawie posługiwania się prywatnymi danymi kontaktowymi posiadanymi
w aktach osobowych pracownika oraz inne praktyczne stanowiska UODO.

8. Praktyczny wzór kwestionariuszy dla pracownika.

9. Jakie są zasady przetwarzania danych osoby zawiadamianej o wypadku?

 • Stanowisko resortu pracy na temat zgody takiej osoby oraz stanowisko UODO w kwestii przetwarzania danych nie pozyskanych bezpośrednio od konkretnej osoby fizycznej (omówienie wzoru dokumentu).

 10. Jakie dane poprawnie wprowadza się w umowie o pracę?

 • Kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo
  (stanowisko UODO w tej sprawie oraz wzór umowy na zastępstwo).

11. Jakie dokumenty gromadzi się w części B akt osobowych zgodnie z przepisami i wykładnią?

 • Czy dokumenty zawierające dane przekazywane do ZUS-u oraz na dane płacowo – podatkowe można trzymać w części B akt osobowych?
 • Jakie oświadczenie trzeba pobrać na formularzu od osoby zawiadamianej o wypadku?
 • Po jakie dane można zwrócić się do wojska? Czy do części B akt osobowych można kopiować dokumenty związane ze służbą wojskową?
 • Czy do części B akt osobowych można kopiować legitymację weterana?
 • Czy do części B akt osobowych można kopiować dokumenty potwierdzające status działacza opozycji antykomunistycznej?
 • Czy można kopiować dokumenty potwierdzające prowadzenie gospodarstwa rolnego?
 • Gdzie jest miejsce przechowywania dokumentów zebranych w związku z egzekucją z wynagrodzenia (potraceniami komorniczymi i dobrowolnymi potrąceniami z pensji)?

 12. Jakie dokumenty dotyczące uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych będzie się zbierało
i gromadziło w części B akt osobowych po nowelizacji przepisów?

 • Jak będzie dokumentowane prawo do urlopu rodzicielskiego po zmianach? Jakie nowe dokumenty trzeba będzie pobrać od pracowników korzystających z rozwiązań przejściowych w zakresie urlopu rodzicielskiego, a jakie im wydać?
 • Czy coś się zmieni z wnioskami o wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat?
 • Jakie dokumenty będzie się gromadzić w związku z urlopem opiekuńczym pracownika?
 • Jakie dokumenty będzie się gromadzić w związku z udzieleniem zwolnienia z powodu pilnych spraw rodzinnych (siły wyższej)?
 • Jakie dokumenty będzie się gromadzić w związku z korzystaniem przez pracownika z elastycznej organizacji pracy?

 13. Jaki nowy wniosek będzie się zbierało w części B akt osobowych w związku ze zmianą
warunków zatrudnienia?

 • W jakie sposób i w jakim terminie trzeba będzie odpowiedzieć na wniosek?

 14. Jakie nowe dokumenty należy tworzyć i pobierać od pracowników
w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy?

 • Gdzie należy gromadzić dokumenty dotyczące pracy zdalnej?
 • Jakie dokumenty są konieczne w związku z „przejściem” pracowników na pracę zdalną?
 • Jakie dokumenty się tworzy w związku z wnioskiem uprawnionego pracownika o pracę zdalną?
 • Jakie dokumenty będą konieczne w związku z poleceniem wykonywania pracy zdalnej?
 • Jakie dokumenty zwłaszcza z zakresu bhp i ochrony danych osobowych trzeba utworzyć oraz jakie oświadczenia trzeba pobrać od pracujących zdalnie?
 • Jak się będzie dokumentowało pracę zdalną okazjonalną?
 • Czy w przypadku pracy zdalnej okazjonalnej pracodawca tworzy mniej dokumentów, a pracownik składa mniej oświadczeń?

