Szkolenie

Dla kandydatów na analityka finansowego- KURS- Warszawa

O szkoleniu

W trakcie trwania kursu, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe: akty prawne, materiały autorskie, zadania.

Na zakończenie przeprowadzony zostanie egzamin wewnętrzny, a każdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia kursu z podaną oceną z egzaminu.

Korzyści z uczestnictwa w kursie:
• Słuchaczom zostaną przedstawione praktyczne aspekty operacyjnego zarządzania finansowego w firmie. Oprócz technik wspomagających podejmowanie decyzji związanych z optymalizacją przepływu gotówki w przedsiębiorstwie, szczególny nacisk jest położony na wykorzystanie nowoczesnych instrumentów finansowych do eliminowania ryzyka.
• Rozumienie roli i znaczenia rachunkowości zarządczej, a głównie aspektu analizy, projektowania i wdrażania tego typu systemu jako podsystemu zarządzania przedsiębiorstwem.
• Umiejętność przeprowadzania selekcji danych i właściwego doboru informacji do danego problemu decyzyjnego.
• Umiejętność lokalizowania dysfunkcji (istniejących) systemów wspomagających podejmowanie decyzji.
• Logicznej (i praktycznej) selekcji różnych obszarów wiedzy (zarządcza, controlling, budżetowanie).
• Określenie podstawowych założeń dla systemu rachunkowości zarządczej w aspektach: analizy potrzeb, możliwości danego przedsiębiorstwa, obszarów współpracy z Konsultantem zewnętrznym.
• Słuchacze poznają techniki umożliwiające trafniej podejmować decyzje inwestycyjne oraz mechanizmy pozwalające prawidłowo wdrożyć i monitorować inwestycje. Oprócz klasycznej wiedzy, zostaną przedstawione (wraz z pragmatycznym komentarzem odnośnie użyteczności) najnowsze osiągnięcia teorii finansów w tym obszarze (m.in. zastosowanie opcji realnych, czy analizy Monte Carlo).
• Metody analizy sektorowej, analizy konkurencji oraz przygotowywanie informacji wspomagających decyzje strategiczne
• Szukanie oraz zdobywanie relatywnych danych i przetwarzanie ich w informację. Szczególny nacisk zostanie położony na zdobywanie informacji do analityki finansowej
Kto powinien wziąć udział?
pracowników działów finansowych

Program szkolenia

Program kursu

1. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa:
* podstawy prawne i zasady rachunkowości finansowej,
* obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw,
* konstrukcja i zawartość informacyjna sprawozdania finansowego przedsiębiorstw,
* organizacja systemu rachunkowości przedsiębiorstw,
* współpraca analityka finansowego z działem księgowym.
2. Zarządzanie finansowe:
* klasyczna analiza finansowa,
* zarządzanie płynnością,
* planowanie finansowe,
* zarządzanie ryzykiem finansowym (zabezpieczanie kursów walutowych, cen surowców, stóp procentowych).
3. Matematyka finansowa.
4. Rachunkowość zarządcza:
* rachunkowość zarządcza, budżetowanie, controlling,
* obszary rachunkowości zarządczej,
* źródła informacji – wewnętrzne i zewnętrzne,
* decyzje menedżerskie, oparte o system rachunkowości zarządczej (ćwiczenia),
* decyzje menedżerskie, oparte o system rachunkowości zarządczej (ćwiczenia cd.),
* selekcja i grupowanie. Przygotowanie informacji dla podejmowania decyzji - problemy (Case study),
* system raportowania wsparty o rachunkowość zarządczą (warsztat),
* rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji. Problemowe rachunki kosztów,
* rachunkowość zarządcza - główny element nowoczesnego systemu zarządzania; ujęcie kompleksowe na przykładzie zarządzania procesowego,
* budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo-wdrożeniowa (aspekty praktyczne).
5. Wstęp:
* zdobywanie danych do analiz - sposoby, narzedzia, rozwiazywanie problemow,
* wybrane aspekty ekonomii.
6. Informacja zewnętrzna – analiza otoczenia organizacyjnego:
* wielopłaszczyznowa analiza sektorowa,
* zdobywanie informacji o konkurencji i ich analiza,
* wspomaganie zarządzania strategicznego (analiza portera, mapy grup strategicznych).
7. Analiza inwestycji:
* identyfikacja możliwości inwestycyjnych,
* analiza inwestycji - klasyczne metody,
* ocena racjonalności inwestycji - metoda jakościowa,
* nowoczesne metody wyboru najlepszych inwestycji,
* wykorzystanie analizy Monte Carlo przy ocenie projektów inwestycyjnych,
* wspomagania analityczne podczas trwania projektów.
8. zarządzanie przez wartość (maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa dla właścicieli).

Czas trwania

Na zajęcia zapraszamy w soboty i niedziele w godz. 09:00 - 15:45 ( w trybie dwutygodniowym)
Dokładne terminy spotkań:

14-15 maj 2011
28-29 maj 2011
4-5 czerwiec 2011
18-19 czerwiec 2011
2-3 lipiec 2011

lipiec - sierpień - przerwa wakacyjna

3-4 wrzesień 2011
17-18 wrzesień 2011
1-2 październik 2011

Prelegenci

Cytat
Eksperci, praktycy Polskiej Akademii Rachunkowości

Gdzie i kiedy

Warszawa 14 maja - 2 października 2011
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
PLN
4858 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe; materiały po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca
Weź udział

Organizator

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa
Świętokrzyska 36 lok. 61
woj. mazowieckie
Polska Akademia Rachunkowości S.A., to nowoczesna firma edukacyjna specjalizująca się w szkoleniach i publikacjach oraz usługach doradczych. Misją Akademii jest praktyczna edukacja w dziedzinie podatków, rachunkowości i finansów. Akademia kszta...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia kursu

W związku z nowelizacją ustawy o VAT od 1 stycznia 2011 r. ceny szkoleń i kursów wzrosną o 23% VAT. Przy wpłaceniu pełnej kwoty i zaksięgowaniu jej do 31 grudnia br. obowiązują dotychczasowe ceny bez VAT!

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa Świętokrzyska 36 lok. 61
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!