Szkolenie: DALSZY UŻYTKOWNIK- obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/dalszy-uzytkownik--obowiazki-nakladane-rozporzadzeniem-reach-i-clp-68516

Informacje o szkoleniu

 • DALSZY UŻYTKOWNIK- obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP


  ID szkolenia: 68516
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Przemysł
 • Adres szkolenia:

  Theta Doradztwo Techniczne
  Żeligowskiego 32/34
  90-643 Łódź
  woj. łódzkie
 • Termin szkolenia:

  Data: 3.04.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9:45-16:15
 • Organizator szkolenia:

  THETA Doradztwo Techniczne
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Na szkoleniu zostaną omawiane podstawowe obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych (produktów chemicznych) oraz wyrobów podlegających wymaganiom rozporządzenia CLP i REACH, z uwzględnieniem najnowszych interpretacji Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest skierowane do wszystkich Dalszych użytkowników odpowiedzialnych za zgodne z prawem wprowadzanie na rynek mieszanin chemicznych oraz innych wyrobów podlegających pod rozporządzenie REACH. Na szkolenie zapraszamy właścicieli firm, managerów, osoby odpowiedzialne za przepisy ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych omawianym tematem.

Program szkolenia:

1. Rozporządzenia REACH i CLP jako podstawa przepisów dotyczących substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów.
2. Dalszy użytkownik jako uczestnik łańcucha dostaw – rola i funkcje dalszego użytkownika.
3. Dalszy użytkownik, a rejestracja zgodnie z rozporządzeniem REACH.
4. Dalszy użytkownik, a komunikacja w łańcuchu dostaw:
karty charakterystyki,
scenariusze narażenia,
informowanie o wyrobach,
przekazywanie informacji w górę łańcucha dostawy,
5. System deskryptorów jako narzędzie komunikacji pomiędzy dalszym użytkownikiem a rejestrującym.
6. Raport Bezpieczeństwa Chemicznego przygotowywany przez dalszego użytkownika.
7. Dalszy użytkownik, a klasyfikacja substancji i mieszanin oraz notyfikacja substancji zgodnie z rozporządzeniem CLP.
8. Dalszy użytkownik, a zezwolenia zgodnie z rozporządzeniem REACH.
9. Zakazy i ograniczenia.
10. Znaczenie wyrobów w REACH dla dalszego użytkownika:
definicja pojęcia wyrób,
problemy z klasyfikacją,
obowiązki producentów wyrobów zgodnie z REACH,
substancje z listy SVHC,
11. Konsekwencje nieprzestrzegania wymagań rozporządzeń REACH i CLP przez dalszego użytkownika.
12. Dyskusja.

Informacje o prelegentach:

mgr Jolanta Białczak - absolwentka wydz. Matematyczno–Fizyczno– Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie bezpiecznego zarządzania chemikaliami ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH i CLP w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku na Wydziale Zarządzania. Audytor wewnętrzny REACH – certyfikat TÜV NORD. Absolwentka studiów podyplomowych Ochrona Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładowca z długoletnim stażem w placówkach oświatowych. Obecnie wykładowca Podyplomowych Studiów - Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi oraz Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych na Uniwersytecie Łódzkim. Autorka licznych artykułów w prasie branżowej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 570 - netto

Cena zawiera:

Szkolenie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

.

Szkolenie, kurs: DALSZY UŻYTKOWNIK- obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP