Szkolenie: INSTRUKCJA KANCELARYJNA W NOWOCZESNYM URZĘDZIE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/instrukcja-kancelaryjna-w-nowoczesnym-urzedzie-50496-id1128

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie dla pracowników administracji publicznej dotyczące obiegu dokumentów w urzędzie.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie kierowane jest do pracowników administracji publicznej zajmujących się obiegiem dokumentów.

Program szkolenia:

1. Z czego wynika obowiązek posiadania i stosowania instrukcji kancelaryjnej - o przepisach prawa dotyczących Instrukcji kancelaryjnej
2. Dlaczego wprowadzono zmiany w IK i co zmieniono:
a. przepisy ogólne,
b. regulacje właściwe dla podmiotów stosujących system elektronicznego
zarządzania dokumentacją (w tzw. systemie EZD),
c. regulacje dla podmiotów stosujących tradycyjne rozwiązania oparte o akta
spraw w postaci papierowej (w tzw. systemie tradycyjnym),
d. załączniki do instrukcji kancelaryjnej a w tym:
• minimalne zestawy metadanych opisujących przesyłkę wpływającą,
• przesyłkę wychodzącą, elementy akt sprawy nie będące przesyłkami oraz sprawę,
• minimalne wymagania techniczne dla odwzorowań cyfrowych.
3. Instrukcja kancelaryjna
a. ustalenie zasad sprawnego wykonywania prac kancelaryjnych,
b. ujednolicenie czynności,
c. zastosowanie racjonalnych technik pracy biurowej.
4. Jak stworzyć procedury kancelaryjne
a. przyjmowanie korespondencji,
b. dekretacja pism,
c. oznaczenia pism.
5. Wprowadzanie systemów jakości w urzędzie
a. ujednolicanie stosowania Instrukcji kancelaryjnej,
b. wzory dokumentów.
6. Obieg dokumentów na podstawie prawidłowo sporządzonych zarządzeń, decyzji, uchwał,
oraz innych aktów normatywnych
7. Właściwe stosowanie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
a. klasyfikacja dokumentów w organizacji,
b. budowanie, stosowanie, rozszerzanie klasyfikacja archiwalna.
8. Pisma przychodzące, wewnętrzna i wychodzące a sprawa
9. Informatyzacja czynności kancelaryjnych oraz elektroniczny obieg dokumentacji – EZD
10. Archiwizacja – czy to jest trudne, co się zmieniły i dlaczego

Informacje o prelegentach:

Ekonomista, pedagog, nauczyciel akademicki współpracujący z WSIiE w Olsztynie. Trener prowadzący treningi interpersonalne i szkolenia między innymi z zakresu: etyki zawodowej, instrukcji kancelaryjnej, elektronicznego obiegu dokumentu i rozwoju zawodowego oraz obsługa klienta, techniki sprzedaży, sprawna komunikacja. Trener Ministerstwa Finansów w zakresie przeciwdziałania korupcji. Starszy specjalista w Izbie Skarbowej, koordynator merytoryczny w zakresie elektronicznej obsługi dokumentów.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 299 zł - Przy zgłoszeniu do 29 kwietnia.

Cena zawiera:

W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:

  • 10 - Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 maja 2013 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Wydarzenie: INSTRUKCJA KANCELARYJNA W NOWOCZESNYM URZĘDZIE