Jak wdrażać modele kompetencyjne do organizacji? Praktyczne wskazówki dla pracowników HR, konsultantów i menedżerów

O szkoleniu

W procesie zarządzania kompetencjami pracowników, w naturalny sposób, w centrum procesu znajduje się model kompetencji. Od tego, jak będzie zdefiniowany i opisany oraz czy będzie zrozumiały i akceptowany przez organizację zależy jego użyteczność i przydatność. Jednocześnie najszerzej ujętym kontekstem dla modelu kompetencji jest ocenianie ludzi. Ocena towarzyszy każdej decyzji personalnej i każdemu rozwiązaniu z zakresu ZZL - począwszy od oceny selekcyjnej - przez okresową i sytuacyjną - skończywszy na ocenie potrzebnej do przeprowadzenia zamian w organizacji. W takim ujęciu zarządzanie kompetencjami stanowi podstawę dla wielu aspektów ZZL.

Efektywność tego procesu zależy:

- po pierwsze od przyjętych założeń metodologicznych dotyczących kompetencji, ‘
- po drugie, od jakości ich zdefiniowania,
- zaś po trzecie od wdrożenia ich w odpowiednie narzędzia i opracowania stosowane w obszarze HR – narzędzia SOOP, Opisy Stanowisk Pracy, wywiady behawioralne, narzędzia wykorzystywane podczas AC/DC .

Prezentowana na szkoleniu metodologia ujmuje kompetencje w kontekście behawioralnym – czyli poprzez opis zachowań, jakie mogą być obserwowane, oceniane i zmieniane/rozwijane. Omawiane podejście zakłada, że u podłoża kompetencji leży wiedza, umiejętności oraz postawy/motywacje pracownika.

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom możliwości:

- poznania zasad tworzenia modeli kompetencyjnych i ich zastosowania,
- omówienia trudności i nieprawidłowości w definiowaniu i operacjonalizowaniu kompetencji,
- praktycznego przećwiczenia opracowania modelu i katalogu kompetencji,
- praktycznego przećwiczenia konsultacyjnego modelu opracowywania profili stanowiskowych – tzw. panelu ekspertów,
- trenowania umiejętności oceniania kompetencji.

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną przykłady wdrożenia opracowanych modeli kompetencji do procesów oceny pracowników (wywiad behawioralny, narzędzia SOOP, AC/DC).
Dlaczego warto wziąć udział?

Niniejsze szkolenie jest w dużej mierze połączeniem oddziaływania warsztatu szkoleniowego z warsztatem doradczym i to wyróżnia je spośród wielu ofert dotyczących pozyskiwania wiedzy na temat modeli kompetencyjnych i zarządzania kompetencjami. Chcemy, by Uczestnicy po tym szkoleniu nie tylko wiedzieli więcej o jego podstawowym przedmiocie, ale by otrzymali także całkowicie wymierną i łatwą w ocenie wartość dodaną w postaci:

 • opracowanych w pełni kilku kompetencji wraz ze wskaźnikami do zastosowania w dowolnym narzędziu ZZL opartym o modelu kompetencji,
 • listy błędów, których należy się wystrzegać przy wykorzystaniu modelu kompetencji różnych obszarach ZZL,
 • przykładów narzędzi oceny, które oparte są o kryteria kompetencyjne,
 • zweryfikowania wątpliwości i pytań dotyczących tematu szkolenia i pochodzących z własnej praktyki.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób, które mają już doświadczenia w pracy z modelami kompetencyjnymi oraz tych, którzy stoją przed zadaniem przygotowania, zweryfikowania, zmodyfikowania lub/i wdrożenia takiego modelu. Jest to istotne z uwagi na niewielki w programie szkolenia zakres wiedzy teoretycznej i ogólnie wprowadzającej w dziedzinę zarządzania kompetencjami. Szkolenie to może też być cenne dla wszystkich, którzy interesują się tą dziedziną i pomimo braku doświadczenia zawodowego w tym zakresie, chcą poznać rozwiązania na poziomie profesjonalnej wiedzy praktycznej.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie:
  • po co w firmie kompetencje? 
  • definicja kompetencji - znaczenie podstawowych pojęć i terminów,
  • omówienie wzajemnych zależności między różnymi rozwiązaniami ZZL wymagającymi zastosowania modelu kompetencji,
  • jak do podejścia kompetencyjnego przekonać organizację? – Zarząd, kadrę menedżerską, samych pracowników. 
 2. Przygotowanie modelu kompetencji:
  • model kompetencyjny a katalog kompetencji?
  • modele kompetencyjne – założenia teoretyczne,
  • różne sposoby definiowania skal kompetencyjnych, 
  • różne skale rozwojowe, 
  • decyzje jakie należy podjąć przed budową katalogu kompetencji dla danej organizacji, 
  • znaczenie doboru słów w definiowaniu wskaźników behawioralnych, 
  • opracowanie przykładowych skal kompetencyjnych, 
  • opracowywanie organizacyjnych katalogów kompetencji.
 3. Zastosowanie kompetencji w opracowywaniu profili stanowiskowych:
  • struktura opisu stanowiska pracy,
  • praca warsztatowa nad profilem kompetencyjnym – opisem stanowiska pracy,
  • błędy jakich należy unikać przy budowaniu profili stanowiskowych. 
 4. Zastosowanie modelu kompetencji w systemie oceny okresowej (SOOP). 
  • wybór narzędzia oceny - przegląd i omówienie plusów i minusów kilku podstawowych narzędzi,
  • zasady projektowania indywidualnych wersji narzędzi oceny,
  • symulowanie oceny kompetencji, 
  • błędy w ocenie kompetencji, 
  • analiza / interpretacja wyników oceny, czyli przygotowanie części łączącej etap oceny z etapem definiowania potrzeb rozwojowych pracowników,
  • omówienie zasad przydzielania zróżnicowanych metod rozwojowych na podstawie oceny kompetencji. 
 5. Zastosowanie modelu kompetencji w innych procesach oceny (np. wywiad kompetencyjny, czy AC/DC).
 6. Podsumowanie: 
  • zalety i wady podejścia kompetencyjnego w organizacji,
  • najczęstsze trudności w wdrażaniu podejścia kompetencyjnego w organizacji. 

Czas trwania

2 dni - 16 godz.
10:00 - 17:00 - 1 dzień
9:00 - 16:00 - 2 dzień

Prelegenci

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Mercure Airport Okęcie***

02-210 Warszawa

Aleja Krakowska 226

woj. mazowieckie

Hotel Mercure Poznań Centrum****

60-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu. Zalecamy również doposażenie się w słuchawki z mikrofonem.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****

00-811 Warszawa

Towarowa 2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 1640 zł.
1 440
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa ul. Światowa 22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!