ODPOWIEDZIALNOŚĆ MENEDŻERÓW W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH

O szkoleniu

Biorąc udział w szkoleniu uzyskacie Państwu praktyczną wiedzę na temat:
* obowiązków obciążających członków zarządu - jak ograniczyć ryzyko działalności kadry zarządzającej?
* odpowiedzialności władz spółki za naruszenie zasad reprezentacji
* odpowiedzialności karnej w kontekście przestępstw, popełnianych przez menedżerów
* w spółkach prawa handlowego, oraz na ich szkodę
* obrony przed roszczeniami wierzycieli spółek w procesie sądowym
* odpowiedzialności cywilnej za nie zgłoszenie wniosku o upadłość
* kodeksowego ograniczenia kompetencji kadry menedżerskiej
* sankcji za nieprawidłową dokumentację spółki
* odpowiedzialności cywilno-prawnej i karnej za niewykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości
* przebiegu postępowania egzekwującego odpowiedzialność podatkową członka zarządu
* ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej-skarbowej
* obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresujemy do:
* członków zarządów spółek
* członków rad nadzorczych
* menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
* radców prawnych
* szefów biur obsługi zarządu
* pracowników administracyjnych

Program szkolenia

Ramowy program szkolenia:
* WŁADZE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH - OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA
- zasady reprezentacji
- odpowiedzialność za naruszenie zasad reprezentacji

* ROZKŁAD ODPOWIEDZIALNOŚCI - PODŻEGANIE, POMOCNICTWO, WSPÓŁSPRAWSTWO, SPRAWSTWO KIEROWNICZE
- podział kompetencji

* PODSTAWA PRAWNA ODPOWIEDZIALNOŚCI
- Kodeks Spółek Handlowych
- Kodeks Karny
- Kodeks Karny Skarbowy
- Prawo upadłościowe i naprawcze
- Ordynacja podatkowa

* RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ WŁADZ SPÓŁKI
- odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce
- odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim

* RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ WŁADZ SPÓŁKI
- działanie na szkodę spółki
- niezgłoszenie upadłości spółki
- nabycie przez spółkę własnych udziałów lub akcji
- odpowiedzialność za wydanie dokumentów
- wydanie akcji
- ogłaszanie nieprawdziwych danych
- wadliwe funkcjonowanie zarządu
- wydanie wadliwych pism i zamówień
- umożliwienie bezprawnego głosowania
- oszustwo na stanowisku kierowniczym
- wyrządzenie przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego

* ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ I QUASI KARNEJ ORGANÓW SPÓŁKI
- zasady odpowiedzialności karnej w kontekście przestępstw popełnianych przez menedżerów w spółkach prawa handlowego oraz na ich szkodę.
- ramy czasowe odpowiedzialności
- jakie obowiązki obciążają członków zarządu - jak je wykonywać, aby uniknąć odpowiedzialności?
- jakie kary mogą zostać nałożone na spółkę

* ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANÓW SPÓŁKI WOBEC WIERZYCIELI SPÓŁKI
- kiedy wierzyciel może egzekwować swe roszczenia od spółki, a kiedy od członka zarządu?
- jak bronić się w procesie przed roszczeniami wierzycieli spółki?

* ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANÓW SPÓŁKI W ŚWIETLE PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO
- kiedy należy ogłosić upadłość spółki, aby uniknąć odpowiedzialności
- ryzyko orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

* OGRANICZENIE KOMPETENCJI WŁADZ W SPÓŁKCH KAPITAŁOWYCH
- klasyfikacja ograniczeń
- ograniczenie kompetencji zarządu z woli wspólników lub akcjonariuszy

* ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANÓW SPÓŁKI ZA RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
- podmioty odpowiedzialne za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości
- badanie sprawozdania finansowego
- odpowiedzialność cywilno-prawna i karna za niewykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości

* ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE SPÓŁKI - KONTROLA PODATKOWA
- rodzaje zobowiązań objętych odpowiedzialnością podatkową
- odpowiedzialność za własne działania lub zaniechanie
- odpowiedzialność za cudze działania lub zaniechanie - przyczyny powstawania odpowiedzialności osób trzecich
- zakres odpowiedzialności podatkowej członka zarządu
- przebieg postępowania egzekwującego odpowiedzialność podatkową członka zarządu

* ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ organów SPÓŁKI HANDLOWEJ W ŚWIETLE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO-SKARBOWEGO
- zasady winy - umyślność i nieumyślność
- redukcja ryzyka odpowiedzialności karnej-skarbowej

* ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁADZ SPÓŁKI W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY
- obowiązki związane z przymiotem pracodawcy
- zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
- czas pracy - nowe regulacje i możliwości
- obowiązki informacyjne
- sankcje wynikające z kodeksu pracy

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. Celem uzyskania oferty prosimy o kontakt z Koordynatorem Szkoleń.

Czas trwania

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Prelegenci

Trenerzy:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 448 73 70.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum szkoleniowe EMPRIZ - Wrocław

Wrocław

Krupnicza 13

woj. dolnośląskie

Centrum szkoleniowe EMPRIZ

00-074 Warszawa

Trębacka 3

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 5 listopada wynosi: 1290,00 zł brutto
1 290
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: * realizację programu szkolenia * materiały w formie skryptu * posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych * certyfikat ukończenia szkolenia * pakiet konferencyjny
Zapisz się
Cena 2
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 5 listopada wynosi: 1490,00 zł brutto
1 490
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: * realizację programu szkolenia * materiały w formie skryptu * posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych * certyfikat ukończenia szkolenia * pakiet konferencyjny
Zapisz się

Organizator

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa
Chłodna 29
woj. mazowieckie
Posiadamy duże doświadczenie w organizacji: - szkoleń otwartych - szkoleń zamkniętych - seminariów - warsztatów - konferencji - kursów Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji programów szkoleniowych tworzonych z uwzględnieniem indywi...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa Chłodna 29
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!