Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/jak-wdrazac-modele-kompetencyjne-do-organizacji-praktyczne-wskazowki-dla-pracownikow-hr-konsultantow-i-menedzerow-35332-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

Termin szkolenia
21-22 listopada 2019r., Warszawa - Airport Hotel Okęcie ****Cele szkolenia
• poznanie zasad tworzenia modeli kompetencyjnych i ich zastosowania,
• omówienie trudności i nieprawidłowości w definiowaniu i operacjonalizowaniu kompetencji,
• praktyczne przećwiczenie opracowania modelu oraz katalogu kompetencji,
• praktyczne przećwiczenie konsultacyjnego modelu opracowywania profili stanowiskowych – panel ekspertów,
• zaprezentowanie przykładów wdrożenia opracowanych modeli kompetencji do procesów oceny pracowników (wywiad behawioralny, narzędzia SOOP, AC/DC).

Korzyści dla uczestników
Niniejsze szkolenie jest w dużej mierze połączeniem oddziaływania warsztatu szkoleniowego z warsztatem doradczym, co wyróżnia je spośród wielu ofert dotyczących pozyskiwania wiedzy na temat modeli kompetencyjnych i zarządzania kompetencjami. Chcemy, by Uczestnicy po tym szkoleniu nie tylko wiedzieli więcej o jego podstawowym przedmiocie, ale by otrzymali także całkowicie wymierną i łatwą w ocenie wartość dodaną w postaci:
• opracowanych w pełni kilku kompetencji wraz ze wskaźnikami do zastosowania w dowolnym narzędziu ZZL opartym o modelu kompetencji,
• listy błędów, których należy się wystrzegać przy każdym działaniu wykorzystującym model kompetencji,
• przykładów narzędzi oceny, które oparte są o kryteria kompetencyjne,
• zweryfikowanie wątpliwości i pytań dotyczących tematu szkolenia i pochodzących z własnej praktyki.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób, które mają już doświadczenia w pracy z modelami kompetencyjnymi oraz tych, którzy stoją przed zadaniem przygotowania, zweryfikowania, zmodyfikowania lub/i wdrożenia takiego modelu. Jest to istotne z uwagi na niewielki w programie szkolenia zakres wiedzy teoretycznej i ogólnie wprowadzającej w dziedzinę zarządzania kompetencjami. Szkolenie to może też być cenne dla wszystkich, którzy interesują się tą dziedziną i pomimo braku doświadczenia zawodowego w tym zakresie, chcą poznać rozwiązania na poziomie profesjonalnej wiedzy praktycznej.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie:
• definicje i znaczenie podstawowych pojęć i terminów,
• omówienie wzajemnych zależności między różnymi rozwiązaniami ZZL wymagającymi zastosowania modelu kompetencji.

2. Przygotowanie modelu kompetencji służącego wszelkim działaniom ZZL wykorzystującym ocenę tego aspektu funkcjonowania pracowników:
• modele kompetencyjne – założenia teoretyczne,
• opracowywanie organizacyjnych katalogów kompetencji.

3. Zastosowanie kompetencji w opracowywaniu profili stanowiskowych.
• struktura opisu stanowiska pracy,
• praca warsztatowa nad profilem kompetencyjnym – opisem stanowiska pracy.

4. Zastosowanie modelu kompetencji w systemie oceny okresowej (SOOP).

5. Przygotowanie narzędzia do oceny okresowej pracowników:
• wybór narzędzia oceny - przegląd i omówienie plusów i minusów kilku podstawowych narzędzi,
• zasady projektowania indywidualnych wersji narzędzi oceny,
• analiza / interpretacja wyników oceny, czyli przygotowanie części łączącej etap oceny z etapem definiowania potrzeb rozwojowych pracowników,
• omówienie zasad przydzielania zróżnicowanych szkoleń i dodatkowych form nauczania - kształtowanie ścieżek rozwoju zawodowego.

6. Zastosowanie modelu kompetencji w innych procesach oceny (np. wywiad kompetencyjny, czy AC/DC).

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1440 PLN + VAT

Cena zawiera:

dział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Jak wdrażać modele kompetencyjne do organizacji? Praktyczne wskazówki dla pracowników HR, konsultantów i menedżerów