Szkolenie: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ochrona-danych-osobowych-21359-id990

Informacje o szkoleniu

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


  ID szkolenia: 21359
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Instytut Szkoleniowy Prawa i Podatków ISPiP
  Moniuszki 7
  40-005 Katowice
  woj. śląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 26.09.2012
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9:00 - 15:45
 • Organizator szkolenia:

  Instytut Szkoleniowy Prawa i Podatków ISPiP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CEL SZKOLENIA

W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz z ich gromadzeniem i archiwizowaniem zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Zostaną również przedstawione wskazówki w kwestiach praktycznych problemów w zakresie możliwości wykorzystywania danych osobowych.KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą posiadać wiedzę obejmującą szeroki zakres zagadnienia ochrony danych osobowych - zarówno w dziedzinie teorii ( np. obowiązki i odpowiedzialność wynikająca z przetwarzania danych osobowych) jak i w dziedzinie praktyki - przykładowo w zakresie prawidłowego wprowadzania procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych w przedsiębiorstwach.

Szkolenie skierowane jest do:

ADRESACI SZKOLENIA

Na szkolenie zapraszamy:

- kadrę zarządzającą

- kierowników działów kadr, sprzedaży i marketingu

- pracowników działów kadr

- pracowników działów marketingu i sprzedaży

- pracowników działów obsługi klienta,

- pracowników działów informatycznych

- osoby zainteresowane tematyką

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA

1.Przepisy o ochronie danych osobowych

- Ustawa o ochronie danych osobowych

- akty wykonawcze do Ustawy

2.Wyjaśnienie pojęć używanych w Ustawie

- administrator danych

- zbiór danych

- dane osobowe

- przetwarzanie danych

- usuwanie danych

- zgoda

- powierzenie

- system informatyczny

- administrator bezpieczeństwa informacji

3.Podstawowe obowiązki administratora danych

- spełnienie przesłanek uprawniających do przetwarzania danych osobowych

- spełnienie obowiązku informacyjnego

- dołożenie szczególnej staranności w celu ochrony interesu osób , których dane dotyczą

- zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapełniających ochronę danych osobowych

- zgłoszenie zbioru do rejestracji

4.Prawa osób , których dane dotyczą

- prawo do informacji i kontroli danych przysługujące osobie , której dane dotyczą oraz obowiązek udzielenia informacji spoczywający na administratorze

- prawo do poprawiania danych, żądania wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia

- prawo do wniesienia sprzeciwu

- żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację osoby

5. Udostępnienie danych osobowych

- ogólne zasady udostępniania danych w celu włączenia ich do zbioru

- udostępnianie danych na wniosek osoby w celu innym niż włączenie do zbioru

- szczególne przepisy o udostępnianiu danych

6.Rejestracja zbiorów danych osobowych

- podmioty zobowiązane do zgłoszenia zbioru do rejestracji

- zbiór danych osobowych jako przedmiot rejestracji

- moment powstania obowiązku rejestracyjnego

- zwolnienie z obowiązku rejestracji zbioru

- zgłoszenie zbioru do rejestracji

- wzór zgłoszenia zbioru danych do rejestracji GIODO oraz wskazówki wypełniania

- ogólnokrajowy , jawny rejestr zbiorów danych osobowych

- obowiązki informowania o zmianach w zbiorze\

- potwierdzenie zarejestrowania zbioru

- odmowa zarejestrowania zbioru

- elektroniczna rejestracja zbiorów

7.Zasady kontroli przetwarzania danych

- zadania kontrolne Generalnego Inspektora

- zakres podmiotowy i przedmiotowy uprawnień kontrolnych Generalnego Inspektora

- rodzaje kontroli

- uprawnienia inspektora ochrony danych osobowych

- organizacja i przebieg kontroli

- dokumentowanie czynności kontrolnych

- uprawnienia pokontrolne

8.Bezpieczeństwo danych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

- polityka bezpieczeństwa

- podstawowe wymagania dotyczące funkcjonalności systemy informatycznego

- poziomy bezpieczeństwa systemu informatycznego

- instrukcja zarządzania systemem informatycznym

9.Zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich

10.Dyskusja

Informacje o prelegentach:

Stanowimy zespół doskonale wyspecjalizowanych trenerów, pod kierownictwem mgr Joanny Szymańskiej.

Szczególną zaletą naszych wykładowców jest długoletnie doświadczenie, co przekłada się na wysoki poziom, zarówno merytoryczny jak i praktyczny, prowadzonych przez nas zajęć.

Wydarzenia towarzyszące:

ZASADY PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 390 zł - netto do ceny należy doliczyć 23% VAT

Cena zawiera:

cena obejmuje materiały szkoleniowe, lunch oraz serwis kawowy UWAGA!!! Od 01 stycznia 2011 roku zgodnie z ustawą o zmianie podatku VAT usługi szkoleniowe zostaną objęte podatkiem w wysokości 23%. Podana cena jest ceną netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej http://ispip.pl/formularz-zgoszeniowy.html

Wydarzenie: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH