Szkolenie: Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw z obsługą programów: Płatnik, Symfonia, Optima (kod zawodu: 331301)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-kurs-rachunkowosci-od-podstaw-z-obsluga-programow-platnik-symfonia-optima-kod-zawodu-331301-69452

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw z obsługą programów: Płatnik, Symfonia, Optima (kod zawodu: 331301)


  ID szkolenia: 69452
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Adres szkolenia:

  InterHouse Hotel
  Bratysławska 2
  31-201 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 22.08.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Harmonogram zjazdów

  Miejsce: InterHause Hotel Kraków

  16-17.09.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  23-24.09.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  30.09-01.10.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  07.10.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  Kurs Płatnik od podstaw
  08-10-2017 09:00 / 15:00

  Kurs SYMFONIA Finanse i Księgowość od podstaw
  14-10-2017 09:00 / 15:00

  Kurs OPTIMA Księgowość od podstaw
  15-10-2017 09:00 / 15:00

  Egzamin odbędzie się: 07.10.2017 r. o godz. 09.00
  Czas trwania egzaminu: 1 h
  Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
  Egzamin nie jest obowiązkowy.
 • Organizator szkolenia:

  Tax Consilium Sp z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Na Kursie OD PODSTAW nauczysz się prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego. Otrzymasz WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE, dzięki którym będziesz mógł w praktyce prowadzić pełną księgowość i pracować w obszarze rachunkowości

Odbędziesz 56 h zajęć stacjonarnych (48 h warsztatów księgowych + 8 h warsztatów podatkowych), 8 h e-learningu i 30 dni opieki poszkoleniowej (w formie e-mailowej)

Na zajęciach przejdziemy z Tobą PEŁNĄ DROGĘ KSIĘGOWĄ
W FIRMIE — będziemy księgować faktury i sporządzać bilanse. Razem z nami wykonasz WSZYSTKIE KSIĘGOWE OBOWIĄZKI.
Poprowadzisz ewidencje, rozrachunki, sporządzisz deklaracje, naliczysz podatki i przygotujesz dokumentację dla urzędów.
Nauczysz się SAMODZIELNOŚCI, dzięki czemu po Kursie
będziesz mógł podjąć pracę w zawodzie księgowego

Najpierw weźmiesz udział w krótkich wykładach (30%), a następnie warsztatach. Przez 70% czasu będziemy wspólnie liczyć ZADANIA, wypełniać autentyczne dokumenty, analizować CASE STUDY i odpowiadać na Twoje pytania. Kurs da Ci REALNE KORZYŚCI. Chcemy, abyś ukończył go z KONKRETNYMI UMIEJĘTNOŚCIAMI. Będziemy WSPIERAĆ Twoją naukę w formie e-learningu (po zajęciach będziesz otrzymywał dodatkowe ćwiczenia i materiały do powtórzenia)

Jeśli będziesz tego potrzebował, odbędziesz INDYWIDUALNE, DARMOWE KONSULTACJE

Zyskasz najnowsze, KOMPLEKSOWE MATERIAŁY w formie papierowej i elektronicznej, które wykorzystasz w późniejszej pracy
i do których będziesz mógł wrócić w dowolnym momencie.Postaw na SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ. Nasze Kursy posiadają AKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATY

Szkolenie skierowane jest do:

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE

Jeśli nie posiadasz wiedzy z zakresu księgowości
KURS PROWADZONY JEST OD PODSTAW
posiadasz niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie i chcesz pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę
chcesz rozpocząć pracę w obszarze rachunkowości
(w działach finansowo-księgowych, biurach rachunkowych, instytucjach)
prowadzisz swoją firmę i chciałbyś efektywniej zarządzać jej finansami, samodzielnie ją rozliczać
lub po prostu zrozumieć, co robi dla Ciebie Twoja księgowa
chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
posiadasz co najmniej średnie wykształcenie.

