Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kurs-podstawowy-z-warsztatami-praktycznymi-dla-kierownikow-kancelarii-tajnych-i-niejawnych-69597-id11

Informacje o szkoleniu

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy do uczestnictwa w profesjonalnym kursie skierowanym do osób nie posiadających doświadczenia, a zamierzających podjąć pracę jako kierownicy lub pracownicy kancelarii tajnych lub innych komórek wewnętrznych jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnych za ewidencję, przechowywanie i udostępnianie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „zastrzeżone”. W zajęciach mogą uczestniczyć również aktualni pracownicy kancelarii tajnych i niejawnych chcący usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące aktualnych przepisów, norm i wymagań kancelaryjnych, podstawowych standardów ochrony informacji niejawnych oraz zasad funkcjonowania kancelarii tajnej i niejawnej w jednostce organizacyjnej.

Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu uczestnictwa.

NAJBLIŻSZE TERMINY:
25 lutego - 1 marca 2019/ Bielsko Biała
25 - 29 marca 2019/ Raszyn - Falenty k. Warszawy
15 - 19 kwietnia 2019/ Bukowina Tatrzańska
13 - 17 maja 2019/ Zakopane
10 - 14 czerwca 2019/ Białka Tatrzańska

Szkolenie skierowane jest do:

Osób nie posiadających doświadczenia, a zamierzających podjąć pracę jako kierownicy lub pracownicy kancelarii tajnych lub innych komórek wewnętrznych jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnych za ewidencję, przechowywanie i udostępnianie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „zastrzeżone”

Program szkolenia:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA (17 godzin)
 Podstawowe pojęcia, definicje oraz postanowienia ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów normatywnych.
 Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszanie przepisów o ochroni informacji niejawnych.
 Środki ochrony fizycznej informacji niejawnych (lokalizacja, wyposażenie i stosowanie środków ochrony fizycznej w kancelarii tajnej).
 Organizacja i funkcjonowanie kancelarii.
 Korzystanie z usług uprawnionych przewoźników do przesyłania materiałów niejawnych.
 Tryb i sposób przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony dokumentów niejawnych.
 Klasyfikowanie informacji niejawnych i oznaczanie materiałów odpowiednimi klauzulami.
 Zasady prowadzenia kancelaryjnych rejestrów ewidencyjnych. Zasady rejestrowania, przechowywania, przesyłania i przekazywania dokumentów.
 Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. Podstawowe definicje.
 Weryfikacja dokumentów niejawnych.
 Zasady przechowywania kluczy, kodów zamków szyfrowych i kodów systemów alarmowych do pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie oraz znajdujących się w nich urządzeń do przechowywania dokumentów niejawnych.
 Brakowanie materiałów niejawnych.
 Określenie poziomu zagrożeń dla informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej
 Podstawy archiwizacji.
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA (13 godzin)
 Praktyczne wykonanie czynności związanych z określeniem poziomu zagrożeń i doboru środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych adekwatnych do określonego poziomu zagrożeń.
 Zakładanie ewidencji kancelaryjnych.
 Wykonanie różnych materiałów zawierających informacje niejawne ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ich oznaczania.
 Ewidencja wykonanych materiałów zawierających informacje niejawne w odpowiednich ewidencjach kancelaryjnych.
 Sporządzenie „protokółu otwarcia” przesyłki w przypadku stwierdzenia przez personel kancelarii adresata jej niekompletności.
 Ekspedycja przesyłki w wariancie wykorzystania tzw. przewoźników lub pracowników jednostki organizacyjnej nadawcy lub adresata.
 Sporządzenie „protokółu uszkodzenia przesyłki” w przypadku jej uszkodzenia przez przewoźnika.
 Kopiowanie dokumentu niejawnego (powielenie, wydruk lub odzwierciedlenie cyfrowe).
 Postępowanie z przesyłką zawierającą materiał niejawny, oznaczonej jako „do rąk własnych” adresata.
 Sposób zniszczenia materiału zawierającego informacje niejawną (propozycja protokółu zniszczenia)
 Przeprowadzenie przeglądu materiałów niejawnych oraz sposób jego dokumentowania.
 Zmiana lub zniesienie klauzul tajności.
 Zakończenie ewidencji kancelaryjnych w związku z zakończeniem roku kalendarzowego, zmiana obowiązujących przepisów lub likwidacją kancelarii.

Informacje o prelegentach:

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców:

Wiesław Linowski – Ochroną informacji niejawnych zajmuję się zawodowo od 1982 roku. W tym roku – jako żołnierz zawodowy w stopniu chorążego marynarki wojennej wyznaczony zostałem na stanowisko kierownika kancelarii tajnej w jednostce wojskowej 3868 a od 1993 r. w Dowództwie Marynarki Wojennej. W roku 1999 wyznaczony zostałem na stanowisko szefa Wydziału Kancelarii Tajnych w Dowództwie MW i sprawowałem bezpośredni nadzór nad pracą 7 kancelarii tajnych i tajną zagraniczną. Od tego czasu w sposób pośredni kształtowałem również prace w ponad 100 kancelariach tajnych w jednostkach wojskowych Marynarki Wojennej poprzez szkolenia podstawowe i specjalistyczne kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnych. Takich szkoleń w wymiarze 10 dni każde przeprowadziłem ok 30.

Od 2008 roku jestem emerytem wojskowym i jednocześnie pracuję na pełnym etacie na stanowisku pełnomocnika ochrony informacji niejawnych w Archiwum MW w Gdyni oraz prowadzę zajęcia specjalistyczne w zakresie ochrony informacji niejawnych na rzecz Sił Zbrojnych RP, Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych w Katowicach oraz do 2009 r Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych – Oddział Pomorski w Gdańsku.
Marek Anzel – Specjalista do spraw ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych. Wykładowca i konsultant cyklicznych szkoleń pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, w tym organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Wykładowca przedmiotów z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz działalności kancelarii tajnych na studiach podyplomowych w Akademii Marynarki Wojenneji na Uniwersytecie Śląskim. Autor „Vademecum kancelarii tajnej”, „Poradnika dla personelu kancelarii tajnej”, „Szacowanie Ryzyka oraz zarządzanie Ryzykiem w świetle nowej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych”, a także wielu artykułów w prasie branżowej.Elżbieta Bińczyk – absolwentka Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Śląskiego, od wielu lat doświadczony trener i dydaktyk, przygotowujący na kursach i szkoleniach organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji kadrę zarządzającą informacją w instytucji. Wykładowca na specjalistycznych studiach podyplomowych o kierunkach związanych z bezpieczeństwem informacji prawnie chronionych.

Współpracuje, jako ekspert KSOIN w dziedzinie zarządzania informacjami, w tym informacjami prawnie chronionymi, z podmiotami zarówno w sferze gospodarczej jak i z instytucjami publicznymi. Posiada bogate własne doświadczenie zawodowe od 18 lat zajmując się jako Pełnomocnik Zarządu bezpieczeństwem i właściwą dystrybucją informacji. Laureatka wielu nagród i wyróżnień w tej dziedzinie. Jako członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji, zajmującego się teoretycznym
i praktycznym przygotowaniem specjalistów z dziedziny zarządzania informacjami, aktywizuje kobiety w tym obszarze udowadniając, że świat tajemnic i bezpieczeństwa to nie tylko „zaklęte męskie rewiry”.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 2600 pok. 1 os. + wyżywienie
  • 2400 pok. 2 os. + wyżywienie

Cena zawiera:

wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia.

Wydarzenie: Kurs podstawowy z warsztatami praktycznymi dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych.