Szkolenie: Inwentaryzacja 2011

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/inwentaryzacja-2011-32572-id1235

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

szkolenie otwarte

Szkolenie skierowane jest do:

wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne inwentaryzacji
2. Omówienie zmian w przepisach 2011 dot. inwentaryzacji
3. Cel, przedmiot i metody inwentaryzacji
4. Czynności poprzedzające przeprowadzenie inwentaryzacji
5. Metody i terminy inwentaryzacji:
• spis z natury
• uzgadnianie sald
• weryfikacja stanu ewidencyjnego
6. Dokumentacja inwentaryzacji.
7. Instrukcja inwentaryzacyjna – wymogi formalno-prawne, przykład.
8. Etapy inwentaryzacji metodą spisu z natury i ich dokumentowanie:
a) prace przygotowawcze:
• wydanie instrukcji inwentaryzacyjnej,
• zarządzenie wewnętrzne,
• plan/harmonogram inwentaryzacji,
• powołanie komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych,
• szkolenie zespołów spisowych,
• zawiadomienie i przygotowanie osób materialnie odpowiedzialnych do spisu,
• zabezpieczenie dokumentacji przychodowo-rozchodowej oraz ewidencji magazynowej,
• przygotowanie arkuszy spisowych, materiałów pomocniczych i sprzętu technicznego do spisu,
• przygotowanie magazynów oraz dysponentów środków trwałych do spisu
b) prace spisowe:
• odprawa inwentaryzacyjna z członkami grup spisowych,
• przystąpienie zespołów spisowych do spisu, przeprowadzenie spisu wg asortymentów i osób materialnie odpowiedzialnych,
• przyjmowanie oświadczeń od osób materialnie odpowiedzialnych przed spisem i po spisie,
• wypełnianie arkuszy spisowych,
• działania przy czynnych magazynach i składowiskach,
• ocena zabezpieczenia mienia i trudności przy spisie,
• prace kontrolerów spisowych.
c) prace rozliczeniowe:
• kontrola dokumentacji przez komisję inwentaryzacyjną,
• przekazanie dokumentacji do księgowości,
• porównanie danych zawartych w arkuszach spisowych z ewidencją księgową,
• sporządzenie różnic inwentaryzacyjnych i wyjaśnianie przyczyn ich powstania,
• kompensowanie różnic inwentaryzacyjnych,
• wycena arkuszy spisowych,
• rozliczenie końcowe (księgowe),
• sporządzenie protokołu rozliczeń wyników inwentaryzacji,
• decyzja poinwentaryzacyjna kierownika jednostki.
9. Różnice inwentaryzacyjne ich rodzaje oraz ujęcie księgowe:
• odchylenia w granicach norm i poza ich granicami,
• warunki i sposób kompensowania niedoborów i nadwyżek,
• nadwyżki i niedobory zawinione i niezawinione.
10. Odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątkowe, a inwentaryzacja (konkretne czynności):
• przepisy prawne regulujące odpowiedzialność materialną pracowników
• rodzaje odpowiedzialności materialnej,
• wspólna, a indywidualna odpowiedzialność materialna za powierzone mienie,
• prawidłowe powierzenie mienia.

Informacje o prelegentach:

Monika Iwaniec - Międzynarodowy Trener Zarządzania Uniwersytetu Thames Valley w Londynie, Międzynarodowy Specjalista Inżynierii Finansowej Ecole Superieure de Commerce in France and the University of Strathclyde, Scotland, doradca - konsultant, trener z zakresu finansów, podatków, płac, zarządzania firmą, licencjonowany audytor wewnętrzny. Od 1998r. właściciel firmy finansowo - konsultingowej Kancelarii Prawno – Podatkowo - Audytowej „AUDIT-PLUS” S.c.; Od 1995r. praca na stanowiskach kierowniczych (m.in. Prezes firmy, Dyrektor). Doświadczony wykładowca. Praktyk.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 290 PLN

Cena zawiera:

autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz karty zgłoszeniowej wysłanej na adres e-mail biuro@totalexpert.pl lub na fax 32/ 267 60 14. Kartę można pobrać na stronie www.totalexpert.pl

Wydarzenie: Inwentaryzacja 2011