Program szkolenia:

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE

Jeśli nie posiadasz wiedzy z zakresu księgowości
KURS PROWADZONY JEST OD PODSTAW
posiadasz niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie i chcesz pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę
chcesz rozpocząć pracę w obszarze rachunkowości
(w działach finansowo-księgowych, biurach rachunkowych, instytucjach)
prowadzisz swoją firmę i chciałbyś efektywniej zarządzać jej finansami, samodzielnie ją rozliczać
lub po prostu zrozumieć, co robi dla Ciebie Twoja księgowa
chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
posiadasz co najmniej średnie wykształcenie.

Informacje o prelegentach:

1. Podstawowe pojęcia w rachunkowości

1.1 Podstawowe pojęcia w rachunkowości
1.1.1 Cele rachunkowości
1.1.2 Funkcje rachunkowości
1.2 Przedmiot i podmiot rachunkowości
1.2.1 Przedmiot rachunkowości
1.2.2 Podmiot rachunkowości
1.3. Zadania rachunkowości
1.3.1 Metody rachunkowości
1.3.2 Zasady rachunkowości
1.4 Rachunkowość a księgowość
1.5 Etyka w działalności gospodarczej i rachunkowości

2. Ewidencja księgowa

2.1 Konto księgowe
2.2 Typy kont i rodzaje
2.2.1 Grupy kont bilansowych
2.3 Plan kont
2.4 Klasyfikacja Środków Trwałych
2.5 Rozporządzenie Rady Ministrów ws. Klasyfikacji Środków Trwałych
2.6 Dokumenty księgowe jako dowody do księgowania
2.6.1 Faktury
2.6.2 Dokumenty dotyczące środków trwałych
2.6.3 Dokumenty dotyczące rozrachunków z kontrahentami i pracownikami
2.6.4 Rozrachunki z kontrahentami
2.6.5 Rozrachunki z pracownikami
2.6.6 Uprawnienia pracownika w związku z podróżą służbową
2.6.6.1 Stawka za 1 km przebiegu pojazdu
2.7 Polityka rachunkowości
2.7.1 Organizacja rachunkowości
2.7.2 Podstawowe okresy w rachunkowości

3. Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia

3.1 Klasyfikacja i podział aktywów
3.1.1 Aktywa trwałe
3.1.2 Aktywa obrotowe
3.2 Klasyfikacja i podział pasywów
3.2.1 Kapitał (fundusz) własny
3.2.2 Kapitały obce
3.3.1 Rozliczenia międzyokresowe kosztów
3.3.1.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne
3.3.1.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne
3.3.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
3.4.1 Wstępnie bilans
3.4.2 Zmiany od 1 stycznia 2017 r.

4. Przychody i koszty w przedsiębiorstwie

4.1 Klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów i kosztów
4.2 Amortyzacja
4.3 Ogólna charakterystyka rachunku zysków i strat
4.3.1 Schemat tworzenia wyniku finansowego
4.3.2 Tworzenie wyniku finansowego
4.4 Wstępnie rachunek zysków i strat

5. Ewidencja rozrachunków

5.1 Należności od odbiorców
5.2 Zobowiązania wobec dostawców
5.3 Pozostałe rozrachunki
5.4 Rozrachunki z pracownikami
5.5 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym i inne
5.6 Rozrachunki z ZUS
5.7 Terminy w rozrachunkach

6. Obrót towarowy i materiałowy w przedsiębiorstwie

6.0 Obrót środkami pieniężnymi
6.0.1 Dokumenty obrotu kasowego
6.0.2 Dokumenty obrotu bankowego
6.0.3 Polecenie przelewu
6.0.4 Dokumenty potwierdzające wpłatę lub wypłatę gotówki w banku
6.1 Obrót towarami i materiałami
6.1.1 Dokumenty potwierdzające zakup i sprzedaż
6.2.1 Zakupy materiałów lub towarów
6.3 Wydawanie do produkcji materiałów
6.3.1 Rozchody materiałów
6.4 Ewidencja obrotu w jednostce produkcyjnej
6.4.1 Ewidencja kosztów działalności operacyjnej w jednostce produkcyjnej

