Szkolenie: FUNDUSZE SOŁECKIE – SOŁECTWO JAKO JEDNOSTKA POMOCNICZA GMINY: JEGO ORGANY, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/fundusze-soleckie-solectwo-jako-jednostka-pomocnicza-gminy-jego-organy-ich-zadania-i-kompetencje-69156

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkoleń jest przybliżenie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego poprzez zapoznanie słuchaczy z zasadami funkcjonowania funduszu sołeckiego, m.in. na jaki cel można przeznaczyć fundusz, kto jest dysponentem i jakie są zasady gospodarowania funduszem sołeckim. Omówione zostaną zasady organizacji zebrań wiejskich dotyczące przyjęcia zadań realizowanych z funduszu sołeckiego

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za współpracę z jednostkami pomocniczymi (sołectwami) oraz pracownicy odpowiedzialni za planowanie i wykonywanie wydatków budżetu (skarbnicy, główni księgowi JST), jak również wójtowie gmin zainteresowani podstawowymi konstrukcjami i rozwiązaniami przyjętymi w systemie prawnym w zakresie funduszu sołeckiego i prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu przez sołectwa. Radni, sołtysi, członkowie rad sołeckich.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
1. Sołtys i sołectwo
2. Zadania sołectwa, a fundusz sołecki
3. Procedury organizacji zebrania wiejskiego
4. Podstawowe przepisy regulujące funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego
a) Podstawa prawna
b) Uchwały organu stanowiącego dotyczące utworzenia, zwiększenia funduszu sołeckiego
5. Sposób ustalenia wysokości środków przypadających na określone sołectwo.
a) ustalenie danych do wyliczenia wysokości środków przyznanych sołectwu,
b) ograniczenia ustawowe wysokości środków na fundusz sołecki,
c) wniosek sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
6. Cele na które mogą być wykorzystane środki z funduszu sołeckiego.
a) na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku – zadania własne gminy,
b) na wydatki związane z działaniem zmierzającym do usunięcia skutków klęski żywiołowej.
7. Ustawowe terminy do:
a) ustalenia przez Radę Gminy wysokości funduszu sołeckiego,
b) przekazania informacji sołtysom o wysokości środków funduszu sołeckiego,
c) ustalenia przez Ministra Finansów kwoty bazowej kraju do wyliczenia funduszu,
d) przekazania przez sołtysów wniosków o przyznanie środków funduszu sołeckiego,
e) podania przez organ wykonawczy informacji sołtysowi o odrzuceniu wniosku,
f) ponownego rozpatrzenia odrzuconego wniosku sołtysa przez Radę Gminy.
8. Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego
a) dane do wyliczenia zwrotu wydatków,
b) zasady wyliczania kwoty podlegającej zwrotowi.

Informacje o prelegentach:

Dr prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne, ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze(od 1991r. i nadal).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 450 zł - netto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą.

Zgłoszenia znajdują się pod linkiem: http://www.orylion.pl/pliki-do-pobrania,10,48,65.html

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej:

http://www.orylion.pl

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ! ! !

Szkolenie, kurs: FUNDUSZE SOŁECKIE – SOŁECTWO JAKO JEDNOSTKA POMOCNICZA GMINY: JEGO ORGANY, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE