CASH FLOW W SPRAWOZDANIU ROCZNYM –intensywne warsztaty dla finansistów

O szkoleniu

Celem szkolenia jest prezentacja metodologii sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Uczestnicy zostaną zaznajomieni z budową, zawartością merytoryczną i interpretacją rachunku przepływów pieniężnych. Szkolenie będzie miało charakter warsztatów w trakcie których uczestnicy, wspierani przez trenera, będą tworzyć rachunki przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Część zajęć będzie prowadzona w formie wykładu wprowadzającego w zagadnienie sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest, przede wszystkim, do osób, które przygotowują sprawozdania finansowe. Prezentowane zagadnienia będą obejmowały zagadnienia zarówno podstawowe jak i zaawansowane, a trudność ćwiczeń będzie dopasowana indywidualnie do stopnia zaawansowania uczestników.

Program szkolenia

Dzień I
Podczas pierwszego dnia szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z budową rachunku przepływów pieniężnych, poznają zawartość poszczególnych pozycji tego raportu i nauczą się właściwie klasyfikować i prezentować w cash-flow zdarzenia gospodarcze. Druga część dnia będzie prowadzona w formie atrakcyjnych warsztatów integrujących grupę, a jednocześnie pozwalających utrwalić i uzupełnić wiedzę zdobytą podczas zajęć. Zagadnienia poruszane podczas I dnia szkolenia:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM.
· Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
· Podstawa prawna: UoR, KSR nr 1, MSR nr 7.
· Cash flow według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości.

KONSTRUKCJA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU.
· Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
· Zasady klasyfikacji zdarzeń do odpowiednich części rachunku przepływów pieniężnych.
· Budowa i zawartość rachunku sporządzanego metodą bezpośrednią.
· Budowa i zawartość rachunku sporządzanego metodą pośrednią.
o Istota korekt wyniku finansowego.
o Interpretacja korekt.
o Zawartość poszczególnych pozycji korekt.
o Zgodność korekt z pozycjami bilansowymi
· Zawartość pozycji w przepływach z działalności inwestycyjnej i finansowej.

Dzień II
Drugi dzień szkolenia poświęcony będzie metodologii sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Uczestnicy zostaną zaznajomieni z uniwersalną i niezwykle skuteczną metodą tworzenia cash-flow pozwalającą uniknąć błędów i ułatwiającą uzgodnienie przepływów. Podczas zajęć zostaną przygotowane dwa rachunki przepływów. Pierwszy uczestnicy zrobią wspólnie z trenerem. W trakcie pracy zaprezentowana zostanie krok po kroku metodologia przygotowania raportu. Drugi cash-flow uczestnicy wykonają samodzielnie przy wsparciu trenera. Ramowa tematyka zajęć w drugim dniu:

METODOLOGIA SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.
· Bilans jako podstawa do sporządzenia cash flow.
· Przygotowanie zestawień pomocniczych.
· Wyszukiwanie zdarzeń niepieniężnych.
· Sporządzenie przepływów na podstawie zebranych danych.
· Sprawdzenie poprawności raportu.

Dzień III
Trzeci dzień szkolenia poświęcony będzie analizie rachunku przepływów pieniężnych i ocenie kondycji spółki na bazie cash-flow. Poruszone zostaną zagadnienia związane z oceną wypłacalności podmiotu, jakości wyniku finansowego, zdolności kredytowej czy rentowności gotówkowej. Zaprezentowane zostaną różne, uzupełniające się metody analizy: metoda znaków, pogłębiona metoda znaków, analiza wskaźnikowa. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów polegających na ocenie autentycznych spółek na bazie ich rachunków przepływów pieniężnych. Ramowy program dnia:

CZYTANIE I ANALIZA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.
· Ocena porównawcza wyniku finansowego i przepływów operacyjnych.
· Analityczna interpretacja korekt w części operacyjnej.
· Interpretacja przepływów w części inwestycyjnej i finansowej.
· Ocena znaków przepływów w poszczególnych częściach rachunku.
· Analiza wskaźnikowa cash flow.

Czas trwania

3 dni, 18 h

Prelegenci

Dr nauk ekonomicznych, praktyk w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Specjalista z zakresu analizy finansowej, sprawozdawczości finansowej, współczesnych koncepcji rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów działań oraz wpływu doboru nośników kosztów na podejmowanie decyzji zarządczych. Doświadczony wykładowca.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

hotel Czarny Potok***

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
p
1 900
Cena zawiera:
  • – zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przeslanie podpisanej karty zgloszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!