7. Wycena składników majątkowych przedsiębiorstwa

7.1 Metody wyceny aktywów i pasywów
7.1.1 Metody wyceny rozchodu zapasów w cenach rzeczywistych
7.2 Inwentaryzacja

8. Koszty związane z zatrudnieniem - Lista płac

8.1 Zatrudnienie
8.2 Umowa o pracę
8.3 Umowa zlecenia
8.4 Umowa o dzieło
8.5 Wynagrodzenia
8.6 Pojęcie wynagrodzeń
8.7 Wynagrodzenia osobowe
8.8 Wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
8.9 Wynagrodzenie brutto
8.10 Wynagrodzenie netto
8.11 Skala podatkowa
8.12 Ulga podatkowa
8.13 Koszty uzyskania przychodu
8.14 Obliczanie składek
8.15 Składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne
8.16 Rozrachunki z ZUS
8.17 Umowa o dzieło: umowa rezultatu
8.18 Odprowadzanie składek do ZUS przykład
8.19 Wynagrodzenie za czas choroby
8.20 Podstawa wymiaru wypłaty chorobowego lub zasiłków dla pracowników
8.21 Odpis na ZFŚS podstawowy (obligatoryjny) w 2017 r.
8.22 Świadczenie urlopowe
8.23 Rozliczenie roczne - deklaracja PIT-4R, informacja PIT-11

9. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

9.1 Księgi rachunkowe
9.2 Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych
9.3 Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych
9.4 Poprawianie błędnego zapisu księgowego
9.5 Ochrona i zasady przechowywania dokumentacji
9.6 Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych po dniu bilansowy

10. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa

PODSTAWOWE CZĘŚCI SKŁADOWE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
10.1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
10.2 Bilans
10.2.1 Aktywa
10.2.2 Pasywa
10.3 Rachunek zysków i strat
10.3.A (wariant kalkulacyjny)
10.3.B (wariant porównawczy)
10.4 Dodatkowe informacje i objaśnienia
10.5 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
10.6 Rachunek przepływów pieniężnych
10.7 Sprawozdanie z działalności jednostki
10.8 Tryb i metody sporządzania oraz ogłaszania sprawozdań
10.9 Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań

11. Rachunkowość w przykładach

11.1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej
11.2 Ewidencja zdarzeń gospodarczych
11.3 Tworzenie rachunku wyników (zysków i strat) – wariant porównawczy i kalkulacyjny
11.4 Tworzenie bilansu

12. Elementy prawa podatkowego w rachunkowości

12.1 Podstawy prawne, pojęcie prawa podatkowego
12.2 Podział podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
12.3 Zasady prawa podatkowego
12.4 Elementy konstrukcji podatków
12.4.1 Elementy konstrukcyjne podatków/budowa podatków
12.5 Funkcje podatków
12.6 Klasyfikacja podatków
12.6.1 Podatki państwowe
12.6.2 Podatki i opłaty samorządowe
12.7 Wybrane zagadnienia z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych "CIT",osób fizycznych „PIT” oraz ustawy o podatku od towarów i usług „VAT”
12.8 Podatki kosztowe i opłaty
12.9 Podstawy z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego

13. Podatek od towarów i usług "VAT "

13.1 Deklaracja VAT-7 i VAT -27

14. Kalendarz informacyjny

14.1 Terminy składanych deklaracji i informacji oraz dokonywanych wpłat

Więcej na naszej stronie internetowej taxconsilium.com

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1. - 1

Cena zawiera:

CERTYFIKAT Specjalisty ds. Wynagrodzeń oraz Specjalisty ds. Kadr i uzyskaj CERTYFIKAT Z KODAMI ZAWODU według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS oraz ZAŚWIADCZENIE MEN

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.taxconsilium.com

Wydarzenie: Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw z obsługą programów: Płatnik, Symfonia, Optima (kod zawodu: 331301)