Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/dyrektor-szkoly-w-roli-lidera-zmiany-25897-id1183

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze strategią prawidłowego wprowadzania zmiany
w placówce oświatowej, przedstawienie sposobów zwiększenia efektywności zmian oraz kreowanie postawy lidera. Szkolenie rozwija szeroko pojęte umiejętności przywódcze pomocne w codziennej pracy zawodowej.

Korzyści dla uczestników:
- uzyskanie praktycznych porad dotyczących prawidłowego przebiegu zmian
- zapoznanie z pojęciem strategii rozwoju placówki
- kreowanie postaw lidera
- uzyskanie praktycznej wiedzy na temat prawidłowego wdrożenia zmian
- przedstawienie sposobów radzenia sobie z oporem wśród współpracowników i uczniów
- wymiana poglądów w gronie swojej grupy zawodowej

Prowadzimy szkolenia na terenie całego kraju.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie rekomendowane dla dyrektorów szkół oraz osób zarządzających placówkami oświatowymi

Program szkolenia:

W czasie szkolenia omówione zostaną zagadnienia:
1. Natura zmiany (definicje zmian, typologia i rodzaje zmian, w tym zmian w obszarze edukacji)
2. Po co zmieniać, czyli czym jest zmiana dla organizacji? (wykreowanie nowej jakości, adaptacja lub adopcja)
3. Przykłady zmian w mojej szkole i ich przebieg.
4. Istota procesu zmiany – strategia wprowadzania zmiany w oparciu o analizę pola sił napędowych i hamujących zmianę
5. Rola lidera w kierowaniu zmianą.
6. Dyrektor szkoły jako lider w zmianie, czyli jak przewodzić zmianą w szkole?
7. Reakcje emocjonalne ludzi w sytuacji zmiany – jak radzić sobie z oporem wobec zmiany?
8. Jak wykorzystywać swoje mocne strony w procesie zmiany?
9. Jak dokonać zmiany - warunki jej efektywności
10. 10 kroków do sukcesu, czyli dekalog zmiany edukacyjnej
11. Jak zaplanować i wdrożyć zmianę w szkole?

Informacje o prelegentach:

Szkolenie poprowadzą osoby o wieloletnim doświadczeniu zawodowym:
1. mgr Ekonomii, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauczyciel dyplomowany, wieloletni dyrektor szkoły oraz współpracownik
i konsultant Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze w zakresie doskonalenia kadry kierowniczej, modelowania pracy szkoły opartej na konstruktywizmie, koncepcji wielorakich inteligencji oraz TI, a także w zakresie edukacji zindywidualizowanej
i rozpoznawania zdolności i predyspozycji uczniowskich. Animator Klubu Kadry Kierowniczej Oświaty działającego przy DODN w Jeleniej Górze oraz Forum Dyrektorów Szkół
i Placówek Oświatowych Powiatu Lubańskiego. Autor lub współautor szeregu nowatorskich rozwiązań w zakresie doskonalenia nauczycieli i wsparcia ich osobistej oraz zawodowej efektywności. Posiada ukończone studia podyplomowe w zakresie: organizacji
i zarządzania oświatą, zarządzania szkołą uczącą się oraz informatyki dla nauczycieli oraz szereg kursów doskonalących w tym m.in.: kurs bazowy menedżerów oświaty, diagnozowania potrzeb edukacyjnych i badania kompetencji absolwenta, mierzenia jakości pracy gimnazjum oraz szkoleń m.in. trening dla trenerów – tutorów, coaching w pracy tutora. Obecnie prowadzi własną firmę „Partnerstwo w Edukacji” w obszarze szeroko rozumianego wspomagania pracy szkoły oraz jest członkiem Zarządu Kolegium Tutorów we Wrocławiu zajmujący się obszarem przywództwa w edukacji.
2. nauczyciel historii w Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich ALA, tutor, trener; współzałożyciel i prezes Towarzystwa Edukacji Otwartej i Kolegium Tutorów we Wrocławiu; dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej TEO; autor
i wieloletni dyrektor Liceum Akademickiego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej; koordynator programów tutorskich i lider zmian edukacyjnych; specjalizuje się w tutoringu, coachingu
i mentoringu oraz w kształceniu liderów.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 4000 PLN proponowana cena za grupę 10 osób, cena zostanie indywidualnie dostosowana do potrzeb Klienta

Cena zawiera:

- uczestnictwo w szkoleniu - materiały szkoleniowe - imienny certyfikat SAWG - koszt trenera

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

kontakt z Organizatorem

Wydarzenie: Dyrektor szkoły w roli lidera zmiany