 15. Jakie dokumenty gromadzi się w części C akt osobowych?

 • Jakie dokumenty gromadzi się w związku z rozwiązaniem umowy o pracę?
 • Czy gromadzi się kopię dodatkowej informacji dotyczącej przechowywania i zwrotu dokumentacji pracowniczej? Do jakich świadectw się nie dołącza takiej informacji?
 • Jakie są zasady prostowania świadectwa pracy? (m.in. zasady postępowania z kopią nowego i kopią starego świadectwa pracy, dokumenty tworzone w przypadku częściowego uznania wniosku byłego pracownika o sprostowanie świadectwa pracy).
 • Jakie są zasady kopiowania świadectwa pracy? (m.in. postać wniosków o kopię i miejsce ich przechowywania, zasady sporządzania kopii zgubionego świadectwa, termin na wydanie kopii, przypadki, w których o kopię świadectwa mogą wystąpić inne niż były pracownik uprawnione osoby, przypadki, w których za kopię można pobrać opłatę oraz takie, w których pracodawca może odmówić wydania kopii).
 • Czy były pracownik musi zwrócić świadectwo pracy, jeżeli wystąpił z wnioskiem o sprostowanie świadectwa?
 • Jak ma postąpić pracodawca z poprzednim egzemplarzem świadectwa pracy jeżeli wyda nowe świadectwo w wyniku sprostowania?
 • Jakie nowe wnioski związane z zakończeniem umów na czas określony będzie się gromadziło w części C akt osobowych?
 • Na jakich zasadach będzie się gromadziło w części C akt osobowych dokumenty związane z kontrolą trzeźwości i innych środków zabronionych w organizmie pracownika?
 • Ile czasu będzie je można przechowywać? Co trzeba będzie zrobić z dokumentacją kontroli trzeźwości i środków działających podobnie do alkoholu po zakończeniu okresu ich przechowywania?

 16. Jakie są zasady gromadzenia w części D akt osobowych dokumentów dotyczących kar porządkowych?

 • Kiedy dokumenty w części D akt osobowych muszą być układane w podczęści?
 • Na jakich zasadach usuwa się dokumenty z części D akt osobowych?
 • Na jakich zasadach będzie się usuwało z części D informacje o kontroli trzeźwości lub obecności w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu w razie ukarania za to karą porządkową?

 17. Jakie dokumenty gromadzi się w poszczególnych zbiorach pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy?

18. Jak realizować obowiązek aktualizacji danych posiadanych przez pracodawcę w dokumentacji pracowniczej?

 • Jakie dokumenty powinny być usuwane?
 • Jak się aktualizuje dane w kwestionariuszach osobowych?

 19. Jakich dokumentów nie należy przechowywać w dokumentacji pracowniczej tylko w innych, odrębnych zbiorach dokumentów?

 • Dokumentacja BHP nie stanowiąca dokumentacji pracowniczej.
 • Dokumentacja zasiłkowa oraz zwolnienia lekarskie (okres ich przechowywania).
 • Zasady pozyskiwania danych i dokumentów na potrzeby ZFŚS (zgodnie ze stanowiskiem UODO) czas ich przechowywania i dokonywania ich audytu.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Monika FRĄCZEK

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy.

Do niedawna Główny Specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy.

Autorka wielu opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników działów personalnych, a także osób zarządzających. 

Doświadczony wykładowca z zakresu prawa pracy, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zatrudniania i zwalniania, uprawnień rodzicielskich.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez nią szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

SALE SZKOLENIOWE W CENTRUM WARSZAWY

WARSZAWA

woj. mazowieckie

Sale szkoleniowe w centrum Warszawy

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
05-506 Wilcza Góra
ul. Jasna 11A
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

  1. Organizatorem szkolenia jest Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j. ul. Jasna 11 A, 05-506 Wilcza Góra, KRS: 0000539200, NIP: 5213687495, REGON: 360692051.
  2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (mailowo skan) lub rejestracja przez Internet na stronie https://dom-wiedzy.pl/ .
  3. Po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia, kursu, konferencji zgłaszający powinien dokonać wpłaty w terminie zgodnym z potwierdzeniem, nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem.
  4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
  5. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  6. W przypadku pisemnego powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia, kursu lub konferencji, jednak nie później niż 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia uczestnik nie zostanie obciążony kosztami. W przypadku późniejszej rezygnacji uczestnik zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 100% wartości szkolenia, kursu lub konferencji.
  7. W przypadku odwołania szkolenia, kursu, konferencji z winy organizatora koszty zostaną zwrócone w 100%. W przypadku odwołania szkolenia, kursu, konferencji nie z winy organizatora uczestnikowi zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia, kursu, konferencji.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
05-506 Wilcza Góra ul. Jasna 11A
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!