Antykorupcja dla pracowników sektora publicznego - wymiar indywidualny

O szkoleniu

Od 01.01.2022r. zaczęly obowiązywać opublikowane przez CBA w grudniu 2020 „Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników i osób należących do grupy PTEF”. 
Szkolenie skoncentruje się na wymiarze indywidualnym wytycznych oraz metodach unikania ryzyka korupcji i konfliktu interesów przez pracowników sektora publicznego. 

Celem szkolenia jest podniesienie praktycznych kompetencji kadry kierowniczej i pracowników sektora publicznego w zakresie:

 • unikania pułapek prawa karnego związanych z przestępstwami korupcyjnymi,
 • przestrzegania obowiązujących przepisów i ograniczeń antykorupcyjnych, 
 • rozpoznawania i unikania konfliktu interesów, 
 • zasad wyłączania pracowników, 
 • rzetelnego składania oświadczeń o konflikcie interesów w trybie nowego Prawa zamówień publicznych, 
 • przyjmowania prezentów,
 • właściwych relacji z klientami zewnętrznymi. 
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do  kierowników jednostek sektora finansów publicznych, koordynatorów kontroli zarządczej oraz koordynatorów systemów antykorupcyjnych, audytorów wewnętrznych a także doradców ds. etyki, jak również do osób zajmujących stanowiska narażone na zagrożenia korupcyjne, pełnomocników systemów zarządzania i  prawników zapewniających obsługę prawną jednostki.       

Program szkolenia

 1. Wytyczne antykorupcyjne CBA dla administracji publicznej w zakresie zasad postępowania dla urzędników i osób należących do grupy PTEF.
 2. Misja i etyka służby publicznej.
 3. Przestępstwa korupcyjne, zasady odpowiedzialności karnej i pułapki prawa karnego czyhające na pracowników sektora publicznego.
 4. Ćwiczenie online: „czy to przestępstwo?”
 5. Zasady właściwego postępowania w sytuacji korupcyjnej, zgodne z wytycznymi CBA.
 6. Konflikt interesów. Czym jest i jak go unikać? 
 7. Zasady wyłączania pracowników i składania oświadczeń o bezstronności w nowym Prawie zamówień publicznych.
 8. Zasady wyłączania pracowników w KPA i ordynacji podatkowej.
 9. Ćwiczenie online: „czy powinienem się wyłączyć?”
 10. Zasady przyjmowania prezentów, świadczeń przysług. Gdzie kończy się uprzejmość a zaczyna korupcja? Prezenty wewnątrz urzędu i między urzędami. Dowody wdzięczności. Wytyczne CBA.
 11. Ćwiczenie online: „przyjąć czy odmówić?” 
 12. Właściwe relacje z klientami zewnętrznymi.
 13. Podsumowanie. Sesja pytań i odpowiedzi.

Czas trwania

09:00-14:00

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa
Szpitalna 1
woj. mazowieckie
Zadaniem Instytutu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i finansowo – księgowej, wyznaczanie standardów sprawozdawczości finansowej, kreowanie zmian w prawie bilansowym i podatkowym, upowszechnianie dobrych praktyk w biz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa Szpitalna 1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!